Aplikácia balíka Office sa otvára prázdna z lokality Sharepoint alebo WebDAV, ktorá používa protokol HTTP

Príznaky
Pri výskyte tohto problému sa môžete stretnúť aj s ďalšími nasledujúcimi príznakmi:
 • Pri pokuse o otvorenie alebo prevzatie súboru sa nezobrazí výzva na zadanie hesla základného overovania.
 • Pri pokuse o otvorenie súboru sa nezobrazí chybové hlásenie. Príslušná aplikácia balíka Office sa spustí, ale vybraný súbor sa neotvorí.

Príčina
Tento problém sa vyskytuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 • Server ja nakonfigurovaný na základné overovanie.
 • Pripojenie medzi počítačom a webovým serverom nepoužíva šifrovanie SSL (Secure Sockets Layer).
Súborové operácie, ktoré používajú základné overovanie prostredníctvom pripojenia HTTP bez šifrovania SSL, sú v aplikáciách balíkov Office 2010 a Office 2013 predvolene zakázané.

Ak je základné overovanie zakázané, vyskytne sa jedna z nasledujúcich udalostí:
 • Klientska aplikácia použije iný spôsob overovania. K tomu dochádza v prípade, že server podporuje odlišný spôsob overovania.
 • Požiadavka zlyhá (podrobnosti o následkoch zlyhania požiadavky nájdete v zozname v časti Podrobnosti o ďalších príznakoch).
Riešenie
Ak sa vám nepodarilo vyriešiť použitím protokolu HTTPS namiesto protokolu HTTP, môžete na webovom serveri povoliť šifrovanie SSL, ktoré klientom umožní prístup prostredníctvom protokolu HTTPS.

Poznámka: V predvolenom nastavení môžu aplikácie balíka Office 2010 získať prístup a preberať súbory z webového servera, ktorý používa iba základné overovanie prostredníctvom pripojenia SSL.
Ako problém obísť
Ak chcete obísť tento problém, umožnite aplikáciám balíkov Office 2013 a Office 2010 pripojenie k webovému serveru použitím základného overovania prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL.

Upozornenie: Povolenie základného overovania bez šifrovania SSL predstavuje závažné bezpečnostné riziko.

Základné overovanie a jeho bezpečnostné riziko
Základné overovanie vyžaduje, aby používatelia zadali platné meno používateľa a heslo na prístup k obsahu. Tento spôsob overovania nevyžaduje konkrétny prehľadávač a podporujú ho všetky rozšírené prehľadávače. Základné overovanie funguje aj za bránami firewall a servermi proxy. Je preto vhodnou voľbou, ak chcete obmedziť prístup len k časti obsahu na serveri, nie k celému obsahu.

Nevýhodou základného overovania je však to, že cez sieť prenáša nešifrované heslá s kódovaním Base64. Ak sa heslo v sieti zachytí pomocou sieťového sniffera, neoprávnený používateľ môže zistiť meno používateľa a heslo a následne môže tieto overenia použiť. Práve toto bezpečnostné riziko je dôvodom, prečo aplikácie Office 2010 predvolene zakazujú základné overovanie prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL.

Základné overovanie by ste mali používať len v prípade, ak viete, že pripojenie medzi klientom a serverom je zabezpečené. Pripojenie by sa malo nadväzovať len prostredníctvom vyhradenej linky alebo pomocou šifrovania SSL a protokolu TLS (Transport Layer Security). Ak chcete základné overovanie používať napríklad so serverom WebDAV, mali by ste nakonfigurovať šifrovanie SSL.

Ďalšie informácie o základnom overovaní nájdete v článkoch Basic authentication (Základné overovanie) a Configure Basic authentication (IIS 7) (Konfigurácia základného overovania (IIS 7)).

Ďalšie informácie o šifrovaní SSL a certifikátoch nájdete v článku SSL and certificates (Šifrovanie SSL a certifikáty).
Povolenie základného overovania prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL
Nasledujúce dva kroky popisujú spôsob, ako možno aplikáciám balíkov Office 2013 a Office 2010 povoliť otváranie typov súborov balíka Office priamo zo servera, ktorý podporuje iba základné overovanie prostredníctvom pripojenia bez šifrovania SSL. Tieto kroky by ste mali použiť iba v prípade, ak ste si istí, že pripojenie medzi používateľom a webovým serverom je zabezpečené. Za optimálne zabezpečené pripojenie možno považovať priame káblové pripojenie alebo vyhradenú linku.

