Súbory môže dôjsť k strate pri kopírovaní súborov zo zdroja, ktorý používa krátke názvy súborov a dlhé názvy súborov

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:195144
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Pri kopírovaní súborov zo zdroja, ktorý používa aj krátke názvy súborov adlhé názvy súborov súborov môže byť stratená.

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď vykonávate Operácia kopírovania použitím ktoréhokoľvek znasledovné programy:
 • KÓPIA
 • PRÍKAZ XCOPY
 • Systém Windows NT Explorer
 • Systém Windows NT Backup
PRICINA
Tento problém sa stane, keď súbor, ktorý má dlhý názov súboru je kopírovaný a novýkrátkym názvom súboru je generovaný pre súbor v cieľovom priečinku. Aksúbor existuje v zdrojovom priečinku a má meno zodpovedajúce novogenerované krátkym názvom súboru, tento súbor nahradí prvý súbor aobsah prvého súboru sa stratia. Napríklad:
  Source Directory :  C:\source> dir /x  08/21/98 02:03p    <DIR>             .  08/21/98 02:03p    <DIR>             ..  08/20/98 02:32p           17        YXXXXX~1.XXX  08/20/98 02:32p           7 YXXXXX~2.XXX  yxxxxxxxxx.xxx   4 File(s)       14 bytes  C:\source> copy *.* c:\dest  yxxxxxxxxx.xxx  YXXXXX~1.XXX    2 file(s) copied.  C:\source> dir c:\dest  09/15/98 09:27a    <DIR>             .  09/15/98 09:27a    <DIR>             ..  08/20/98 02:32p           17 YXXXXX~1.XXX  yxxxxxxxxx.xxx   3 File(s)       17 bytes				
Poznámka Najskôr skopíruje súbor yxxxxxxxxx.xxx a skrátený názov súboru generované pre to je YXXXXX~1.XXX. Keď kópiu program skopírujeYXXXXX ~ 1.XXX na miesto určenia zistí zhodu do poľa Názov súboru a nahradíexistujúci súbor s jej obsahom.

V NTBackup, ak krátky názov súboru a NTFS prevedie dlhé názvy súborov sú rovnaké, zobrazí sa výzva či chcete nahradiť existujúci súbor alebo nie. Prepísanie súboru môže viesť k strate údajov, ako názvy súborov bude rovnaký, ale obsah nebude.
RIESENIE

Systém Windows NT 4.0

Chcete vyriešiť tento problém, Získajte najnovší balík service pack pre systém Windows NT 4.0. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
152734 Ako získať najnovší balík service pack pre systém Windows NT 4.0

Systém Windows 2000 s programom Internet Explorer

Informácie o službe balík

Chcete vyriešiť tento problém, Získajte najnovší balík service pack pre systém Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
260910 Ako získať najnovší balík service pack pre systém Windows 2000

Informácie o rýchlej oprave

Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo koordinovaný svetový čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, sa skonvertuje na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite Časové pásmo Záložka v položke dátum a čas v ovládacom paneli.
  Date   Time   Version     Size    File name------------------------------------------------------------- 5/11/2001  10:51a  5.0.3315.1000  2,337,552  Shell32.dll				

Systém Windows 95 s programom Internet Explorer 4.0

Podporovaná rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft, ale je určená iba na odstránenie problému, ktoré popisuje tento článok. Vzťahujú len na systémy, ktoré sú zažíva tento špecifický problém.

Ak chcete vyriešiť tento problém, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft získať rýchlu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísel služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o náklady na technickú podporu, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Poznámka V osobitných prípadoch nemusia účtovať poplatky, ktoré sú telefonickú podporu, ak podpory spoločnosti Microsoft usúdi, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Obvyklé podporné náklady budú vzťahovať na dodatočnú podporu otázkach a problémoch, ktoré nespĺňajú kritériá pre danú špecifické aktualizáciu.Táto aktualizácia service pack systému Windows NT 4.0 má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo koordinovaný svetový čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, sa skonvertuje na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite Časové pásmo kartu v Dátum a čas položky v okne Ovládací Panel.
  Date   Time   Size    File name   Platform  -------------------------------------------------------------  03/02/99 06:40p 1,431,264  Shell32.dll  (Windows 95)				
PoznámkaTieto rýchlych iba stanoviť kópiu operácií, ktoré sa vykonávajú pomocou programu Prieskumník systému Windows NT. Autor: dizajn, správanie kópia alebo XCOPY zostáva nezmenená. Toto správanie aj naďalej uplatňovať pre nástroje ako ROBOCOPY alebo Powershell "položka kopírovať - r". Ďalšie kópie nástroje chýba tejto mimoriadne
logika by sa s najväčšou pravdepodobnosťou príliš postihnutých a potrebujú rovnaké uvedené riešenie.

RIEŠENIE
Tento problém obísť, vypnite automatické krátke súbor názov generácie. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
210638Ako vypnúť automatické krátke súbor názov generácie

Systém Windows NT Backup

Ak súbory, ktoré majú krátke názvy súborov boli vytvorené v starších aplikácií a nemôže inovovať týchto aplikácií, používanie TUK formátované oblastí na servery systému Windows NT kvôli kompatibilite s týmito aplikáciami. Používa spoločné riadenie prístupu. Pre súbory, ktoré majú dlhé názvy súborov a súbory, ktoré majú krátke názvy súborov môžete použiť aj iné priečinky.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti „vzťahuje sa na". Tento problém bol opravený v systéme Windows NT 4.0 Service Pack 5 a Windows 2000 Service Pack 3.
kbShell 4,00

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 195144 – Posledná kontrola: 12/05/2015 09:35:38 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwin2000sp3fix kbmt KB195144 KbMtsk
Pripomienky