Výstražné hlásenie, ktoré sa zobrazí po nainštalovaní balíka MUI (Multilingual User Interface) do nesprávneho vydania systému Windows 7: Táto kópia systému Windows nie je pravá

PRIZNAKY
Pri pokuse o inštaláciu aktualizácií alebo súborov zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sa v systéme Windows 7 môže zobraziť nasledujúce výstražné hlásenie: Táto kópia systému Windows nie je pravá. Podobne nemusí byť úspešný ani pokus o overenie pravosti systému Windows 7 na lokalite overenia pravosti softvéru spoločnosti Microsoft.

Toto výstražné hlásenie môže okrem toho obsahovať niektorý z nasledujúcich kódov chýb overenia:

1699978131
1571607440
757834664
228668481

PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 • Sú nainštalované balíky MUI (Multilingual User Interface), ktoré poskytujú ďalšie jazyky rozhrania.
 • Máte nainštalované niektoré z nasledujúcich vydaní systému Windows 7:

  Starter

  Home Basic

  Home Premium

  Professional 
Balíky MUI (Multilingual User Interface) sú podporované, licencované a dostupné pre vydania Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise. Ak sú tieto jazykové súbory prítomné v inom vydaní systému Windows 7, technológie na určovanie pravosti systému Windows zaznamenajú falšovanie systému a potom sa zobrazí výstražné hlásenie v znení: Táto kópia systému Windows nie je pravá.

Ak chcete zistiť, či váš počítač spĺňa potrebné podmienky, postupujte nasledovne:

Krok 1: Zistenie vydania systému Windows

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač.
 3. Kliknite na položku Vlastnosti.
Ak je v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 vo vydaniach Starter, Home Basic, Home Premium alebo Professional, pokračujte časťou Krok 2: Zistenie prítomnosti balíka MUI v počítači a zistite, či je v počítači nainštalovaný balík MUI.

Krok 2: Zistenie prítomnosti balíka MUI v počítači

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit a stlačte kláves ENTER.
 2. Ak sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 3. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
Poznámky
 • Ak sa pod týmto podkľúčom zobrazí viac ako jeden jazyk, balík MUI je nainštalovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie.
 • Ak sa pod týmto podkľúčom zobrazí iba jeden jazyk alebo ak je aktuálnym operačným systémom Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise, informácie v tomto článku nepomôžu vyriešiť problém. V takom prípade nájdete ďalšie informácie o pravosti systému Windows 7 na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
RIESENIE
Poznámka Pomocou riešení uvedených v tomto článku sa dosiahne obnovenie pôvodného jazyka operačného systému. Môže pritom ísť o jazyk, ktorému nerozumiete.

Metóda 1

Ak bol na inštaláciu balíkov MUI použitý program od iného výrobcu, ten istý program môžete použiť aj na odinštalovanie balíkov MUI. Po odinštalovaní balíkov MUI reštartujte počítač a potom znova overte operačný systém na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Metóda 2

Ak sa program od iného výrobcu nedá nájsť alebo použiť na odinštalovanie balíka MUI a potrebujete pomoc, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Pracovník oddelenia vám pomôže zistiť, či je vo vašom počítači nainštalovaný balík MUI a poradí vám, ako ho odinštalovať.
DALSIE INFORMACIE
Po odinštalovaní balíkov MUI alebo po preinštalovaní systému Windows 7 sa obnoví pôvodný jazyk operačného systému. V niektorých prípadoch to môže byť jazyk, ktorý dobre neovládate. Ak k tomu dôjde, použite niektoré z nasledujúcich možností:Ďalšie informácie o balíkoch MUI sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Ak chcete získať ďalšie informácie o aktualizácii technológie Windows Activation Technologies, kliknutím na nasledujúce číslo článku zobrazte zodpovedajúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:

971033 Popis aktualizácie pre technológiu Windows Activation Technologies
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2105247 – Posledná kontrola: 05/14/2011 12:25:00 – Revízia: 3.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional

 • kbtshoot KB2105247
Pripomienky