Ako nájsť správnu cestu k súboru Mapisvc.inf v programe Microsoft Outlook

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:229700
SUHRN
Program Microsoft Outlook vystavuje FGetComponentPath Funkcia v súbore Mapistub.dll, ktorý vám pomôže nájsť cestu k súboru Mapisvc.inf. Tento článok popisuje ako nájsť cestu k súboru Mapisvc.Inf pomocou vzorka kódu v časti "Ďalšie informácie".

Pred Microsoft Outlook 2000, vždy bol nainštalovaný Mapisvc.inf súbor v adresári systému ako vrátený rozhranie API systému Win32 GetSystemDirectory Funkcia.
DALSIE INFORMACIE
Poznámka: Nasledujúca ukážka kódu je spätne kompatibilný s všetky predchádzajúce verzie programu Outlook. Nasledujúca ukážka kódu nájde cestu k súboru Mapisvc.inf či súboru Mapisvc.inf existuje v adresári systému alebo nie.
typedef BOOL (STDAPICALLTYPE FGETCOMPONENTPATH)(LPSTR szComponent, LPSTR szQualifier, LPSTR szDllPath, DWORD cchBufferSize, BOOL fInstall);typedef FGETCOMPONENTPATH FAR * LPFGETCOMPONENTPATH;  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Function name  : InitMAPIDir// Description   : For Outlook 2000 compliance. This will get the correct path to the//         : MAPISVC.INF file.// Return type   : void // Argument     : LPSTR szMAPIDir - Buffer to hold the path to the MAPISVC file.//         : ULONG cchINIFileName - size of szMAPIDirvoid InitMAPIDir(LPSTR szINIFileName, ULONG cchINIFileName){  UINT uiRet = 0;  CHAR szSystemDir[MAX_PATH+1] = {0};  // Get the system directory path  // (mapistub.dll and mapi32.dll reside here)  uiRet = GetSystemDirectoryA(szSystemDir, MAX_PATH);  if(uiRet > 0)  {    HRESULT hRes = S_OK;    CHAR szDLLPath[MAX_PATH+1] = {0};    hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",       szSystemDir, "mapistub.dll");    if(SUCCEEDED(hRes))    {      LPFGETCOMPONENTPATH pfnFGetComponentPath = NULL;      HMODULE hmodStub = 0;      HMODULE hmodMapi32 = 0;      // Load mapistub.dll      hmodStub = LoadLibraryA(szDLLPath);      if(hmodStub)      {          // Get the address of FGetComponentPath from the mapistub        pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(          hmodStub, "FGetComponentPath");      }      // If we didn't get the address of FGetComponentPath      // try mapi32.dll      if(!pfnFGetComponentPath)      {        hRes = StringCchPrintfA(szDLLPath, MAX_PATH+1, "%s\\%s",           szSystemDir, "mapi32.dll");        if(SUCCEEDED(hRes))        {          // Load mapi32.dll          hmodMapi32 = LoadLibraryA(szDLLPath);          if(hmodMapi32)          {            // Get the address of FGetComponentPath from mapi32            pfnFGetComponentPath = (LPFGETCOMPONENTPATH)GetProcAddress(              hmodMapi32, "FGetComponentPath");          }        }      }      BOOL bRet = FALSE;      if(pfnFGetComponentPath)      {        // Now that we have the address of FGetComponentPath        // Let's call it with the GUID for mapisvc.inf        bRet = pfnFGetComponentPath(          "{473FF9A0-D659-11D1-A4B2-006008AF820E}",          NULL, szINIFileName, cchINIFileName, TRUE);       }      // If FGetComponentPath returns FALSE or if      // it returned nothing, or if we never found an      // address of FGetComponentPath, then      // just default to the system directory      if(!bRet || szINIFileName[0] == '\0')      {        hRes = StringCchPrintfA(szINIFileName, cchINIFileName,          "%s\\%s", szSystemDir, "mapisvc.inf");      }      if(hmodMapi32)        FreeLibrary(hmodMapi32);      if(hmodStub)        FreeLibrary(hmodStub);    }  }}
Program Outlook 2000 OL2K OL2000 Outlook2000 MAPISVC.INF IMsgServiceAdmin kbGrpMsg kbMsg kbMAPI kbMAPI100 kbOutlook97 kbOutlook98

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 229700 – Posledná kontrola: 10/23/2011 18:45:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Messaging Application Programming Interface

 • kbhowto kbmsg kbmt KB229700 KbMtsk
Pripomienky