Poznámka: Aplikácie balíkov Office 2013 a Office 2010 vyžadujú vykonanie oboch krokov. Aplikácie iných balíkov Office vyžadujú len krok 1.

Krok 1: Konfigurácia služby presmerovania WebDAV v klientskom počítači
Poznámka: Tento krok sa vyžaduje v prípade aplikácií balíkov Office 2007, Office 2013 a Office 2010.

Ak chcete povoliť základné overovanie prostredníctvom pripojení bez šifrovania SSL, nakonfigurujte v klientskom počítači službu presmerovania WebDAV.

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Windows XP a Windows Server 2003

Ak chcete v klientskom počítači povoliť základné overovanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. V ponuke Edit (Úpravy) ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku DWORD Value (Hodnota DWORD).
 4. Zadajte reťazec UseBasicAuth a stlačte kláves Enter.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku UseBasicAuth a potom kliknite na položku Modify (Upraviť).
 6. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte hodnotu 1 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Základné overovanie sa povolí, ak položku UseBasicAuth databázy Registry nastavíte na inú hodnotu než 0. Základné overovanie je vypnuté, ak položka UseBasicAuth databázy Registry neexistuje alebo je nastavená na hodnotu 0 (nula).

  Priradenie hodnôt je nasledujúce:
  0 – základné overovanie je zakázané.
  1 – základné overovanie je povolené iba pre pripojenia SSL.
  2 – základné overovanie je povolené pre pripojenia SSL aj pre pripojenia bez šifrovania SSL.
 7. Zatvorte program Registry Editor (Editor databázy Registry) a potom reštartujte počítač.

Windows Vista, Windows 7 a Windows 8

Ak chcete v klientskom počítači povoliť základné overovanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. V systéme Windows Vista alebo Windows 7 kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit a stlačte kláves Enter.

  V systéme Windows 8 podržte kláves s logom Windows spolu s klávesom F, vyberte položku Aplikácie na paneli Ponuka, do poľa Vyhľadávanie zadajte reťazec regedit a stlačte kláves Enter.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte reťazec BasicAuthLevel a stlačte kláves Enter.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku BasicAuthLevel a potom kliknite na položku Zmeniť.
 6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 2 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Priradenie hodnôt je nasledujúce:
  0 – základné overovanie je zakázané.
  1 – základné overovanie je povolené iba pre pripojenia SSL.
  2 – základné overovanie je povolené pre pripojenia SSL aj pre pripojenia bez šifrovania SSL.
 7. Zatvorte Editor databázy Registry a potom reštartujte počítač.

Ďalšie informácie o nakonfigurovaní služby presmerovania WebDAV na povolenie základného overovania získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
841215 Chybové hlásenie pri pokuse o pripojenie ku knižnici dokumentov Windows SharePoint: Vyskytla sa systémová chyba 5
Krok 2: Aktualizácia databázy Registry v klientskom počítači
Poznámka: Tento krok sa vyžaduje v prípade aplikácií balíka Office 2013 a Office 2010.

V klientskom počítači pridajte kľúč BasicAuthLevel databázy Registry a priraďte mu zodpovedajúcu hodnotu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.
 1. Spustite Editor databázy Registry.
  • V systéme Windows 8 podržte kláves s logom Windows spolu s klávesom F, vyberte položku Aplikácie na paneli Ponuka, do poľa Vyhľadávanie zadajte reťazec regedit a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
  • V systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Vyhľadať zadajte reťazec regedit a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
  • V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Vyhľadajte jeden z nasledujúcich podkľúčov databázy Registry a kliknite naň:

  Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 4. Zadajte reťazec BasicAuthLevel a stlačte kláves Enter.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku BasicAuthLevel a potom kliknite na položku Zmeniť.
 6. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 2 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Priradenie hodnôt je nasledujúce:
  0 – základné overovanie je zakázané.
  1 – základné overovanie je povolené iba pre pripojenia SSL.
  2 – základné overovanie je povolené pre pripojenia SSL aj pre pripojenia bez šifrovania SSL.
 7. Zatvorte Editor databázy Registry a potom reštartujte počítač.

fixit fix it fixme WebDAV basicauth
Vlastnosti

ID článku: 2123563 – Posledná kontrola: 08/11/2014 13:34:00 – Revízia: 8.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563
Pripomienky