XL: Zamknutie jednotlivých buniek na pracovnom hárku

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
V tomto článku sa popisuje postup pri zamknutí jednotlivých buniek na pracovnom hárku programu Microsoft Excel. Príslušný postup závisí od toho, či má väčšina buniek na pracovnom hárku zostať zamknutá alebo odomknutá.

POZNÁMKA: Ak zamknete bunku a zabezpečíte pracovný hárok, nebudete môcť zadávať údaje do bunky, upravovať aktuálne údaje v bunke ani meniť iné atribúty bunky (napríklad jej formátovanie).
Ďalšie informácie
Ak chcete odomknúť jednotlivé bunky na pracovnom hárku programu Excel, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Ak chcete zamknúť väčšinu buniek

Ak chcete zamknúť väčšinu buniek na pracovnom hárku, postupujte takto:
  1. Vyberte bunky, ktoré majú zostať nezabezpečené. Ak chcete vybrať nesusediace bunky, podržte kláves CTRL a kliknite na bunky, ktoré majú zostať nezabezpečené.
  2. V starších verziách programu Excel, než je verzia 2007, kliknite v ponuke Formát na položku Bunky a potom kliknite na kartu Ochrana. V programe Excel 2007 alebo novšom zobrazte dialógové okno Formát buniek kliknutím na tlačidlo Rozbaliť v pravom dolnom rohu skupiny Písmo na páse s nástrojmi Domov a potom kliknite na kartu Ochrana.
  3. Zrušte začiarknutie políčka Zamknuté a potom kliknite na tlačidlo OK.
  4. V starších verziách programu Excel, než je verzia 2007, ukážte v ponuke Nástroje na položku Ochrana a potom kliknite na položku Zabezpečiť hárok. V programe Excel 2007 alebo novšom kliknite na kartu Revízia a potom kliknite na položku Zabezpečiť hárok. Zadajte heslo (ak ho chcete používať) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete, aby zostala odomknutá väčšina buniek

Ak chcete, aby na pracovnom hárku zostala odomknutá väčšina buniek, postupujte takto:
  1. Vyberte celý pracovný hárok kliknutím na tlačidlo Vybrať všetko (sivý obdĺžnik v ľavom hornom rohu pracovného hárka nachádzajúci sa na mieste, kde sa stretáva riadok 1 so stĺpcom A), prípadne stlačte kombináciu klávesov CTRL + A alebo CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK.
  2. V starších verziách programu Excel, než je verzia 2007, kliknite v ponuke Formát na položku Bunky a potom kliknite na kartu Ochrana. V programe Excel 2007 alebo novšom zobrazte dialógové okno Formát buniek kliknutím na tlačidlo Rozbaliť v pravom dolnom rohu skupiny Písmo na páse s nástrojmi Domov a potom kliknite na kartu Ochrana. Zrušte začiarknutie políčka Zamknuté a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. Vyberte bunky, ktoré chcete zabezpečiť. Ak chcete vybrať nesusediace bunky, podržte kláves CTRL a kliknite na bunky, ktoré chcete zabezpečiť.
  4. Vráťte sa do dialógového okna Formát buniek a kliknite na kartu Ochrana. Začiarknite políčko Zamknuté a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. V starších verziách programu Excel, než je verzia 2007, ukážte v ponuke Nástroje na položku Ochrana a potom kliknite na položku Zabezpečiť hárok. V programe Excel 2007 alebo novšom kliknite na kartu Revízia a potom kliknite na položku Zabezpečiť hárok. Zadajte heslo (ak ho chcete používať) a potom kliknite na tlačidlo OK.
Odkazy
Ak chcete získať ďalšie informácie o zamknutí buniek a zabezpečení pracovných hárkov, kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Excel v ponuke Pomocník, v Asistentovi balíka Office alebo v Sprievodcovi odpoveďami zadajte text zamknutie buniek a kliknutím na položku Hľadať zobrazte vrátené témy.

Ďalšie informácie o používaní hesiel získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
189126 Zásady spoločnosti Microsoft týkajúce sa stratených alebo neplatných hesiel
Ďalšie informácie o zamknutí buniek a zabezpečení pracovných hárkov získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
264372 XL2000: Ovládanie a pochopenie nastavení v dialógovom okne Formát buniek
211710 XL2000: Zlúčenie buniek na zabezpečenom pracovnom hárku sa môže zrušiť
214337 XL2000: Niektoré bunky na pracovnom hárku nemožno vybrať pomocou klávesu TAB alebo kombinácie klávesov SHIFT + TAB
213661 XL2000: Ak je zapnutá ochrana, odomknuté bunky nie sú podčiarknuté
AskMaxwell
Vlastnosti

ID článku: 214081 – Posledná kontrola: 03/31/2016 08:06:00 – Revízia: 7.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Macintosh, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Excel 2016, Microsoft Excel 2013

  • kbhowto KB214081
Pripomienky