SQL Server inštalácia zlyhá Ak inštalácia konto nemá určité používateľské práva

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2000257
PRIZNAKY

Uvažujme o nasledovnom scenári. Nastavila maximálnu úroveň zabezpečenia, môžete odstrániť niektoré predvolené práva používateľov do lokálnej skupiny administrators na operačný systém Windows. V rámci prípravy na nastavenie servera Microsoft SQL Server v tomto systéme, pridáte nastavenie konta do lokálnej skupiny administrators.

V tomto scenári, ak môžete nainštalovať alebo upgradovať na Microsoft SQL Server, inštalačný proces môže zlyhať a dostanete rôzne chybové hlásenia, ako je uvedené v nasledujúcich oddieloch.

Scenár 1:Pre nové inštalácie, inštalačný program nedokáže a zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Prístup bol odmietnutý

Okrem toho si môžete všimnúť, chybové hlásenia, ktoré sa podobajú takto v súbore Detail.txt

2009-01-02 13:00:17 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: čaká udalostí nt "Global\sqlserverRecComplete$ NIITÄ" musia byť vytvorené

2009-01-02 13:00:20 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: čaká udalostí nt "Global\sqlserverRecComplete$ NIITÄ" alebo sql proces manipulátora oznamujú

2009-01-02 13:00:20 Slp: akcia konfigurácie pre funkciu SQL_Engine_Core_Inst počas načasovanie ConfigRC a scenár ConfigRC zlyhal.

2009-01-02 13:00:20 Slp: prístup bol odmietnutý

2009-01-02 13:00:20 Slp: akcia konfigurácie pre funkciu SQL_Engine_Core_Inst počas načasovanie ConfigRC a scenár ConfigRC zlyhal.

2009-01-02 13:00:20 Slp: System.ComponentModel.Win32Exception: prístup bol odmietnutý

2009-01-02 13:00:20 Slp: v System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess (Int32 processId, Int32 prístup, logická throwIfExited)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle (Int32 prístup, logická throwIfExited)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v System.Diagnostics.Process.OpenProcessHandle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: v System.Diagnostics.Process.get_Handle()

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceBase.WaitSqlServerStart (proces processSql)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerServiceSCM.StartSqlServer (String [] parametre)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlServerStartup.StartSQLServerForInstall (reťazec sqlCollation, reťazec masterFullPath, Boolean isConfiguringTemplateDBs)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.ConfigSQLServerSystemDatabases (EffectiveProperties vlastnosti, Boolovská isConfiguringTemplateDBs, Boolean useInstallInputs)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.DoCommonDBStartConfig (ConfigActionTiming načasovanie)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlEngine.SqlEngineDBStartConfig.Install (ConfigActionTiming načasovanie, slovník 2 actionData, PublicConfigurationBase spcb)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.PrivateConfigurationBase.Execute (ConfigActionScenario scenár, načasovanie ConfigActionTiming, slovník 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SqlFeatureConfigBase.Execute (ConfigActionScenario scenár, načasovanie ConfigActionTiming, slovník 2 actionData, PublicConfigurationBase spcbCurrent)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.ExecuteAction (String actionId)

2009-01-02 13:00:20 Slp: v Microsoft.SqlServer.Configuration.SqlConfigBase.SlpConfigAction.Execute (String actionId, TextWriter errorStream)

2009-01-02 13:00:20 Slp: výnimka: System.ComponentModel.Win32Exception.

2009-01-02 13:00:20 Slp: zdroj: systém.

2009-01-02 13:00:20 Slp: hlásenie: prístup bol odmietnutý.


Scenár 2
: upgrady pre SQL Server 2008 podá chybové hlásenie o Engine_SqlEngineHealthCheck pravidlo:

Pravidlo meno: Engine_SqlEngineHealthCheck
Popis pravidla: skontroluje, či služba SQL Server môže byť reštartovaný; alebo pre skupinový inštanciu, či server SQL Server prostriedok je online.
Výsledok: zlyhalo
Správy/nápravné opatrenie: Služba SQL Server nie je možné reštartovať; alebo skupinový inštancie SQL Server prostriedku nie je online

Okrem toho si môžete všimnúť, chybové hlásenia, ktoré sa podobajú takto v súbore Detail.txt

