Ako používať funkciu automatického dokončovania v programe Internet Explorer, verzii 5 alebo 6

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
V tomto článku je popísané, ako používať funkciu automatického dokončovania v programe Internet Explorer, verzii 5 alebo 6. Funkcia automatického dokončovania navrhuje možné zhody pre položky, ktoré zadáte do panela Adresa, do formulára na webovej stránke alebo do poľa pre meno používateľa alebo heslo na webovej stránke.

Funkcia automatického dokončovania začína zobrazovať návrhy v zozname hneď, ako program Internet Explorer, verzia 5 alebo 6, začne rozpoznávať známe vzory. Ak určitý návrh v zozname vyhovuje kritériám pre dané pole, kliknite na tento návrh alebo stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL zobrazte zoznam návrhov a potom stlačte kláves ENTER.
DALSIE INFORMACIE
Funkcia automatického dokončovania je na základe predvoleného nastavenia v programe Internet Explorer, verzii 5 alebo 6, zapnutá pre webové adresy a pred zapnutím automatického dokončovania pre formuláre na webových stránkach sa v programe Internet Explorer, verzii 5 alebo 6, zobrazí nasledovná výzva:
Funkcia Automatické dokončovanie uchováva v pamäti položky formulára WWW, podobné, ako sú tie, ktoré píšete teraz. Keď budete neskôr zadávať nejakú položku, táto funkcia môže skontrolovať predchádzajúce položky a ponúkať návrhy.

Chcete zapnúť funkciu Automatické dokončovanie?
Pri prvom zadávaní mena používateľa a hesla na webovej stránke sa zobrazí nasledovná výzva:
Chcete, aby si systém Windows zapamätal heslo, aby ste ho nemuseli pri nasledujúcej návšteve tejto stránky zadávať?
K dispozícii je aj začiarkavacie políčko Neponúkať uchovanie ďalších hesiel, ktoré vypína funkciu automatického dokončovania pre mená používateľov a heslá vo formulároch.

Úprava nastavenia automatického dokončovania

Ak chcete upraviť nastavenie pre funkciu automatického dokončovania alebo vymazať všetky položky v zozname návrhov formulára alebo hesla, použite nasledovný postup v programe Internet Explorer:
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Kliknite na kartu Obsah.
 3. Kliknite na tlačidlo Automatické dokončovanie.
 4. Začiarknite príslušné políčka pre automatické dokončovanie, alebo kliknite na tlačidlo Vymazať formuláre alebo na tlačidlo Vymazať heslá, ak chcete vymazať všetky uložené položky z príslušnej histórie automatického dokončovania.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.
Ak chcete vymazať iba niektoré položky v zozname návrhov pre formulár alebo heslo, kliknite na položku v zozname návrhov pre toto pole a potom stlačte kláves DELETE. Zoznam na automatické dokončovanie sa automaticky zobrazí pri vykonávaní ľubovoľnej z nasledovných akcií v predtým vyplnenom formulári:
 • zadanie prvého znaku do poľa,
 • stlačenie klávesu ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po prechode kurzora do daného poľa,
 • dvojité kliknutie na prázdnu plochu v poli.
Ak chcete vymazať históriu automatického dokončovania pre webové adresy, použite nasledovný postup v programe Internet Explorer:
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Kliknite na kartu Všeobecné.
 3. Kliknite na tlačidlo Vymazať históriu a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete zapnúť vstavanú funkciu automatického dokončovania pre webové adresy, použite nasledovný postup v programe Internet Explorer:
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. V časti Prehľadávanie začiarknite políčko Použiť funkciu Automatické dokončovanie pre adresy WWW a potom kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA: V programe Internet Explorer 4.x sa vstavané automatické dokončovanie používa pre webové adresy a príkazy alebo názvy priečinkov. Táto funkcia automatického dokončovania ponúka návrhy pre zadaný text tak, že automaticky dokončuje zadanie adresy alebo príkazu vložením najviac podobnej zhody. Táto funkcia je na základe predvoleného nastavenia zapnutá v Prieskumníkovi a vypnutá pre webové adresy v programe Internet Explorer, verzii 5 alebo 6 (a nahradená rozbaľovacím zoznamom).

Ak chcete zapnúť vstavanú funkciu automatického dokončovania pre webové adresy, použite nasledovný postup v programe Internet Explorer:
 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie.
 3. V časti Prehľadávanie začiarknite políčko Použiť funkciu Automatické dokončovanie pre adresy WWW a potom kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Ak vypnete funkciu automatického dokončovania pre webové adresy (pozrite sekciu Úprava nastavenia automatického dokončovania v tomto článku) a zapnete vstavanú funkciu, automatické dokončovanie pre webové adresy sa zapne a bude sa správať ako v programe Internet Explorer 4.x.

