Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Súčasné spúšťanie systémov Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me a MS-DOS

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
V tomto článku je popísaný postup na nakonfigurovanie počítačov s procesormi spoločnosti Intel na súčasné spúšťanie nasledovných operačných systémov spoločnosti Microsoft:
 • MS-DOS
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
DALSIE INFORMACIE
Ak chcete súčasne spúšťať viacero operačných systémov, nainštalujte ich v tomto poradí:
 1. MS-DOS
 2. Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me
 3. \Windows NT
 4. Windows 2000
 5. Windows XP
Každý operačný systém nainštalujte podľa štandardného postupu inštalácie. Z úvodnej obrazovky spustenia systému (Osloader) môžete spustiť tieto operačné systémy:
 • Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
POZNÁMKA: Každý operačný systém nainštalujte na oddelenú logickú jednotku. Ak nainštalujete viacero operačných systémov na jednu jednotku, môžu sa pri pokusoch o spustenie týchto operačných systémov vyskytnúť problémy.

Ak nainštalujete viacero operačných systémov na jednu jednotku, môže sa ukončiť program Microsoft Internet Explorer a môže sa zobraziť chybové hlásenie podobné nasledovnému:
iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll
Počítač môžete nakonfigurovať tak, aby sa spúšťal systém Windows XP, Windows 2000, Windows NT a niektorý zo systémov Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me. Počítač však nemôžete nakonfigurovať na súčasné spúšťanie kombinácií systémov Windows 95, Windows 98 a Windows Me, pretože systémy Windows 95, Windows 98 a Windows Me používajú rovnaký spúšťací súbor. Súčasné spustenie systémov Windows 95, Windows 98 a Windows Me preto nie je podporované.

Systémy Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me by ste mali nainštalovať pred inštaláciou systémov Windows NT, Windows 2000 a Windows XP. Takto môžete zabrániť tomu, aby inštalačný program systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me nahradil zavádzací sektor systému Windows XP, Windows 2000 alebo Windows NT svojím vlastným zavádzacím sektorom. Keďže zavádzací sektor systémov Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me identifikuje oblasť ako oblasť FAT16 alebo FAT32, systémy Windows NT, Windows 2000 a Windows XP nebudú mať možnosť získať prístup k oblastiam NTFS. Ak chcete najskôr nainštalovať systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me, použite postup inštalácie pre systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me.

Ak chcete v počítači so systémom MS-DOS spúšťať operačné systémy Windows XP, Windows 2000, Windows NT a Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me, nainštalujte najskôr systém MS-DOS.

Spustenie systému MS-DOS z ponuky pri spustení systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me

Spustenie systému MS-DOS z ponuky pri spustení systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me:
 1. V ponuke na obrazovke spustenia systému vyberte položku Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition a stlačte kláves ENTER.
 2. Ak chcete zobraziť ponuku pri spustení systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me, stlačte kláves F8.
 3. Na spustenie systému MS-DOS vyberte možnosť Predchádzajúca verzia systému MS-DOS.

Priame spustenie systému MS-DOS

Priame spustenie systému MS-DOS:
 1. V ponuke na obrazovke spustenia systému vyberte položku Windows 95, Windows 98 alebo Windows Millennium Edition a stlačte kláves ENTER.
 2. Ak chcete spustiť systém MS-DOS, stlačte kláves F4.
Ďalšou možnosťou spustenia troch operačných systémov je nakonfigurovanie počítača na súčasné spúšťanie systémov Windows XP, Windows 2000, Windows NT a Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me a následné spustenie systému MS-DOS zo zavádzacej diskety systému MS-DOS. Ak súčasne spúšťate viacero systémov Windows XP, Windows 2000 a MS-DOS alebo Windows NT a MS-DOS, môžete nainštalovať systémy Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me podľa postupu v nasledovnej sekcii.

Inštalácia systémov Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me v konfigurácii súčasného spúšťania systémov Windows XP, Windows 2000 a MS-DOS alebo v konfigurácii súčasného spúšťania systémov Windows NT a MS-DOS

Inštalácia systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me v konfigurácii súčasného spúšťania systémov Windows XP, Windows 2000 a MS-DOS alebo v konfigurácii súčasného spúšťania systémov Windows NT a MS-DOS:
 1. Pri spúšťaní počítača vyberte v ponuke na obrazovke spustenia systému systém MS-DOS.
 2. Systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me nainštalujte do priečinka oddeleného od priečinka %SystemRoot% systému Windows XP, Windows 2000 alebo Windows NT.
Po úspešnej inštalácii systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me a reštartovaní počítača sa zobrazí úvodná obrazovka spustenia systému Windows XP alebo Windows 2000, na ktorej môžete vybrať systém MS-DOS a Windows XP, Windows 2000 alebo Windows NT. Ak vyberiete systém MS-DOS, spustí sa systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me.

Spustenie systému MS-DOS zo systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me

Spustenie systému MS-DOS zo systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me:
 1. V ponuke Zobraziť priečinka Tento počítač alebo programu Prieskumník kliknite na položku Možnosti alebo na položku Možnosti priečinka.
 2. Kliknite na položku Zobraziť všetky súbory na karte Možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. V zozname súborov kliknite na súbor Msdos.sys.
 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti.
 5. V sekcii Atribúty na karte Všeobecné zrušte začiarknutie políčok Iba na čítanie a Skrytý a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Pomocou textového editora (ako je napríklad Poznámkový blok) otvorte súbor Msdos.sys.
 7. Do sekcie [Options] súboru Msdos.sys pridajte nasledovný riadok:
  BootMulti=1
 8. Súbor uložte a zavrite.

Inovácia na systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me

Pri inovácii na systém Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me alebo pri preinštalovaní systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me inštalačný program odstráni niektoré súbory v priečinku systému MS-DOS a nahradí ich verziami týchto súborov z priečinka systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me a z priečinka Command. Pri inštalácii systému Windows 95, Windows 98 alebo Windows Me sa odstránia a nahradia nasledovné súbory:
Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe
win2000hotsetup kbfaqw2ksetup
Vlastnosti

ID článku: 217210 – Posledná kontrola: 12/05/2015 12:56:45 – Revízia: 3.5

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdualboot kbenv kbhowto kbsetup KB217210
Pripomienky