Produkty spoločnosti McAfee nesprávne identifikujú vírus W32/wecorl.a pri používaní verzie 5958 súboru DAT

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN

Spoločnosť McAfee identifikovala problém vo svojom súbore definícií vírusov (DAT). Tento problém spôsobuje nesprávnu identifikáciu vírusu W32/wecorl.a v procese Svchost.exe. V závislosti od konfigurácie softvéru môže byť po nesprávnej identifikácii proces Svchost.exe presunutý do karantény alebo odstránený. Toto správanie môže spôsobiť jeden z nasledujúcich problémov:

 • Po výskyte chyby DCOM alebo RPC sa počítač vypne.
 • Počítač ďalej pracuje bez sieťového pripojenia.
 • Na počítači sa zobrazí modrá obrazovka s chybou pri zastavení.

Systém Windows XP Service Pack 3 (SP3) je jediným operačným systémom, ktorý tento problém ovplyvňuje. Ide o známy problém.

DALSIE INFORMACIE

Riešenie

Možnosť 1:

Najnovšie informácie o tomto probléme vrátane postupu pri obnovení získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti McAfee:

https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB68780

Možnosť 2:

Ak chcete manuálne opraviť počítač, v ktorom sa vyskytol tento problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Reštartujte počítač v núdzovom režime stlačením klávesu F8 pred zobrazením úvodnej obrazovky systému Windows.

2. Prihláste sa do počítača. Stlačte klávesy CTRL+ALT+DEL a potom kliknite na položkuSpustiť Správcu úloh.

3. V ponuke Súbor kliknite na položku Nová úloha (Spustiť).

4. Zadajte príkaz cmd.exe a stlačte kláves ENTER.

5. Premenovaním súboru Avvscan.dat zabráňte odstráneniu súboru Svchost.exe produktom spoločnosti McAfee, kým sa nenainštaluje aktualizovaný súbor DAT. Súbor premenujete spustením nasledujúceho príkazu:

ren “%CommonProgramFiles%\McAfee\Engine\avvscan.dat” avvscan.old

Poznámka: Týmto sa odstránia definície vírusov z produktu spoločnosti McAfee. Po vykonaní týchto krokov obnovte definície vírusov aktualizáciou na najnovšie definície (verziu 5959 súboru DAT alebo novšie verzie).

6. Spustením nasledujúceho príkazu presuňte súbor Svchost.exe späť do adresára system32. V priečinku DLLCACHE je zvyčajne uložená záložná kópia.

copy %systemroot%\system32\dllcache\svchost.exe %systemroot%\system32\

Potom stlačte kláves ENTER.

Poznámka: Ak tento príkaz zlyhá a zobrazí sa chyba „Systém nemôže nájsť zadaný súbor“, skontrolujte syntax príkazu alebo prejdite na časť Rozšírený postup na obnovenie chýbajúceho súboru svchost.exe.

7. Reštartujte počítač.

Rozšírený postup na obnovenie chýbajúceho súboru Svchost.exe

 1. Ak chcete prevziať balík Windows XP Service Pack 3 (SP3), navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do poľaOtvoriť zadajte príkaz cmd.exe a stlačte kláves ENTER.
 3. Zadaním príkazu cd\ prejdite do adresára, do ktorého ste prevzali súbor balíka Windows XP SP3. Spustite napríklad nasledujúci príkaz:

  cd c:\názov adresára
 4. Zadaním nasledujúceho príkazu do príkazového riadka rozbaľte súbory zo súboru WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe:

  WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe /x: názov adresára

  Poznámka: Zástupný text názov adresára predstavuje adresár, do ktorého ste uložili rozbalené súbory.
 5. Rozbaľte súbor Svchost.exe z priečinka s rozbalenými súbormi a zadaním nasledujúceho príkazu ho uložte do správneho umiestnenia:

  expand –r .\i386\svchost.ex_ %systemroot%\system32\

Možnosť 3:

Informácie o postupe na vytvorenie sekvencie úloh, ktorá automatizuje túto opravu v aplikácii System Center Configuration Manager 2007, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://blogs.technet.com/configurationmgr/archive/2010/04/22/configuration-manager-2007-task-sequence-to-assist-in-resolving-mcafee-antivirus-deleting-svchost-exe.aspx

Ďalšie informácie

Tento problém sa vyskytuje pri používaní verzie 5958 súboru DAT od spoločnosti McAfee. Tento súbor DAT bol vydaný 21. apríla 2010 a nahradila ho verzia 5959, ktorá rieši problém s nesprávnou identifikáciou popísaný v časti Súhrn. Spoločnosť McAfee vydala tiež súbor EXTRA.DAT, ktorý môžu zákazníci s verziou 5958 súboru DAT použiť na odstránenie nesprávnej identifikácie procesu Svchost.exe.

Vlastnosti

ID článku: 2025695 – Posledná kontrola: 12/12/2015 08:05:17 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive KB2025695
Pripomienky