POZNÁMKA: Ak je zapnutá vstavaná funkcia automatického dokončovania pre webové adresy, pri adresách neobsahujúcich predponu identifikátora zdroja (napríklad http:// alebo ftp://) sa automatické dokončovanie nevykonáva. Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, zadajte predponu identifikátora zdroja pre webové adresy, pre ktoré chcete používať vstavanú funkciu automatického dokončovania, alebo vypnite funkciu automatického dokončovania pre webové adresy a používajte iba vstavanú funkciu automatického dokončovania (automatické dokončovanie programu Internet Explorer 4.x).

Princíp činnosti funkcie automatického dokončovania

Funkcia automatického dokončovania v programe Internet Explorer, verzii 5 alebo 6, navrhuje zhody počas zadávania textu v každej z týchto oblastí:
 • panel s nástrojmi Adresa v programe Internet Explorer, v Prieskumníkovi alebo na pracovnej ploche alebo paneli úloh systému Windows,
 • pole Otvoriť v dialógovom okne Spustiť, ku ktorému získate prístup z ponuky Štart, alebo dialógové okno Otvoriť, ku ktorému získate prístup z ponuky Súbor v programe Internet Explorer,
 • formuláre (vrátane mien používateľov a hesiel vo formulároch) na webových stránkach.
Ak použijete súčasť na aktualizáciu pracovnej plochy systému Windows, ktorá je súčasťou programu Internet Explorer 4, systému Windows 98 alebo novšej verzie, alebo systému Windows 2000, funkcia automatického dokončovania navrhuje zhody pri zadávaní do panela Adresa v Prieskumníkovi alebo pri zadávaní do poľa Otvoriť v dialógovom okne Spustiť, ku ktorému získate prístup z ponuky Štart. Ďalšie informácie o inštalácii súčasti Windows Desktop Update pre systémy Windows 95 alebo Windows NT 4.0 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
165695 Pridanie alebo odstránenie súčasti Aktualizácia pracovnej plochy systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Zoznam zhodných položiek, ktoré funkcia automatického dokončovania navrhne pre webovú adresu, názov priečinka alebo názov programu, určujú nasledovné položky:
 • priečinky Obľúbené položky a História,
 • obsah priečinka, ktorý zadáte pre súbory alebo priečinky,
 • obsah ľavej tably okna Prieskumníka,
 • zoznam naposledy zadaných adries, príkazov alebo dotazov automatického vyhľadávania, ktoré sú uložené v databáze Registry.
Funkcia automatického dokončovania pre webové adresy zahŕňa ja funkciu automatického dokončovania, ktorá dokáže opravovať bežné chyby. Ak napríklad omylom zadáte reťazec htp:// alebo reťazec http:\\ namiesto reťazca http://, program Internet Explorer, verzia 5 alebo 6, dokáže túto chybu opraviť hneď, ako kliknete na tlačidlo Prejsť alebo stlačíte kláves ENTER.

Zoznam zhodných položiek, ktoré funkcia automatického dokončovania navrhuje pre formuláre alebo mená používateľov a heslá vo formulároch, sa nachádza v počítači a je zašifrovaný, aby boli chránené vaše osobné údaje. Webové lokality nemôžu získať prístup k týmto informáciám, kým formulár neodošlete alebo sa neprihlásite s použitím navrhnutého hesla. Ďalšie informácie o tom, ako používať funkciu automatického dokončovania v programe Internet Explorer 4.x, získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
171230 Ak používať funkciu automatického dokončovania v programe Internet Explorer 4.x (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o funkciách automatického vyhľadávania a automatického prehľadávania v programe Internet Explorer 5 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
221754 Ako vyhľadávať na Internete pomocou panela Adresa v programe Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Programy Internet Explorer 4 a 5 podporujú funkciu automatického dokončovania pre formuláre webových stránok, ktoré používajú nástroj Profilový asistent. Ďalšie informácie o používaní nástroja Profilový asistent získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
220017 Popis nástroja Profilový asistent (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
turn off automatically finish web address auto
Vlastnosti

ID článku: 217148 – Posledná kontrola: 12/05/2015 12:56:01 – Revízia: 4.6

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbfaq KB217148
Pripomienky