Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Vyskytla sa chyba pri použití programu Windows Internet Explorer 8 alebo Windows Internet Explorer 7 na zobrazenie webovej lokality: Program Internet Explorer nemôže zobraziť webovú stránku.

PRIZNAKY
Ak na prístup k webovej lokalite používate program Windows Internet Explorer 8 alebo Windows Internet Explorer 7, vo webovom prehľadávači sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:


Program Internet Explorer nemôže zobraziť webovú stránku.


Tento problém môže nastať v prípade, že sa snažíte načítať webovú lokalitu, ktorá používa verziu internetového protokolu IPv4 aj IPv6.
PRICINA
Keď sa program Internet Explorer pripojí na webový server a zoznam adries IP, ktorý sa vrátil zo servera DNS, obsahuje viaceré adresy IP, program Internet Explorer sa pokúsi o pripojenie TCP pomocou týchto adries IP podľa poradia, v akom boli prijaté. Po úspešnom pripojení TCP použije program Internet Explorer túto adresu IP na odoslanie žiadosti HTTP.

Program Internet Explorer sa na základe predvoleného nastavenia pokúsi použiť len prvých päť adries IP, ktoré prijme zo servera DNS pri pokuse o pripojenie TCP. Ak program nie je pri pripájaní na všetkých piatich adries IP úspešný, môže nastať problém uvedený v časti Príznaky.


RIESENIE
Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
  • Pomocu tohto riešenia Fix it sa na prvé použitie nastaví hodnota ConnectRetries na možnosť 10.
  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak práve nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete tento problém vyriešiť, pridajte do registra nasledujúci kľúč databázy Registry, ktorým sa upraví počet pokusov o pripojenie pomocou programu Internet Explorer.

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:


Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Poznámka
 Úprava týchto hodnôt má vplyv na pokusy o pripojenie v rámci aplikácií, ktoré používajú súbor WinInet.dll.

1. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte text regedit do textového poľa Prehľadať programy a súbory.

2. Ak sa v dialógovom okne Kontrola používateľských kont zobrazí výzva, kliknite na možnosť Áno.

3. Na ľavej table okna Editor databázy Registry prejdite na niektorý z nasledujúcich kľúčov databázy Registry:Pre počítače typu x86:

Zmena počtu pokusov o pripojenie v rámci počítača:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsZmena počtu pokusov o pripojenie pre používateľa:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsPre počítače typu x64:


Zmena počtu pokusov o pripojenie pre počítač s 32-bitovou verziou programu Internet Explorer:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsZmena počtu pokusov o pripojenie pre používateľa s 32-bitovou verziou programu Internet Explorer:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Zmena počtu pokusov o pripojenie pre počítač so 64-bitovou verziou programu Internet Explorer:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet SettingsZmena počtu pokusov o pripojenie pre používateľa so 64-bitovou verziou programu Internet Explorer:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
4. Kliknite pravým tlačidlom myši na kľúč nastavenia internetu, ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD (32-bitová).

5. Do poľa Nová hodnota zadajte reťazec ConnectRetries a stlačte kláves ENTER.

6. Kliknite na reťazec ConnectRetries a potom kliknite na položku Upraviť.

7. Kliknite na položku Desatinné číslo v časti Základ. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 10 a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka Nastavenie 10 nemusí byť v závislosti od prostredia siete, ktorú používate, účinné. V takom prípade zvyšujte hodnotu, až kým sa chyba neodstráni.

8. Kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor ukončite Editor databázy Registry.

9. Ak chcete, aby sa zmena prejavila, reštartujte program Internet Explorer.DÔLEŽITÉ: V závislosti od sieťového prostredia môže mať nastavenie hodnoty ConnectRetries na veľmi veľké číslo negatívny vplyv na výkonnosť.
Vyriešil sa problém?

  • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
  • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
DALSIE INFORMACIE
Ak chcete takémuto správaniu zabrániť, obnovte túto webovú stránku v programe Internet Explorer.


fixit fix it fixme
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2293762 – Posledná kontrola: 11/01/2011 11:48:00 – Revízia: 3.1

  • kbfixme kbmsifixme KB2293762
Pripomienky