Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Nástroj SBS 2008 BPA uvádza, že súbor denníka databáz konfigurácie služby Windows SharePoint Services sa zväčšuje (je väčší než 1 GB)

PRIZNAKY

V predvolenej inštalácii produktu Small Business Server 2008 (SBS 2008) sa môže súbor denníka služby Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) zväčšovať a dosiahnuť nadmernú veľkosť. Nástroj SBS 2008 Best Practices Analyzer (BPA) zobrazí upozornenie s nasledujúcim textom:

Sharepoint Config database log file getting large

The Windows SharePoint Services configuration databases log file is getting large (currently over 1gb in size)

PRICINA
K tomuto problému dochádza, ak je databáza nakonfigurovaná na používanie predvoleného nastavenia režimu úplného obnovenia a v databáze bolo zaznamenaných množstvo transakcií.
RIESENIE

Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru denníka, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ako prvý krok sa odporúča vytvorenie úplnej zálohy servera.

Ak chcete, aby sme veľkosť súboru denníka zmenšili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položkuSpustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.

Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50682Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Vyriešim problém sám

1. Otvorte program Poznámkový blok a prilepte do neho nasledujúci text. Súbor uložte ako c:\logshrink.sql.

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\pred.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\po.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Tento skript vytvorí dva záložné súbory (pred.bkf a po.bkf) v priečinku C:\windows\temp.
Vlastnosti

ID článku: 2000544 – Posledná kontrola: 10/31/2011 16:08:00 – Revízia: 1.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
Pripomienky