Ako importovať alebo exportovať priečinok s obľúbenými položkami do 32-bitovej verzie systému Windows

ÚVOD
V tomto článku sa uvádza postup importovania a exportovania priečinka s obľúbenými položkami programu Windows Internet Explorer zo 16-bitovej verzie systému Microsoft Windows do 32-bitovej verzie systému Microsoft Windows.
DALSIE INFORMACIE
V systéme Microsoft Windows 3.1 alebo Microsoft Windows NT 3.51 a Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition alebo Windows NT 4.0 a Windows 2000 nie je možné priamo importovať a exportovať priečinok s obľúbenými položkami programu Internet Explorer medzi rôznymi verziami programu Internet Explorer. Ak chcete premiestniť priečinok s obľúbenými položkami v rámci operačných systémov, musíte ho exportovať do súboru Bookmark.htm programu Netscape.

Export

Internet Explorer 5

. Pri exportovaní priečinka s obľúbenými položkami postupujte nasledovne:
 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Import a export a potom na položku Ďalej.
 2. Kliknite na položku Exportovať obľúbené položky do programu Netscape a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a potom na tlačidlo Ďalej.
 4. Zadajte názov súboru, do ktorého chcete exportovať obľúbené položky. Predvolený súbor je C:\Bookmark.htm.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.
 6. Na importovanie súboru Bookmark.htm do programu Internet Explorer v systéme Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 alebo Windows 2000 použite nástroj na konvertovanie záložiek.

Internet Explorer 6

Pri exportovaní priečinka s obľúbenými položkami postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Import a export a potom na položku Ďalej.
 3. Kliknite na položku Exportovať obľúbené položky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a potom na tlačidlo Ďalej.
 5. Zadajte názov súboru, do ktorého chcete exportovať obľúbené položky. Na základe predvolených nastavení sa exportovaný súbor nazýva Bookmark.htm.
 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.
 7. Na importovanie súboru Bookmark.htm do programu Internet Explorer v systéme Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 alebo Windows 2000 použite nástroj na konvertovanie záložiek.
Ďalšie informácie o používaní nástroja na konvertovanie záložiek na importovanie súboru Bookmark.htm do programu Internet Explorer nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
152681 Ako použiť záložky programu Netscape Navigator v programe Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Internet Explorer 7

Pri exportovaní priečinka s obľúbenými položkami postupujte nasledovne:
 1. V programe Internet Explorer kliknite na položky Pridať medzi obľúbené položky a Import a export.
 2. V Sprievodcovi pre import a export kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na položku Exportovať obľúbené položky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a potom na tlačidlo Ďalej.
 5. Vyberte priečinok s obľúbenými položkami, ktorý chcete exportovať. Ak chcete exportovať všetky obľúbené položky, vyberte priečinok s obľúbenými položkami na najvyššej úrovni. V opačnom prípade vyberte konkrétny priečinok, ktorý chcete exportovať.
 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sa v rámci programu Internet Explorer vytvorí súbor Bookmark.htm v priečinku Dokumenty. Ak chcete použiť iný názov ako Bookmark.htm, alebo chcete uložiť exportované obľúbené položky do iného priečinka ako Dokumenty, zadajte nový súbor a názov priečinka.
 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka Ak už existuje súbor s rovnakým názvom, v programe Internet Explorer sa zobrazí žiadosť o jeho nahradenie. Kliknutím na tlačidlo Áno súbor nahradíte. Po kliknutí na tlačidlo Nie môžete zadať nový názov súboru.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Internet Explorer 8

Pri exportovaní priečinka s obľúbenými položkami postupujte nasledovne:
 1. V programe Internet Explorer kliknite na položku Obľúbené položky, kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa položky Pridať medzi obľúbené položky a kliknite na položku Import a export.
 2. Kliknite na položku Exportovať do súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Začiarknite políčko Obľúbené položky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte priečinok s obľúbenými položkami, ktorý chcete exportovať. Ak chcete exportovať všetky obľúbené položky, vyberte priečinok s obľúbenými položkami na najvyššej úrovni. V opačnom prípade vyberte konkrétny priečinok, ktorý chcete exportovať.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sa v rámci programu Internet Explorer vytvorí súbor Bookmark.htm v priečinku Dokumenty. Ak chcete použiť iný názov ako Bookmark.htm, alebo chcete uložiť exportované obľúbené položky do iného priečinka ako Dokumenty, zadajte nový súbor a názov priečinka.
 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka Ak už existuje súbor s rovnakým názvom, v programe Internet Explorer sa zobrazí žiadosť o jeho nahradenie. Kliknutím na tlačidlo Áno súbor nahradíte. Po kliknutí na tlačidlo Nie môžete zadať nový názov súboru.
 7. Kliknite na tlačidlo Exportovať.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Importovanie

