Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Nie je možné zobraziť alebo upraviť súbor v aplikáciách Office Online

Príznaky
Po kliknutí na súbor uložený na webovej lokalite programu Microsoft SharePoint Server 2010 alebo na webovej lokalite služby Microsoft SharePoint Foundation 2010 sa zobrazí nasledujúce hlásenie:

Otvoriť dokument
Chystáte sa otvoriť:
                Názov: <názov súboru>
                Od: <názov lokality>
Ako sa má tento súbor otvoriť?


Alebo sa zobrazí nasledujúce hlásenie, keď dvakrát kliknete na súbor uložený na lokalite služby OneDrive, ktorý chcete zobraziť v aplikáciách Office Online:

Preberanie súboru
Chcete otvoriť alebo uložiť tento súbor?

                Názov: <názov súboru>
                Typ: <typ súboru>
                Od: livefilestore.com


Príčina
Tento problém sa vyskytne vtedy, keď operácia spustená v aplikáciách Office Online nepodporuje formát požadovaného súboru.

Riešenie
Ak chcete zobrazovať alebo upravovať súbor prostredníctvom aplikácií Office Online, otvorte ho v programe Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 alebo Microsoft Office Word 2010 a uložte tento súbor v niektorom z podporovaných formátov. Odporúčané formáty súborov pre aplikácie Office Online sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

ProduktFormát súboru
Microsoft Excel 2010 Web AppZošit programu Excel (*.xlsx)
Binárny zošit programu Excel (*.xlsb)
Microsoft Word 2010 Web AppDokument programu Word (*.docx)
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppPrezentácia programu PowerPoint (*.pptx)
Ďalšie informácie
Ak chcete zobrazovať alebo upravovať súbory v produktoch Office Online, v nasledujúcej tabuľke skontrolujte, ktoré formáty súborov sú podporované.

Microsoft Word
Formát súboruZobrazenie v aplikácii Word OnlineÚprava v aplikácii Word Online
Open XML (.docx)ÁnoÁno
Binárny súbor (.doc)ÁnoÁno; aplikácia Word Online skonvertuje súbor .doc na súbor .docx, čím sa umožnia úpravy súboru, ale zmeny sa uložia len vtedy, keď súbor uložíte vo formáte .docx.
Makro (.docm)ÁnoÁno, ale makrá nefungujú.
Šablóny (.dotm, .dotx)ÁnoNie; šablónu je potrebné otvoriť v klientskom počítači.
Iné formáty súborov (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)NieNie

Microsoft Excel
Formát súboruZobrazenie v aplikácii Excel OnlineÚprava v aplikácii Excel Online
Open XML (.xlsx)ÁnoÁno
Binárny súbor (.xlsb)ÁnoÁno
Binárny súbor (.xls)Áno v službe OneDrive

Nie na lokalite SharePoint
Áno v službe OneDrive.

Nie na lokalite SharePoint.
Makro (.xlsm)ÁnoÁno. Pri ukladaní vykonaných zmien sa však zobrazí výzva na vytvorenie kópie súboru s odstránenými makrami.
Iné formáty súborov (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)NieNie

Microsoft PowerPoint
Formát súboruZobrazenie v aplikácii PowerPoint OnlineÚprava v aplikácii PowerPoint Online
Open XML (.pptx, .ppsx)ÁnoÁno
Binárny súbor (.ppt, .pps)ÁnoÁno; aplikácia PowerPoint Online skonvertuje súbor .ppt alebo .pps na súbor .pptx alebo .ppsx, čím sa umožnia úpravy súboru, ale zmeny sa uložia len vtedy, keď súbor uložíte vo formáte .pptx alebo .ppsx.
Makro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)ÁnoNie
Iné formáty súborov (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)NieNiePoznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2028380 – Posledná kontrola: 02/25/2015 07:52:00 – Revízia: 2.2

Microsoft Excel Online, Microsoft Word Online, Microsoft PowerPoint Online

  • kbinfo kbprb kbtshoot KB2028380
Pripomienky