Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Automatizácia Excel z C++ bez použitia MFC alebo #import

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:216686
SUHRN
Existuje niekoľko výhod na písanie vašich automatizácie kód v jednozložkových C++. Po prvé a predovšetkým, môžete robiť presne to, čo chcete. Ďalej, váš kód bude menší, rýchlejšie a jednoduchšie ladenie. A nakoniec, vy nebudú závislé na akékoľvek knižníc. Aj keď sú venované pomocou MFC to wrapper triedy alebo Visual C++ natívnu podporu COM (#import), môže stále majú sa ponoriť do vnútorností z IDispatch a COM automatizácia do práce okolo spoločného chyby a obmedzenia s tieto rámce.
DALSIE INFORMACIE
Postupujte podľa nižšie vybudovať jednoduché Visual C++ 6.0 Aplikácia konzoly, ktorý automatizuje programu Microsoft Office Excel pomocou len C++:
 1. Spustiť Visual C++ 6.0 a vytvoriť novú konzolu Win32 Aplikácia s názvom XlCpp. Vyberte "Hello, World!" uplatňovanie základnej a kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 2. Otvorte generované XlCpp.cpp a pridajte nasledujúci kód pred funkciu main().
  #include <ole2.h> // OLE2 Definitions// AutoWrap() - Automation helper function...HRESULT AutoWrap(int autoType, VARIANT *pvResult, IDispatch *pDisp, LPOLESTR ptName, int cArgs...) {  // Begin variable-argument list...  va_list marker;  va_start(marker, cArgs);  if(!pDisp) {    MessageBox(NULL, "NULL IDispatch passed to AutoWrap()", "Error", 0x10010);    _exit(0);  }  // Variables used...  DISPPARAMS dp = { NULL, NULL, 0, 0 };  DISPID dispidNamed = DISPID_PROPERTYPUT;  DISPID dispID;  HRESULT hr;  char buf[200];  char szName[200];    // Convert down to ANSI  WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, ptName, -1, szName, 256, NULL, NULL);    // Get DISPID for name passed...  hr = pDisp->GetIDsOfNames(IID_NULL, &ptName, 1, LOCALE_USER_DEFAULT, &dispID);  if(FAILED(hr)) {    sprintf(buf, "IDispatch::GetIDsOfNames(\"%s\") failed w/err 0x%08lx", szName, hr);    MessageBox(NULL, buf, "AutoWrap()", 0x10010);    _exit(0);    return hr;  }    // Allocate memory for arguments...  VARIANT *pArgs = new VARIANT[cArgs+1];  // Extract arguments...  for(int i=0; i<cArgs; i++) {    pArgs[i] = va_arg(marker, VARIANT);  }    // Build DISPPARAMS  dp.cArgs = cArgs;  dp.rgvarg = pArgs;    // Handle special-case for property-puts!  if(autoType & DISPATCH_PROPERTYPUT) {    dp.cNamedArgs = 1;    dp.rgdispidNamedArgs = &dispidNamed;  }    // Make the call!  hr = pDisp->Invoke(dispID, IID_NULL, LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, autoType, &dp, pvResult, NULL, NULL);  if(FAILED(hr)) {    sprintf(buf, "IDispatch::Invoke(\"%s\"=%08lx) failed w/err 0x%08lx", szName, dispID, hr);    MessageBox(NULL, buf, "AutoWrap()", 0x10010);    _exit(0);    return hr;  }  // End variable-argument section...  va_end(marker);    delete [] pArgs;    return hr;}						
