Popis služby prehliadač Microsoft počítača

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:188001
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Služby Microsoft Active Directory v systéme Windows 2000 a Windows XP nahradiť služba prehľadávanie počítača použiť v predchádzajúcich verziách systému Windows na poskytovanierozlíšenie názvu siete systém (NetBIOS). Vslu¾by prehliadaèa v systéme Windows 2000 je ustanovené spätná kompatibilitas klientske počítače, ktoré používajú staršie verzie systému Windows.

Tento článok popisuje základné spôsoby, ktorými serverovom počítačiposkytuje prehľadávať zoznam funkcie pre klientske počítače v sieti.Pre podrobnejšie vysvetlenie prehliadač komponentov, pozrinasledujúce dokumenty:
  • Microsoft Windows NT 4.0 Resource KitKAPITOLA 3, "Windows NT 4.0 prehliadač služba."
  • "CIFS/E prehliadač protokol" dokument, ktorý je k dispozíciinasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  • Prehliadač nastavenia v databáze registry popísané v súbore Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit Regentry.hlp.
Hlavnou funkciou slu¾by prehliadaèa je poskytnúť zoznampočítače zdieľanie zdrojov klienta domény spolu so zoznamomOstatné názvy domény a pracovnej skupiny v celej širokej-area network (WAN). Totozoznam je poskytované klientom, ktorý Zobraziť sieťové prostriedky so sieťouPočítače alebo príkazu NET VIEW.
DALSIE INFORMACIE
Slu¾by prehliadaèa udržiava zoznam názov domény alebo názov pracovnej skupinypočítač je v, a bolo použité pre každý počítač na protokolusegment siete doručuje počítač spustený slu¾by prehliadaèa.Na každý segment siete je hlavný prehľadávač zvolených zo skupinypočítače umiestnené v segmente, ktoré sú spustené služby prehľadávanie.

Hlavný prehľadávač je zodpovedný za zber alebo server hostiteľaAktuality, ktoré sa odosielajú ako datagramy každých 12 minút každéhoserver na sieťový segment hlavný prehľadávač. Hlavný prehľadávačpoveruje potenciálnych prehliadačov pre každý segment siete sa staťZálohovanie prehliadačov. Záložný prehľadávací server v danom sieťovom segmente poskytujeVyhľadajte zoznam klientske počítače umiestnené na tom istom segmente.

Poznámka: V štruktúre domény systému Windows NT, hlavný radič domény(PDC) je vždy vybratá ako hlavný prehľadávač domény. Môžete iba PDCbyť hlavný prehľadávač domény. Ak nie je prítomný, PDC predlohu doményprehľadávač nie je dostupný a ste schopní získať Prehľadávať zoznamy zWorkgroups iné ako sú umiestnené v pracovnej skupine.

V danom sieťovom segmente, existuje iba jeden hlavný prehľadávač. Všetky doményradiče okrem PDC sú určené ako záložný prehľadávače.Okrem toho jeden záložného prehľadávača prideľovala pre každý 32 počítačmisegment siete.

V konfigurácii pracovnej skupiny obsahujúce založených na systéme Windows NT Workstationpočítače, tam je vždy jeden hlavný prehľadávač. Ak existujú aspoň dvaWindows NT Workstation počítače v pracovnej skupine, existuje ajjeden záložného prehľadávača. Pre každý 32 počítačoch so systémom Windows NT Workstationv pracovnej skupine, je iný zálohy prehliadač.

Ak nie je radič domény prítomných na danom sieťovom segmentepotom volebný proces spustený, že rozhodne hlavný prehľadávač azáložný prehľadávací server z počítačov na segment pomocou nasledujúcichporadí dôležitosti:

Windows 2000 Server
Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition
Microsoft Windows NT 4.0 Server
Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
Microsoft Windows 98
Systém Microsoft Windows 95
Microsoft Windows for Workgroups 3.11

Hlavný server domény prehliadač úlohu

Pretože prehliadač služba je viazaná vysielania segmenty a každýhlavný prehľadávač udržiava svoje vlastné samostatný zoznam, musí existovať spôsob, akozlúčiť tieto zoznamy do jednotného zoznamu celej doméne. Táto funkcia jeposkytuje hlavný prehľadávač domény, ktorý je hlavným radičom domény pre doménu.Táto funkcia sa nevyžaduje pre sieťové protokoly akoTransmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

