Vytlačenie Ganttovho grafu alebo zobrazenia použitia v programe Project na príliš veľkom počte strán

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Keď v programe Microsoft Project otvoríte zobrazenie Ganttovho grafu alebo zobrazenie použitia a dáte ho vytlačiť alebo zobrazíte jeho ukážku pred tlačou, panely úloh alebo stĺpce s údajmi sa môžu vytlačiť na väčšom počte strán než je potrebné, prípadne sa môže zobraziť časová os, ktorá siaha až za koniec projektu.
RIEŠENIE
Ak chcete predísť tomuto správaniu, použite niektorý z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Manuálna úprava časovej osi

Ak je vybratá možnosť Prispôsobiť časovú os koncu strany, vypnite ju a zmeňte časovú os manuálne. Postupujte takto:
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.
 2. Kliknite na kartu Zobrazenie.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Prispôsobiť časovú os koncu strany.
 4. Kliknite na tlačidlo Ukážka pred tlačou. Ak nedosiahnete požadovaný výsledok, pokračujte nasledujúcim krokom.
 5. Kliknite na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi v ukážke pred tlačou.
 6. V ponuke Formát kliknite na položku Časová os.
 7. V poli Zväčšiť znížte percentuálnu hodnotu, aby sa časová os skrátila. Zvýšením percentuálnej hodnoty môžete časovú os predĺžiť.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Postup 2: Prispôsobenie časovej osi koncu strany

Možnosť Prispôsobiť časovú os koncu strany zabezpečuje, že časová os sa skráti alebo predĺži podľa toho, kde sa končí strana. To zabraňuje tomu, aby sa pruhy alebo údaje vytlačili len na malej časti strany a za posledným pruhom alebo stĺpcom údajov by bola prázdna časová os.

Na zapnutie možnosti Prispôsobiť časovú os koncu strany použite nasledujúci postup:
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.
 2. Kliknite na kartu Zobrazenie.
 3. Začiarknite políčko Prispôsobiť časovú os koncu strany.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Postup 3: Zmena mierky celého projektu

Ak chcete zmeniť mierku celého projektu (nielen časovej osi, ako je uvedené v postupe 1), prispôsobte veľkosť celého projektu počtu požadovaných strán. Postupujte takto:
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie strany.
 2. Kliknite na kartu Strana.
 3. Vyberte požadovanú možnosť zmeny mierky.
 4. Vytlačte projekt.
POZNÁMKA: Keď zmeníte mierku projektu na tlač, zmení sa aj šírka a výška vykreslených informácií projektu.
PRJ2002 PRJ2003 PRJ 2007 prj2000
Vlastnosti

ID článku: 202164 – Posledná kontrola: 09/18/2011 01:08:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbbug kbpending kbprint KB202164
Pripomienky