В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Automatizácia Excel z klientske VBScript

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:198703
SUHRN
Tento článok vysvetľuje Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) klientske kód, ktorý sa spustí a automatizuje programu Microsoft Office Excel alebo Microsoft Excel, keď používateľ klikne na tlačidlo na webovej stránke.
DALSIE INFORMACIE

Ukážka kódu

 1. Vytvorte nasledovný súbor HTML v ľubovoľnom textovom editore a uložte súbor ako c:\excel.htm.
  <HTML><BODY><INPUT id=button1 name=button1 type=button value=Button><SCRIPT LANGUAGE="VBScript">    sub button1_onclick()     ' Launch Excel     dim app     set app = createobject("Excel.Application")       ' Make it visible     app.Visible = true       ' Add a new workbook     dim wb     set wb = app.workbooks.add       ' Fill array of values first...     dim arr(19,9) ' Note: VBScript is zero-based     for i = 1 to 20       for j = 1 to 10        arr(i-1,j-1) = i*j       next     next       ' Declare a range object to hold our data     dim rng     set rng = wb.Activesheet.Range("A1").Resize(20,10)       ' Now assign them all in one shot...     rng.value = arr       ' Add a new chart based on the data     wb.Charts.Add     wb.ActiveChart.ChartType = 70 'xl3dPieExploded     wb.ActiveChart.SetSourceData rng, 2 ' xlColumns     wb.ActiveChart.Location 2, "Sheet1" 'xlLocationAsObject       ' Rotate it around...     for i = 1 to 360 step 30       wb.activechart.rotation = i     next     ' Give the user control of Excel     app.UserControl = true    end sub</SCRIPT></BODY></HTML>					
 2. Spustiť Microsoft Internet Explorer, typu c:\excel.htm v Adresa bar, a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Kliknite na tlačidlo, ktoré sa zobrazia na stránke.

  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva o bezpečnostné upozornenie o ovládací prvok ActiveX na stránke, kliknite na tlačidlo Yes.
ODKAZY
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
195826CreateObject zlyhá z klientske skriptov
XL2007 XL2003 XL2002 XL2000 XL97
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Свойства

Номер статьи: 198703 — последний просмотр: 10/20/2011 10:31:00 — редакция: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto kbmt KB198703 KbMtsk
Отзывы и предложения