PDC má je tiež zodpovedný za pripojenie k jeho primárnych okienSlužba WINS (Internet Name) servera každých 12 minút získať zoznamVlastnosť DomainName zadajte <1b>položiek, ktoré sú registrované primárny radièv celom podniku. Vykonáte to vydávaním MSRPCR_WinsGetBrowserNames žiadosť. Tieto názvy spolu s pracovnej skupinyoznámenie datagramy zachytených predlohy prehľadávače v celomWAN, vybudovať úplný zoznam názvov domény a pracovnej skupiny. Názvyobjavil pracovnej skupiny oznamy vziať prioritu nad výsledkami získanýmiz WINS. Tieto názvy domény a pracovnej skupiny tiež obsahovať názovServer registráciu akéhokoľvek daného počítača v zozname Prehľadávať. V prípadektoré serverom WINS nie je k dispozícii, alebo nie je registrovaný,klienta prehliadač žiadostí zoznam serverov z počítača,zaregistrovaný názov. Táto operácia sa vykonáva v mene klienta odsvoj prehliadač a sa nazýva dvojité chmeľu.</1b>

PDC zlúči všetky zoznamy zhromaždili predlohy prehľadávačoch na každomsegment v celej sieti WAN. Každých 12 minút, hlavný prehľadávač sa pripája kPDC získať zoznam celej doméne. Zoznam je získaný prvéhovydanie NetServerEnum žiadosti s príznakom 0xFFFFFFFF. Táto žiadosťnačíta úplný zoznam serverov v doméne. KapitánPrehľadávač potom otázky rovnaké požiadať s vlajkou 0x8000000, ktoréžiada všetky názvy domény a pracovnej skupiny.

Signalizovať PDC načítať zoznam zachytených tento hlavný prehľadávačhlavný prehľadávač odošle PDC riadené predlohy oznámenia rámProtokol UDP (User Datagram) port 138. Tento signál PDC naokamžite pripojte k hlavným prehľadávačom a načítať svoj zoznam. Totooznámenie sa tiež vykoná s dvoma NetServerEnum žiadostí. Po prvé,NetServerEnum žiadosti s vlajkou 0x40000000 sa vydáva požiadať o miestnejzoznam serverov zachytených hlavný prehľadávač. Potom, NetServerEnumna načítanie miestnej pracovnej skupiny sa zašle žiadosť s vlajkou 0xC0000000rámy oznámenie zaslané hlavný prehľadávač ostatných domén alebopracovné skupiny na jeho segmentu. Každý záložného prehľadávača otázkach segmentuNetServerEnum žiadosť s vlajkami 0xFFFFFFFF a x 80000000 na 12-minútovéintervaloch získať úplný zoznam serverov, domény a pracovnej skupinynázvy.

Registrácia a doba šírenia

Pretože služba prehľadávanie spolieha na serveri vysielaní, jehooznámenie je bez pripojenia a definíciou nespoľahlivé. Keďservera začína okamžite pošle hostiteľ oznámenia rámu. Totoproces sa opakuje na 4 minúty a opäť na 8 minút. Proces jepotom opakovať každých 12 minút neskôr.

Umožnenie za stratu niekoľkých datagram rámy, je rozumnéočakávať, že segment siete hlavný prehľadávač bude pridať danúnázov počítača do zoznamu Prehľadávať 12 minút po štarte.Okrem tohto bodu, sa používa orientovaný na pripojenie prevádzky a sekvenciesú viac nepredv├¡date─╛n├⌐. Do 12 minút, hlavný prehľadávač segmentubudú pripájať na PDC získať zoznam celej doméne a zároveňčas PDC pripojiť k hlavným prehľadávačom a učiť novéhoServer.

Predlohy prehľadávače na diaľku segmentoch pripojiť aj k PDC na 12-minútovéintervaloch a čoskoro dozvedieť sa o nový server. V rámci 12 minút diaľkovom ovládačihlavný prehľadávač učenia názov nového počítača, všetky záložné prehliadačePripojte k ich hlavný prehľadávač. V tejto chvíli všetky prehliadače na vzdialenýsegmentu vedieť o nový server. V prostredí úsekmi WANmaximálne množstvo času, malo by mať pre všetkých klientov v rámcidoména vidieť v novom počítači je 48 minút (12 + 12 + 12 + 12). Nasiete na ktorej vysielania a používaní siete sú v rámci bezpečnýchparametre, toto obdobie by priemer približne polovicu tak dlho (24minút).

