Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

OL2000: Chybové hlásenie: Pri začatí tlače sa vyskytla chyba

CHYBOV HLASENIE
Pri pokuse o tlač z programu Outlook sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Pri začatí tlače sa vyskytla chyba.
POZNÁMKA: Balík Microsoft Office 2000 má zabudovanú funkčnosť, vďaka ktorej môžete získať ďalšie informácie o ťažko riešiteľných upozorneniach alebo chybových hláseniach. Ak chcete povoliť túto funkčnosť pre toto a ďalšie chybové hlásenia v balíku Microsoft Office 2000, prevezmite súbor Microsoft Office 2000 Customizable Alerts z webovej lokality Microsoft Office Update na nasledovnej adrese: POZNÁMKA: Ak ste sa k tomuto článku dostali kliknutím na tlačidlo Web Info v chybovom hlásení, funkčnosť Customizable Alerts už je povolená.
VYSKUSAJTE TIETO TIPY

Nedostupná tlačiareň

Ak je tlačiareň pripojená priamo k počítaču, overte, či je tlačiareň správne pripojená. Ak je tlačiareň pripojená k sieti, overte, či je tlačiareň dostupná z iného počítača v sieti.

Na začiatok

Zachyťte port sieťovej tlačiarne

Skôr, ako začnete tento postup, správca siete by mal skontrolovať, či je cesta v sieti pre tlačiareň správna.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Tlačiarne.
 2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a potom kliknite na položku Vlastnosti v kontextovej ponuke.
 3. Na karte Podrobnosti kliknite na tlačidlo Zachytiť port tlačiarne.
 4. V zozname Zariadenie vyberte kliknutím port, ktorý nepoužíva iná tlačiareň.
 5. Do poľa Cesta zadajte sieťovú adresu tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. V zozname Tlačiť na porte kliknutím vyberte port, ktorý ste vybrali v kroku 4, a kliknite na tlačidlo OK.
Na začiatok

Znovu nainštalujte ovládač tlačiarne alebo skontrolujte tlačové služby siete

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Tlačiarne.
 2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu predvolenej tlačiarne a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Odstrániť. Ak sa zobrazí ponuka na odstránenie zostávajúcich súborov v systéme, kliknite na tlačidlo Áno.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu Pridať tlačiareň a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu pridaním tlačiarne na preinštalovanie tlačiarne. Ak sa zobrazí ponuka na nahradenie existujúcich súborov, kliknite na tlačidlo Áno.
 4. Okrem toho, počítač, ktorý zdieľa tlačiareň, môže potrebovať vyššiu pozornosť týkajúcu sa tlačových služieb. Obráťte sa na správcu siete, aby sa uistil, či fungujú tlačové služby.
Na začiatok
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o problémoch s tlačou pri použití systému Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows Millennium získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku z databázy Microsoft Knowledge Base:
128345 SK0348:Riešenie problémov s tlacou vo Windows 95/98/Millennium Edition
Ďalšie informácie o problémoch s tlačou špecifických pre program Outlook 2000 získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
195861 OL2000: (IMO) Chyba 1120 pri tlači faxu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
196683 OL2000: Program Outlook prestane reagovať pri tlači podrobného zobrazenia vizitiek (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
197724 OL2000: (IMO) Err Msg: Automatická tlač súboru zlyhala (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
212911 OL2000: Problém pri tlači vizitiek kontaktov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
212942 OL2000: Tlač na laserovej tlačiarni HP Jet 5Si/Si MX PS spôsobuje chybu neplatnej stránky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
212946 OL2000: ErrMsg: Program OUTLOOK spôsobil zlyhanie ochranného systému v module HPBLA2.DLL v štýle tlače vizitiek (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
212958 OL2000: Tlač položky kontaktov na tlačiarni Epson LP-9200S spôsobuje zlyhanie ovládača tlačiarne (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
218370 OL2000: (IMO) Fax ErrMsg: Tlačovú úlohu nebolo možné spustiť (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
222419 OL2000: (CW) Chyba pri tlači žiadosti o schôdzu z neotvorenej správy (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
223410 OL2000: Chybové hlásenie: Chyba pri získavaní nastavení tlače. Tlačové nastavenia boli znovu nastavené na predvolené nastavenia. (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
234623 OL2000: Chybové hlásenie: Nie je možné získať informácie o tlačiarni. Ak chcete obnoviť nastavenia tlačiarne, dvakrát kliknite na ikonu Tlačiarne na ovládacom paneli systému Windows. (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
238473 OL2000: (IMO) ErrMsg: PCL XL Chyba tlače pri tlači faxu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
253966 OL2000: Chyba v súbore Outlprnt pri definovaní štýlu tlače alebo pri tlači (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
OFF2000
Vlastnosti

ID článku: 223414 – Posledná kontrola: 06/14/2006 17:30:47 – Revízia: 4.3

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • kbdownload kbprb KB223414
Pripomienky