ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Vloženie vzorového textu do dokumentu programu Word

kbclone: 180685 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Verzia tohto článku pre program Microsoft Word 98 je dostupná pod číslom 180685 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
SUHRN
Program Microsoft Word umožňuje rýchle vloženie vzorového textu do dokumentu. Urobíte to tak, že v dokumente na mieste, kde chcete text umiestniť, napíšete text =rand() a potom stlačíte kláves ENTER.

Vložený vzorový text sa zobrazí podobne ako v nasledovnom príklade:
Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa.¶

Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa.¶

Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa. Rýchla hnedá líška preskakuje lenivého psa.¶
Táto funkcia je zapnutá v predvolenom nastavení a vypne sa vtedy, keď vypnete možnosť Nahrádzať text počas písania. Ak chcete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť, kliknite na položku Automatické opravy v ponuke Nástroje, kliknite na kartu Automatické opravy a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Nahrádzať text počas písania.

Ak chcete, aby sa v dokumente programu Word zobrazovali značky odseku (), vykonajte jednu z nasledovných činností:
  • Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Zobraziť alebo skryť ().
  • V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti. Na karte Zobrazenie začiarknite políčko Všetky a potom kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Program Word vzorový text nevloží, ak sa kurzor nachádza presne za ZLOMOM STRANY alebo za ZLOMOM STĹPCA.
DALSIE INFORMACIE
V predvolenom nastavení obsahuje vzorový text tri odseky a každý odsek obsahuje päť viet. Počet zobrazených odsekov alebo viet môžete riadiť tak, že do zátvoriek pridáte čísla.

Funkcia =rand() má nasledovnú syntax:
=rand(o,v)
kde o je počet odsekov a v je počet viet, ktoré chcete zobraziť v každom odseku.

Príklady:
=rand(1) vloží jeden odsek textu s piatimi vetami.

=rand(1,1) vloží jeden odsek textu s jednou vetou.

=rand(1,2) vloží jeden odsek textu s dvoma vetami.

=rand(2) vloží dva odseky textu s piatimi vetami.

=rand(2,1) vloží dva odseky textu s jednou vetou.

=rand(10) vloží 10 odsekov textu s piatimi vetami.

=rand(10,1) vloží 10 odsekov textu s jednou vetou.

=rand(10,10) vloží 10 odsekov textu s desiatimi vetami.
Poznámka: Keď druhé číslo vynecháte, predvolene sa vloží päť viet textu. Najväčšie číslo, ktoré môžete v zátvorke použiť, je 200 (v závislosti od počtu zadaných odsekov a viet môže byť toto číslo nižšie).
example boilerplate default generate random standard dummy
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 212251 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/13/2010 21:22:54 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

  • kbautotext kbhowto kbinfo KB212251
คำติชม