Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0376:Nie je možné spúštat dva systémy Windows na zdielanej oblasti

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Po nainštalovaní systému Windows sa môžu zobrazovať hlásenia o kritických a nekritických chybách. Tieto chybové hlásenia sa môžu zobraziť v systéme Windows 2000 aj v predchádzajúcej verzii systému Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows 95 (v ktorejkoľvek verzii systému Windows, ktorá používa priečinok Program Files).

Týmto problémom nie sú postihnuté verzie Microsoft Windows 3.x, Microsoft Windows for Workgroups 3.1x a Microsoft Windows NT 3.x.
PRICINA
Toto správanie sa môže vyskytnúť vtedy, ak sú systémy Windows 2000 a predchádzajúca verzia systému Windows nainštalované na tej istej diskovej oblasti.
RIESENIE
Systém Windows 2000 by ste mali nainštalovať na oblasť, ktorá neobsahuje systém Windows NT 4.0, Windows 98 alebo Windows 95. Nie je možné mať systém Windows 2000 na tej istej oblasti ako systém Windows NT 4.0, Windows 98 alebo Windows 95. Táto konfigurácia nie je podporovaná.
DALSIE INFORMACIE
Konflikt verzií môže nastať vtedy, keď viac systémov používa zdieľané súbory. Tieto problémy bežne spôsobujú súčasti umiestnené v priečinkoch Common Files, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, špecifických priečinkoch aplikácii, iné súčasti súvisiace s Internetom a priečinok Accessories. Každý systém môže do zdieľaných priečinkov nainštalovať vlastné verzie súborov. Tieto súbory potom nemusia fungovať v inom systéme. Programy môžu tiež nainštalovať súbory špecifické pre niektorý operačný systém, ktoré v inom systéme nemusia správne pracovať.
Vlastnosti

ID článku: 221061 – Posledná kontrola: 02/09/2014 21:02:11 – Revízia: 3.3

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB221061
Pripomienky