SK0323:Pridanie volitelných súcastí v nástroji Pridat alebo odstránit programy

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Počas inštalácie operačného systému Windows 2000 sú nasledujúce súčasti inštalované ako východzie:
- Hry
- Príslušenstvo (Kalkulačka, Hodinky a ďalšie)
- Multimédiá
- Zjednodušenie ovládania

Tieto súčasti sa neobjavujú ani v nástroji Pridať alebo odstrániť programy v Ovládacom paneli po ukončení inštalátora. Tento článok popisuje, ako zobraziť tieto súčasti počas inštalácie alebo v nástroji Pridať alebo odstrániť programy po ukončení inštalácie.
DALSIE INFORMACIE
Poznámka: Spoločnosť Microsoft neposkytuje podporu pri úpravách alebo modifikovaní .INF súborov, ktoré sú obsahom inštalačného disku CD-ROM Windows 2000 alebo umiestnené na distribučnom serveri. Táto informácia je poskytnutá pre zjednodušenie a nie je podporovaná.
Zobrazenie súčastí po ukončení inštalácie:
1. Upravte súbor Sysoc.inf pomocou textového editora (napríklad Poznámkový blok), ktorý sa nachádza v adresári %SystemRoot%\Inf na systémovej diskovej oblasti.
2. Nájdite riadok s nasledovným záznamom: „old base components“.
3. Pre každú súčasť, ktorú chcete zobrazovať v nástroji Pridať alebo odstrániť programy, odstráňte čiarku a poznámku „Hide“. Napríklad záznamGames=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,HIDE,7sa zmení na záznam:Games=ocgen.dll,OcEntry,games.inf,,7
4. Taktiež odstráňte možnosť „HIDE“ z nasledovného riadka „AccessUtil=“. Keď ponecháte túto možnosť ako skrytú, tak potom sa žiadne súčasti, ktoré sú sekcii „old base components“, nebudú zobrazovať v nástroji Pridať alebo odstrániť programy.
5. Uložte zmeny a zatvorte súbor.

Zobrazenie súčastí v Inštalátore:
1. Skopírujte adresár i386 do distribučného adresára.
2. Rozbaľte súbor Sysoc.in_ použitím nasledovného príkazuExpand –r sysoc.in_.
3. Upravte súbor Sysoc.inf podľa vyššie uvedených krokov 2-4.
4. Premenujte súbor Sysoc.in_ na Sysoc.bak.
Vlastnosti

ID článku: 223182 – Posledná kontrola: 12/05/2015 13:33:01 – Revízia: 3.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB223182
Pripomienky