 3. Vnútri funkciu main() nahradiť printf() riadok s nasledujúci kód.
    // Initialize COM for this thread...  CoInitialize(NULL);  // Get CLSID for our server...  CLSID clsid;  HRESULT hr = CLSIDFromProgID(L"Excel.Application", &clsid);  if(FAILED(hr)) {   ::MessageBox(NULL, "CLSIDFromProgID() failed", "Error", 0x10010);   return -1;  }  // Start server and get IDispatch...  IDispatch *pXlApp;  hr = CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID_IDispatch, (void **)&pXlApp);  if(FAILED(hr)) {   ::MessageBox(NULL, "Excel not registered properly", "Error", 0x10010);   return -2;  }  // Make it visible (i.e. app.visible = 1)  {   VARIANT x;   x.vt = VT_I4;   x.lVal = 1;   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlApp, L"Visible", 1, x);  }  // Get Workbooks collection  IDispatch *pXlBooks;  {   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlApp, L"Workbooks", 0);   pXlBooks = result.pdispVal;  }  // Call Workbooks.Add() to get a new workbook...  IDispatch *pXlBook;  {   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlBooks, L"Add", 0);   pXlBook = result.pdispVal;  }  // Create a 15x15 safearray of variants...  VARIANT arr;  arr.vt = VT_ARRAY | VT_VARIANT;  {   SAFEARRAYBOUND sab[2];   sab[0].lLbound = 1; sab[0].cElements = 15;   sab[1].lLbound = 1; sab[1].cElements = 15;   arr.parray = SafeArrayCreate(VT_VARIANT, 2, sab);  }  // Fill safearray with some values...  for(int i=1; i<=15; i++) {   for(int j=1; j<=15; j++) {     // Create entry value for (i,j)     VARIANT tmp;     tmp.vt = VT_I4;     tmp.lVal = i*j;     // Add to safearray...     long indices[] = {i,j};     SafeArrayPutElement(arr.parray, indices, (void *)&tmp);   }  }  // Get ActiveSheet object  IDispatch *pXlSheet;  {   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlApp, L"ActiveSheet", 0);   pXlSheet = result.pdispVal;  }  // Get Range object for the Range A1:O15...  IDispatch *pXlRange;  {   VARIANT parm;   parm.vt = VT_BSTR;   parm.bstrVal = ::SysAllocString(L"A1:O15");   VARIANT result;   VariantInit(&result);   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYGET, &result, pXlSheet, L"Range", 1, parm);   VariantClear(&parm);   pXlRange = result.pdispVal;  }  // Set range with our safearray...  AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlRange, L"Value", 1, arr);  // Wait for user...  ::MessageBox(NULL, "All done.", "Notice", 0x10000);  // Set .Saved property of workbook to TRUE so we aren't prompted  // to save when we tell Excel to quit...  {   VARIANT x;   x.vt = VT_I4;   x.lVal = 1;   AutoWrap(DISPATCH_PROPERTYPUT, NULL, pXlBook, L"Saved", 1, x);  }  // Tell Excel to quit (i.e. App.Quit)  AutoWrap(DISPATCH_METHOD, NULL, pXlApp, L"Quit", 0);  // Release references...  pXlRange->Release();  pXlSheet->Release();  pXlBook->Release();  pXlBooks->Release();  pXlApp->Release();  VariantClear(&arr);  // Uninitialize COM for this thread...  CoUninitialize();						
 4. Zostavovať a spustiť.
AutoWrap() funkcia zjednodušuje väčšina nižšej úrovne podrobnosti spojené s použitím IDispatch priamo. Neváhajte použiť vo vlastnom implementácie. Jedna námietka je, že ak prejdete viaceré parametre, ktoré potrebujú sa premietol aby spätný chod. Napríklad:
  VARIANT parm[3];  parm[0].vt = VT_I4; parm[0].lVal = 1;  parm[1].vt = VT_I4; parm[1].lVal = 2;  parm[2].vt = VT_I4; parm[2].lVal = 3;  AutoWrap(DISPATCH_METHOD, NULL, pDisp, L"call", 3, parm[2], parm[1], parm[0]);				
ODKAZY
Ďalšie informácie o automatizácia Office pomocou Visual C++, po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
196776Automatizácia pomocou Visual c ++
216388 B2CSE.exe konvertuje kód automatizácie jazyka Visual Basic Visual c ++
(c) Microsoft Corporation 1999, všetky práva vyhradené. Príspevky Joe Crump, Microsoft Corporation.

_com_ptr_t CComPtr XL2003 XL2007
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 216686 – Posledná kontrola: 10/21/2011 14:57:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto kbmt KB216686 KbMtsk
Pripomienky