Odstránenie počítače zo zoznamu Prehľadávať môže trvať dlhšie. Umožniťstratené datagram rámy, hlavný prehľadávač neodstráni zo serverasvoj zoznam až 3 oznámenia období prešli. Ak server nie jevypnúť ladně alebo ak je pripojenie k sieti stratené, server môžezostať hlavný prehľadávač zoznam až 36 minút. Po tomtočas, PDC je oznámené odstrániť názov servera. podobneoznámenie toku vyplýva odstrániť názov servera. V rámci 12 minúthlavný prehľadávač na vzdialený úsek získa celej doméne zoznam odPDC, a do 12 minút každý záložného prehľadávača spája kapitánoviprehľadávač. Tento proces môže trvať tak dlho, ako 72 minút na dokončenie (36 + 12 +12 + 12). Ak server je vypnúť ladně, prehliadač pošlejednotného rámca hostiteľskej oznámenie uvádzajúce, že už pôsobí akoserver. Po prijatí tejto datagram, hlavný prehľadávač okamžiteOdstráni server zo svojho miestneho zoznamu. O sieti pre ktoré vysielaniaa používaní siete sú v rámci bezpečných parametre, toto obdobie bypriemerná približne polovicu tak dlho (36 minút).

Pretože servera prehliadač úlohu je definované dynamicky s pravidelnévolieb, určenie toku komunikácie, ktoré používa na poskytovaniePrehľadávať zoznam na špecifické klientsky počítač môže byť ťažké. Ak kapitánprehliadač je vypnut ladně, hlavný prehľadávač sily voľbypre nový hlavný prehľadávač počas vypnutia. Ak záložného prehľadávača že výhiervoľby sa nachádzalo v sieti dost dlho dostaťzoznam kompletné Prehľadávať, začína ako hlavný prehľadávač s plneosídlených prehľadávať zoznam, a prehľadávať funkčnosť pokračuje v sietisegment bez prerušenia.

Ak server, ktorý konal ako hlavný prehľadávač je vypnutýladně alebo ak je hlavný prehľadávač platnosť volieb žiadosť datagramstratené, môžu existovať oneskorenie pred Prehľadávať funkčnosť je dostupná nasegment siete. Voľbe nový hlavný prehľadávač je spôsobené akklientsky počítač požaduje prehľadávať zoznam a je schopný lokalizovať predlohuprehľadávač. To môže trvať až 12 minút pre zálohovanie prehliadač objavovaťže žiadny hlavný prehľadávač je prítomná, v závislosti na používaní siete.

Meno uznesenie požiadavky

Rozlíšenie názvu v celej doméne je rozhodujúce pre distribuovanéprehliadania modelu prevádzkovať. Všetky počítače v celej sieti WAN, ktoré súpotenciálne predlohy prehliadačov musí byť schopný vyriešiť DomainName typu<1b>prepustenie PDC. Po potenciálne hlavný prehľadávač dostanepozitívnu reakciu na dotaz na PDC, hlavný prehľadávač musí byť tiežschopní vyriešiť názov počítača zadajte <00>položku PDC. PDCmusí byť schopný vyriešiť názvy všetkých počítačov, ktoré majú potenciálpredlohy prehliadačov, aby sa môcť pripojiť k nim. PDC počúvapre riadené predlohy oznamy prehľadávačov predlohy na UDP porte</00></1b>

Toto oznámenie spúšťa PDC vyriešiť typ názov počítača<00>hlavný prehľadávač a požiadať prehľadávať zoznam udržiavané kapitán.</00>

Akonáhle prehľadávať zoznam je predložená na klientsky počítač, klientsky počítačmusia vyriešiť vstup názov NetBIOS ľubovoľného počítača uvedené, abyzobraziť zdieľané prostriedky. Preto všetky klientske počítače musí byť schopnýpreložiť adresu Internet Protocol (IP) všetkých počítačov vdomény. Vo väčšine sietí konfiguráciách, to znamená, že distribuovanéWINS infraštruktúry musí pracovať správne.
prehľadávač prehliadania

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 188001 – Posledná kontrola: 12/05/2015 08:49:34 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB188001 KbMtsk
Pripomienky