Rozšírená disk zdrojov súkromných vlastností pri použití Cluster Server

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:223023
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Windows 2000 obsahuje posilnenej disku zdrojov súkromných vlastností pri použití Cluster Server. Niektoré tieto vylepšenia poskytujú správcovia lepšiu kontrolu nad keď program Chkdsk sa spustí proti klastrového disku.
DALSIE INFORMACIE

Rozdiely medzi Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000

Keď spustíte príkaz Zobraziť súkromných vlastností s názvom Disk E: ako zobrazené v správcu klastra zdrojov, Všimnite si rozdiel vo výstupe medzi Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Systém Windows NT 4.0 klastra

Príkaz: Hviezdokopa názov_klastra res "Disk E:" /priv

Výpis súkromných vlastností pre "Disk E:":
R Name               Value- -------------------------------- ----------------------- Signature            1415371731 (0x545cdbd3) DiskInfo             <Unknown Type>				

Windows 2000 klastra

Príkaz: Hviezdokopa názov_klastra res "Disk E:" /priv

Výpis súkromných vlastností pre "Disk E:":
T Resource       Name              Value-- ----------- ------------------------------ --------------------D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   Signature           1415371731 (0x545cdbd3)D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   SkipChkdsk           0 (0x0)D Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   ConditionalMount        1 (0x1)B Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   DiskInfo            03 00 00 00 ... (264 bytes)B Disk <?xm-deletion_mark author="meidx" time="20071204T161506+0800" data="Q"?><?xm-insertion_mark_start author="meidx" time="20071204T161506+0800"?>E<?xm-insertion_mark_end?>:   MountVolumeInfo        D3 DB 5C 54 ... (104 bytes)				

Nové súkromných nehnuteľností v systéme Windows 2000

Nové súkromných vlastností pre systém Windows 2000 sú:
 • SkipChkdsk
 • ConditionalMount
 • MountVolumeInfo
Správanie Chkdsk závisí od hodnoty priradené vlastnosti SkipChkdsk a ConditionalMount. Ak disk sa zistí skorumpovanej skontrolovaním pozmenený bit, alebo jednotku priečinka MSCS v prípade kvórum je neprístupný, príkaz Chkdsk chová takto:
 • Ak SkipChkdsk = 1, Klastrová služba nemá nie spustiť Chkdsk proti špinavé jednotky a pripojí disku na okamžité použitie.

  Poznámka: SkipChkdsk = 1 prepíše nastavenie ConditionalMount a služba klastra sa chová rovnaké bez ohľadu na to, čo je vlastnosť ConditionalMount nastavená.

  Poznámka: Nastavenie súkromného majetku "Skipchkdsk = 1" na kvórum disku nemá účinok, pretože program Chkdsk nemôže byť preskočí na disk kvóra klastra. Nastavenie je účinné pre všetky ostatné fyzický disk zdroje v klastri.
 • Ak SkipChkdsk = 0 a ConditionalMount = 0, Klastrová služba zlyhá zdrojov na disku a necháva v režime offline.
 • Ak SkipChkdsk = 0 a ConditionalMount = 1, Klastrová služba beží "príkaz chkdsk /f" proti objem zistilo sa špinavé a potom pripojí. To je aktuálne predvolené správanie systému Windows 2000 zoskupení a iba správanie pre systém Windows NT 4.0 klastrov.
Tieto vlastnosti súkromných zdrojov môžu byť zmenené pomocou týchto príkazov:
 • Hviezdokopa názov_klastra res "Disk E:" /priv Skipchkdsk = 0 [1]
 • Hviezdokopa názov_klastra res "Disk E:" /priv ConditionalMount = 0 [1]
Vlastnosť MountVolumeInfo sa používa na sledovanie zmien v module Správa diskov a obsahuje rovnaké informácie ako DiskInfo, (ktoré používa systém Windows NT 4.0), ale je jednoduchšie pochopiť, pretože hodnoty sú stanovené v dĺžke.

Tieto vzorky MountVolumeInfo informácie
D3DB5C5404000000000200000000000000004006000000000100000007460000000240060000000000FE3F060000000002000000074B00000000800C00000000000040060000000003000000074C00000040C0120000000000C03F06000000000400000007490000				
je interpretovať takto:
signature: D3DB5C54number of volumes: 04000000 starting offset  partition length volume # type letter fill00020000.00000000 00004006.00000000 01000000 07  46   000000024006.00000000 00FE3F06.00000000 02000000 07  4B   00000000800C.00000000 00004006.00000000 03000000 07  4C   00000040C012.00000000 00C03F06.00000000 04000000 07  49   0000				
DiskInfo sa zachová vo vlastnostiach disku zdroj pre kompatibilitu v klastri zmiešané uzol, v ktorých jeden uzol je spustený systém Windows 2000 a jeden je spustený systém Windows NT 4.0.

Informácie vo vlastnostiach DiskInfo a MountVolumeInfo sa aktualizujú pri disku zdrojov on-line. Klastrová služba kontroly fyzického disku konfigurácie systému, potom robí korekcie týchto položkách databázy registry zodpovedajúcim spôsobom. Aktualizácie vykonané tieto hodnoty týkajúce sa písmená jednotky sú vykonané dynamicky, keď zmeny sú vyrobené s použitím Disk Manager.
MSCS W2000MSCS príkaz CHKDSK vypnúť cluster server chk disku

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 223023 – Posledná kontrola: 12/05/2015 13:30:44 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB223023 KbMtsk
Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)