Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Po odoslaní e-mailovej správy príjemcovi používateľom servera Exchange Server 2007 sa zobrazí oznámenie o nedoručení 550 5.1.3

PRIZNAKY
Používateľ servera Microsoft Exchange Server 2007 sa pokúša odoslať e-mailovú správu príjemcovi s adresou SMTP podobnou týmto: pouzivatel.@contoso.com alebo pouzivatel..priezvisko@contoso.com. V takom prípade nie je e-mailová správa doručená. Používateľovi sa okrem toho zobrazí nasledovné oznámenie o nedoručení:

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Poznámka Používateľ nemôže ani prijímať e-mailové správy odoslané z tohto typu adries SMTP.
PRICINA
Tento problém sa vyskytuje, ak príslušné adresy SMTP nie sú v súlade s dokumentom RFC (Request for Comment).
RIESENIE
Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte nasledujúcu súhrnnú aktualizáciu:
2407025 Popis súhrnnej aktualizácie 2 pre server Exchange Server 2007 Service Pack 3
Po nainštalovaní aktualizácie je potrebné pridať novú položku do súboru Edgetransport.exe.config, čím povolíte aktualizáciu na serveri. Postupujte nasledovne:
  1. Na serveri s nainštalovaným programom Exchange 2007, na ktorom je spustený prenos cez rozbočovač, otvorte program Windows Prieskumník a vyhľadajte súbor EdgeTransport.exe.config. Súbor sa nachádza v podadresári Bin adresára Exchange Server. Príklad umiestnenia súboru: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Vytvorte záložnú kópiu súboru EdgeTransport.exe.config a premenujte ju na EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Otvorte súbor EdgeTransport.exe.config a do časti <appSettings> pridajte nasledujúci riadok:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Uložte súbor.
  5. Reštartujte službu prenosu servera Exchange.
Poznámky
  • Po nainštalovaní aktualizácie a pridaní položky do súboru Edgetransport.exe.config sa formát adresy odosielateľa, ktorá nie je v súlade s dokumentom RFC, zmení na "pouzivatel."@contoso.com. Zmena formátu umožní odpovedať na takéto e-mailové správy.
  • Táto aktualizácia neumožňuje odosielať nové e-mailové správy na adresy, ktoré nie sú v súlade s dokumentom RFC. V takom prípade je potrebné zadať miestnu časť e-mailovej adresy do dvojitých úvodzoviek (napríklad "pouzivatel."@contoso.com). Niektoré poštové servery nemusia rozpoznať, že adresa STMP "pouzivatel."@contoso.com patrí používateľovi pouzivatel.@contoso.com. V takom prípade sa zobrazí oznámenie o nedoručení.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o dokumente RFC sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite IETF:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2282570 – Posledná kontrola: 05/14/2011 10:48:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbsurveynew KB2282570
Pripomienky
t.com/trans_pixel.aspx">