Vytvorenie diskety núdzového obnovenia v systéme Windows 2000

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
V tomto článku sa popisuje postup pri vytvorení disku núdzového obnovenia Emergency Repair Disk (ERD) v systéme Windows 2000, ktorý je určený na použitie v rámci procesu obnovenia systému Windows 2000.
DALSIE INFORMACIE
Vytvorenie disku ERD:
  1. Kliknite na tlačidlo Start, ukážte na položku Programs, ukážte na položku Accessories, ukážte na položku System tools a potom kliknite na položku Backup.
  2. V ponuke Tools kliknite na položku Create an Emergency Repair Disk.
Disk ERD možno použiť na:
  • Kontrolu a opravu spúšťacieho prostredia.
  • Vykoná kontrolu súborov systému Windows 2000 a nahradí chýbajúce alebo poškodené súbory.
  • Kontrolu a opravu zavádzacieho sektora.
POZNÁMKA. Pri pokuse o opravenie systému Windows 2000 sa zobrazí okno s otázkou, či máte disketu ERD. Ak disketu nemáte, stlačte kláves L a počítač sa pokúsi vyhľadať inštaláciu systému Windows 2000 a vykonať opravy. Tento proces hľadá súbor Boot.ini na oblasti počítača a číta cesty ARC k operačným systémom. Pre každú cestu ARC sa potom počítač pokúsi načítať nasledujúci podregister:
%systemroot%\System32\Config\Software

Tento proces zistí, ktorá verzie inštalácie sa zhodujú s inštalačným diskom CD-ROM použitým na opravu.

Ak sa súbor Boot.ini nedá prečítať alebo je podregister software poškodený, proces opravy nemôže pokračovať. V takomto prípade musíte mať disketu ERD so súborom Setup.log platným pre daný počítač, až potom bude oprava možná.

Podregistre databázy Registry uložené počas inštalácie sú v nasledujúcom priečinku:
%systemroot%\repair
Podregistre databázy Registry sa používajú len počas procesu opravy typu FAST, v iných prípadoch je potrebné použiť nástroj Recovery Console na manuálne skopírovanie staršieho podregistra uloženého procesom NTbackup do nasledujúceho priečinka:
%systemroot%\repair\regback
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
216337 Rdisk.exe nie je súčasťou systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
238359 Rozdiely medzi rýchlou a manuálnou opravou v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
240363 Zálohovanie a obnovenie stavu systému (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
rdisk
Vlastnosti

ID článku: 231777 – Posledná kontrola: 12/05/2015 14:30:19 – Revízia: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB231777
Pripomienky