Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Metóda Image.Save v prostredí GDI+ neumožňuje správne uloženie obrázkov vo formáte JPEG v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

PRIZNAKY
Máte počítač so systémom Windows 7 alebo so systémom Windows Server 2008 R2. Keď použijete metódu Image.Save v prostredí GDI+ na uloženie obrázkov vo formáte JPEG do počítača, vyskytne sa niektorý z nasledujúcich problémov:
  • Obrázok sa pri uložení poškodí.
  • Ak pri ukladaní nastavíte otočenie obrázka na 0 stupňov, zobrazí sa hlásenie o výnimke ArgumentException.
  • Nemôžete uložiť obrázok, ktorý neobsahuje žiadne komentáre v súbore s metaúdajmi.

    Poznámka. Špecifikácia EXIF (Exchangeable Image File Format) povoľuje komentáre v súbore s metaúdajmi obrázkov vo formáte JPEG.
  • Nemôžete uložiť obrázok, ktorý má údaje miniatúry, ale nemá značku metaúdajov kompresie miniatúry.
PRICINA
Tieto problémy sa vyskytujú v dôsledku chýb v implementácii kodeku WIC (Windows Imaging Component) JPEG.
RIESENIE

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka: Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Požiadavky

Neexistujú žiadne požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby ste mohli použiť túto rýchlu opravu.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy je nutné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu doteraz vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

Globálna verzia tejto rýchlej opravy inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch v systémoch Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Dôležité Rýchle opravy systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Rýchle opravy na stránke požiadaviek na rýchle opravy sú však uvedené pre oba operačné systémy. Ak chcete požiadať o balík rýchlej opravy, ktorý je určený pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá sa na stránke nachádza v zozname Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2. V jednotlivých článkoch si vždy prečítajte informácie v sekcii „Vzťahuje sa na“, aby ste zistili, pre ktoré operačné systémy je daná rýchla oprava určená.
  • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows Server 2008 R2 a Windows 7. Súbory MUM a MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Windowscodecs.dll6.1.7600.166411,011,20022-Jul-201004:39x86
Windowscodecs.dll6.1.7600.207621,011,20023-Jul-201004:42x86
Gdiplus.dll6.1.7600.166411,624,57622-Jul-201004:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.207621,624,57623-Jul-201004:24x86
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Windowscodecs.dll6.1.7600.166411,190,40022-Jul-201005:51x64
Windowscodecs.dll6.1.7600.207621,190,40023-Jul-201005:03x64
Gdiplus.dll6.1.7600.166412,165,24822-Jul-201005:32x64
Gdiplus.dll6.1.7600.207622,164,73623-Jul-201004:54x64
Windowscodecs.dll6.1.7600.166411,011,20022-Jul-201004:39x86
Windowscodecs.dll6.1.7600.207621,011,20023-Jul-201004:42x86
Gdiplus.dll6.1.7600.166411,624,57622-Jul-201004:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.207621,624,57623-Jul-201004:24x86
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o metóde Image.Save nájdete na nasledujúcej webovej lokalite MSDN (Microsoft Developer Network): Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o súboroch

Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,881
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameX86_60410cafeb660f9313effcd6220dc910_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_7ba2e3bcc839b971.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameX86_667f5e28017fa75328653c1dee1095de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20762_none_cc8e98e92ad5db3b.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameX86_bee19a942d9c22efb1f72d89038f942b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16641_none_029bc46e28876747.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameX86_d84edcab3a98cff7852e6aab0f499ec7_6595b64144ccf1df_1.1.7600.20762_none_ff7390640801aa66.manifest
File versionNot applicable
File size627
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16641_none_967f51d80254d5c1.manifest
File versionNot applicable
File size91,448
Date (UTC)22-Jul-2010
Time (UTC)05:13
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20762_none_96f44f151b81c6c4.manifest
File versionNot applicable
File size91,448
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_72f8d64b86155add.manifest
File versionNot applicable
File size2,033
Date (UTC)22-Jul-2010
Time (UTC)05:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.20762_none_5c2d19579fbb0732.manifest
File versionNot applicable
File size2,033
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 a systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameAmd64_0aa0dd970951b905aa66f4b084e931ab_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_eec61b37483a9536.manifest
File versionNot applicable
File size631
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_55d4dab36536368b7aa451e085f1381f_6595b64144ccf1df_1.1.7600.20762_none_9f4e4694b4a9b6ce.manifest
File versionNot applicable
File size922
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_60410cafeb660f9313effcd6220dc910_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_d7c17f4080972aa7.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_667f5e28017fa75328653c1dee1095de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20762_none_28ad346ce3334c71.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7a642dc489a96077c596511b090bc05e_6595b64144ccf1df_1.1.7600.20762_none_e46bf9f767eae5ed.manifest
File versionNot applicable
File size631
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_856b05496a63ddb11ec1b736e645dbd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20762_none_cd4259597e8077a5.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_967026aa63f8ae083e7a24cfb6b0ce4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16641_none_ffd739c664655849.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_96e1ab2a6c7e4a4632a70a56f9ab6a8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20762_none_7d66bf960b5efc57.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_aa42f1bf4ec970f87565051f508e2e16_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_ff142fea6a7f2178.manifest
File versionNot applicable
File size922
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bee19a942d9c22efb1f72d89038f942b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16641_none_5eba5ff1e0e4d87d.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c8e836baa12bacb366a9d61c85ce21f9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16641_none_f73731ce2b4e2923.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d84edcab3a98cff7852e6aab0f499ec7_6595b64144ccf1df_1.1.7600.20762_none_5b922be7c05f1b9c.manifest
File versionNot applicable
File size629
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16641_none_f29ded5bbab246f7.manifest
File versionNot applicable
File size91,450
Date (UTC)22-Jul-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20762_none_f312ea98d3df37fa.manifest
File versionNot applicable
File size91,450
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_2b4b9f74719931d7.manifest
File versionNot applicable
File size2,039
Date (UTC)22-Jul-2010
Time (UTC)06:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.20762_none_147fe2808b3ede2c.manifest
File versionNot applicable
File size2,039
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)06:11
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,537
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)10:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16641_none_967f51d80254d5c1.manifest
File versionNot applicable
File size91,448
Date (UTC)22-Jul-2010
Time (UTC)05:13
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20762_none_96f44f151b81c6c4.manifest
File versionNot applicable
File size91,448
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16641_none_72f8d64b86155add.manifest
File versionNot applicable
File size2,033
Date (UTC)22-Jul-2010
Time (UTC)05:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.20762_none_5c2d19579fbb0732.manifest
File versionNot applicable
File size2,033
Date (UTC)23-Jul-2010
Time (UTC)05:17
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2028610 – Posledná kontrola: 05/14/2011 04:22:00 – Revízia: 2.0

Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2028610
Pripomienky