2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:: Kontrola motora checkpoint "GetSqlServerProcessHandle_1"
2009-05-27 17:50:20 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: čaká udalostí nt "Global\sqlserverRecComplete$ SQL10" musia byť vytvorené
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine:--SqlServerServiceSCM: čaká udalostí nt "Global\sqlserverRecComplete$ SQL10" alebo sql proces manipulátora oznamujú
2009-05-27 17:50:22 SQLEngine:--FacetSqlEngineHealthCheck: Engine_SqlEngineHealthCheck: chyba: prístup bol odmietnutý

Scenario3: Novú inštaláciu Microsoft SQL Server 2012 alebo Microsoft SQL Server 2008 R2 zlyhá

Zobrazí nasledujúce chybové hlásenie pri pokuse nainštalovať novú inštanciu programu SQL Server 2012 alebo SQL Server 2008 R2:

Pravidlo "Nastavenie konta správcu" zlyhalo.
Účet, ktorý je spustený SQL Server Inštalátor nemá niektorú z nasledujúcich práv:
možnosť zálohovať súbory a adresáre, právo na spravovanie auditovania a denníka zabezpečenia a právo na ladenie programov.

PRICINA

Toto správanie je zámerné. Okrem pridania používateľského konta, ktoré je spustené nastavenie ako lokálny správca, nastavenie používateľského konta vyžaduje nasledujúce práva používateľa predvolené nastavenia sa úspešne dokončila:

Poznámka: Ďalšie informácie o povoleniach, ktoré sú potrebné na inštaláciu SQL Server, nájdete v sekcii "Predpoklady" na týchto webových lokalitách MSDN:

Ako sa: Inštalácia SQL Server 2008 (inštalácia)

Inštalácia SQL Server 2012 od sprievodcu inštalácie (Setup)

Politika lokálneho objektu zobrazovaný názovPoužívateľské právo
Zálohovanie súborov a adresárovSeBackupPrivilege
Ladiť programySeDebugPrivilege
Spravovanie auditovania a denníka zabezpečeniaSeSecurityPrivilege

RIESENIE

Pridať práv na lokálne konto správcu, postupujte nasledovne:

  1. Prihláste sa do počítača ako používateľ s povereniami správcu.
  2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na tlačidlo spustiť, typuovládanie admintoolsa potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Dvakrát kliknite na Lokálna politika zabezpečenia.
  4. V dialógovom okne Miestne nastavenia zabezpečenia , kliknite na položkuLokálne politiky, dvakrát kliknite na položku Priradenia práv používateľova potom dvakrát kliknite nazálohovanie súborov a adresárov.
  5. V dialógovom okne zálohovanie súborov a adresárov vlastnosti , kliknite na tlačidloPridať používateľa alebo skupinu.
  6. V dialógovom okne Výber používateľov alebo skupín Zadajte používateľské konto, ktoré používa pre nastavenie, a potom kliknite na tlačidloOK .
  7. Túto procedúru zopakujte pre ostatné dve zásady, ktoré sú uvedené v časti "Vec".
  8. V ponuke súbor kliknite na položku a Exit dialógovom okneMiestne nastavenia zabezpečenia .
DALSIE INFORMACIE

  • Skontrolujte zoznam oprávnenia, ktoré sú v súčasnosti priradené konto, ktoré sa používa na nastavenie, môžete použiť nástroj na AccessChk.exe. Stiahnuť tento nástroj, navštívte nasledujúce umiestnenie:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/bb664922.aspx

Použitie: accesschk.exe - < nastavenie účtu > *

Napríklad:

c:\tools\accesschk.exe - testdc\setupaccount *

Ukážka výstupu:

SeSecurityPrivilege
SeBackupPrivilege
SeRestorePrivilege
SeSystemtimePrivilege
SeShutdownPrivilege
SeRemoteShutdownPrivilege
SeTakeOwnershipPrivilege
SeDebugPrivilege
SeSystemEnvironmentPrivilege
SeSystemProfilePrivilege
SeProfileSingleProcessPrivilege
SeIncreaseBasePriorityPrivilege
SeLoadDriverPrivilege
SeCreatePagefilePrivilege
SeIncreaseQuotaPrivilege
SeChangeNotifyPrivilege
SeUndockPrivilege
SeManageVolumePrivilege
SeImpersonatePrivilege
SeCreateGlobalPrivilege
SeTimeZonePrivilege
SeCreateSymbolicLinkPrivilege
SeInteractiveLogonRight
SeNetworkLogonRight
SeBatchLogonRight
SeRemoteInteractiveLogonRight

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2000257 – Posledná kontrola: 06/06/2014 03:05:00 – Revízia: 4.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard

  • kbmt KB2000257 KbMtsk
Pripomienky