Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chybové hlásenie Veľkosť prílohy presahuje povolený limit pri pridávaní veľkej prílohy k e-mailovej správe v programe Outlook 2010

Príznaky


Pri pridávaní prílohy k e-mailovej správe v programe Microsoft Office Outlook 2010 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Veľkosť prílohy presahuje povolený limit.

Snímka obrazovky k tejto chybe.
Príčina
Tento problém nastáva z jedného z nasledujúcich dôvodov v závislosti od typu e-mailového konta, ktoré používate.

Internetové e-mailové konto (POP3, IMAP, HTTP)

Toto chybové hlásenie sa zobrazí, pretože program Outlook 2010 má pre internetové e-mailové kontá vopred nastavený limit prílohy 20 megabajtov (20 480 kB). Tento limit zabraňuje tomu, aby sa váš počítač neustále nepokúšal odovzdávať veľmi veľké prílohy, ktoré presahujú limity väčšiny poskytovateľov internetových služieb. Tento limit sa uplatňuje v prípade, keď pridávate jednu veľkú prílohu, ktorá je väčšia ako 20 megabajtov (MB), alebo niekoľko príloh, ktorých celková veľkosť je väčšia ako 20 MB.

E-mailové konto v serveri Microsoft Exchange Server

Ak používate poštovú schránku na serveri Exchange, zobrazí sa toto (vopred nastavené) chybové hlásenie v prípade, že priložíte jednu alebo viac príloh k správe a ich celková veľkosť presahuje 10 MB (10 240 kB). Tento limit pre prílohy nesúvisí s novým limitom, ktorý bol zavedený v programe Outlook 2010 pre internetové e-mailové kontá. Limit pre poštovú schránku na serveri Exchange pochádza z nastavenia Maximálna odosielaná veľkosť, ktorú správca servera Exchange nakonfiguroval v dialógovom okne Vlastnosti nastavenia prenosu.

Snímka obrazovky dialógového okna Vlastnosti nastavenia prenosu.

Riešenie
Kroky na úpravu vopred nastaveného limitu prílohy závisia od typu e-mailového konta, ktoré používate v programe Outlook 2010.

Dôležité upozornenie Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v

internetovom e-mailovom konte (POP3, IMAP, HTTP)

systému Windows XP a Windows Vista. Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.


Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak pracujete s počítačom, v ktorom sa nevyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Ja to vyriešim

Ak chcete v programe Outlook 2010 upraviť vopred nastavený limit veľkosti prílohy, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite program Outlook.
 2. Spustite Editor databázy Registry.
 3. Vyhľadajte jeden z nasledujúcich podkľúčov databázy Registry a vyberte ho:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Poznámka Vytvorte cestu v databáze Registry manuálne, ak v súčasnosti neexistuje.
 4. V rámci tohto podkľúča pridajte nasledujúce údaje databázy Registry:

  Typ hodnoty: DWORD
  Názov hodnoty: MaximumAttachmentSize
  Údaj hodnoty: Celé číslo, ktoré určuje celkovú maximálnu povolenú veľkosť prílohy. Na konfiguráciu 30 MB limitu zadajte napríklad číslo 30 720 (desatinné číslo).
  Poznámka
  • Ak chcete prílohy nakonfigurovať bez limitu, zadajte hodnotu nula (0).
  • Ak chcete nakonfigurovať limit nižší ako vopred nastavených 20 MB, zadajte hodnotu, ktorá je nižšia ako 20 MB.
 5. Ukončite Editor databázy Registry.
 6. Spustite program Outlook.

E-mailové konto na serveri Microsoft Exchange Server

Ak používate konto na serveri Exchange Server, v programe Outlook 2010 sa nepoužíva nový 20 MB limit pre prílohy v rámci internetových e-mailových kont. V programe Outlook sa namiesto toho používa limit nakonfigurovaný serverom Exchange. Ak chcete upraviť nastavenia používané na kontrolu veľkosti správy odosielanej prostredníctvom konta na serveri Exchange, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámky
 • Tieto kroky sa uplatňujú na serveri Exchange Server 2007. Pre ostatné verzie servera Exchange by sa mali použiť podobné kroky.
 • Toto nastavenie servera Exchange sa vzťahuje na všetky verzie programu Outlook, nielen na verziu Outlook 2010.
 • Ak chcete vykonať zmeny v nasledujúcich krokoch, musíte byť správcom servera Exchange. Pravidelní používatelia nemajú prístup ku konzole Exchange Management Console.
 1. Spustite konzolu Exchange Management Console.
 2. V poli Konfigurácia organizácie kliknite na položku Prenos cez rozbočovač.
 3. Na karte Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenia prenosu. (Nižšie sa nachádza snímka obrazovky k tomuto kroku.)

  Snímka obrazovky k tomuto kroku.
 4. V časti Nastavenia prenosu na table Akcie kliknite na položku Vlastnosti.
 5. Na karte Všeobecné v dialógovom okne Vlastnosti nastavenia prenosu nakonfigurujte hodnotu pre položku Maximálna odosielaná veľkosť (kB).
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka Keďže server Exchange má vyrovnávaciu pamäť pre rôzne nastavenia, táto zmena sa okamžite neuskutoční. Rozpoznanie tejto zmeny môže programu Outlook trvať niekoľko hodín.

Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2222370 – Posledná kontrola: 06/11/2014 11:09:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbmsifixme kbfixme KB2222370
Pripomienky