Použitie IF potom iného vyhlásenie a vyhlásenie vyberte prípad príklady, ktoré sú napísané v jazyku Visual Basic pre program Excel

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 213630
Súhrn
Microsoft Visual Basic for Applications, existujú dva príkazov, ktoré môžete použiť na vykonanie podmieneného test: Ak... Potom... Iné vyhlásenie alebo vyhlásenie Vyberte prípad . Ak... Potom... Iné vyhlásenie vykoná skupina vyhlásenia na základe hodnoty výraz a vyhlásenie Vyberte prípad vykoná jeden z viacerých vyhlásení na základe hodnoty výraz.
Ďalšie informácie
Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez vyjadrených či predpokladaných záruk. Tie okrem iného zahŕňajú predpokladané záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu vysvetliť fungovanie konkrétneho postupu, ale neupravia tieto príklady s cieľom poskytnutia pridanej funkčnosti ani nevytvoria procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky. Nasledujúce vzorky makrá zobraziť ako používať , ak... Potom... Iné a Vyberte prípad .

Vzorky makro pomocou, ak... Potom... Iné vyhlásenia

  Sub Using_IF()   ' Dimension the variable.   Dim x As Integer   ' Place a value in x.   x = Int(Rnd * 100)   ' Display the value of x.   MsgBox "The value of x is " & x & "."   ' Test to see if x less than or equal to 10.   If x <= 10 Then     ' Display a message box.     MsgBox "X is <=10"   ' Test to see if x less than or equal to 40 and greater than 10.   ElseIf x <= 40 And x > 10 Then     MsgBox "X is <=40 and > 10"   ' Test to see if x less than or equal to 70 and greater than 40.   ElseIf x <= 70 And x > 40 Then     MsgBox "X is <=70 and > 40"   ' Test to see if x less than or equal to 100 and greater than 70.   ElseIf x <= 100 And x > 70 Then     MsgBox "X is <= 100 and > 70"   ' If none of the above tests returned true.   Else     MsgBox "X does not fall within the range"   End If  End Sub				

Vzorky makro pomocou prípade príkaz select

  Sub Using_Case()   ' Dimension the variable.   Dim x As Integer   ' Place a value in x.   x = Int(Rnd * 100)   ' Display the value of x.   MsgBox "The value of x is " & x & "."   ' Start the Select Case structure.   Select Case x     ' Test to see if x less than or equal to 10.     Case Is <= 10      ' Display a message box.      MsgBox "X is <=10"     ' Test to see if x less than or equal to 40 and greater than 10.     Case 11 To 40      MsgBox "X is <=40 and > 10"     ' Test to see if x less than or equal to 70 and greater than 40.     Case 41 To 70      MsgBox "X is <=70 and > 40"     ' Test to see if x less than or equal to 100 and greater than 70.     Case 71 To 100      MsgBox "X is <= 100 and > 70"     ' If none of the above tests returned true.     Case Else      MsgBox "X does not fall within the range"   End Select  End Sub				
Odkazy
Ďalšie informácie o používaní vyhlásenie vyberte prípad, v editore jazyka Visual Basic kliknite Pomocník programu Microsoft Visual Basic na Pomocník ponuka, typu Použitie vyberte prípad vyhlásenia v Asistentovi balíka Office alebo Sprievodcovi odpoveďami a kliknite na tlačidlo Hľadať zobrazte príslušnú tému.
Ďalšie informácie o príkaze IF, v editore jazyka Visual Basic kliknite Pomocník programu Microsoft Visual Basic na Pomocník ponuka, typu Použiť, ak... Potom... Iné vyhlásenia v Asistentovi balíka Office alebo Sprievodcovi odpoveďami a kliknite na tlačidlo Hľadať zobrazte príslušnú tému.
Ďalšie informácie o pomoc k programu Visual Basic for Applications, kliknite na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
226118 Plánovanie prostriedkov pre Visual Basic for Applications
Ďalšie informácie o používaní vzorky kód v tomto článku získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
212536 Ako spustiť vzorového kódu z článkov databázy Knowledge Base
logika XL2000 XL2002 XL2003 XL2007 XL2010 Ak prípad vybrať iný

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 213630 – Posledná kontrola: 01/03/2016 06:15:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Excel 2016, Microsoft Excel 2013

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213630 KbMtsk
Pripomienky