Importovanie obľúbených položiek do programu Internet Explorer 6 a starších programov

Na importovanie súboru Bookmark.htm do programu Internet Explorer v systéme Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 alebo Windows 2000 použite nástroj na konvertovanie záložiek.

Importovanie obľúbených položiek do programu Internet Explorer 7

 1. V programe Internet Explorer 7 kliknite na položky Pridať medzi obľúbené položky a Import a export.
 2. V Sprievodcovi pre import a export kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na položku Importovať obľúbené položky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sa v rámci programu Internet Explorer vytvorí súbor Bookmark.htm v priečinku Dokumenty. Môžete však importovať obľúbené položky, ktoré sú uložené pod iným názvom. Postupujte nasledovne, kliknite na položku Prehľadávať, vyberte súbor alebo typ umiestnenia a názov súboru, potom kliknite na položku Ďalej. Prípadne kliknite na položku Prehľadávať a na tlačidlo Ďalej, čím sa prijmú predvolené nastavenia.
 4. Vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť importované záložky, a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Importovanie obľúbených položiek do programu Internet Explorer 8

 1. V programe Internet Explorer kliknite na položku Obľúbené položky, kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa položky Pridať medzi obľúbené položky a kliknite na položku Import a export.
 2. Kliknite na možnosť Importovať zo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Začiarknite políčko Obľúbené položky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Na základe predvoleného nastavenia sa v rámci programu Internet Explorer vytvorí súbor Bookmark.htm v priečinku Dokumenty. Môžete však importovať obľúbené položky, ktoré sú uložené pod iným názvom. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Prehľadávať, vyberte súbor alebo typ umiestnenia a názov súboru, potom kliknite na položku Ďalej.
 5. Vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť importované záložky, a kliknite na tlačidlo Importovať.
 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Tlač alebo exportovanie obľúbených položiek v programe Internet Explorer

Ak chcete vytlačiť zoznam obľúbených položiek v programe Internet Explorer, exportujte obľúbené položky do súboru .htm a súbor .htm vytlačte. Postupujte nasledovne.

Internet Explorer 6 a skoršie verzie

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Programy a potom kliknite na príkaz Internet Explorer.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Import a export.
 3. V Sprievodcovi pre import a export kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Exportovať obľúbené položky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a potom na tlačidlo Ďalej.
 6. Kliknite na položku Exportovať do súboru alebo na adresu, zadajte c:\bookmark.htm do poľa Exportovať do súboru alebo na adresu a kliknite na položku Ďalej.
 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Ukončite program Internet Explorer.
 9. Dvakrát kliknite na položku Tento počítač, dvakrát kliknite na jednotku C a potom kliknite dvakrát na súbor Bookmark.htm.
 10. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť, označte začiarkavacie políčko Vytlačiť tabuľku prepojení a kliknite na položku OK.

  Poznámka Ak nechcete, aby sa v zozname nachádzala adresa URL pre každé prepojenie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka Vytlačiť tabuľku prepojení.
 11. Ukončite program Internet Explorer.

Pre program Internet Explorer 7 a Internet Explorer 8

Ak chcete tlačiť zoznam obľúbených položiek, otvorte súbor Bookmark.htm v programe Internet Explorer a kliknite na tlačidlo Tlačiť.
ODKAZY
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
184674 Ako sa v programe Internet Explorer ukladajú webové stránky pridané do ponuky Obľúbené položky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
winmil msie5 msie6 msie7 msie8
Vlastnosti

ID článku: 211089 – Posledná kontrola: 04/28/2010 15:41:35 – Revízia: 6.3

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

 • kbenv kbprb KB211089
Pripomienky