Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0342:Nie je možné prihlásit sa, ak dátum a cas nie sú synchronizované

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Keď sa pokúsite prihlásiť do siete, sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Systém vás nemôže prihlásiť z dôvodu nasledovnej chyby: Vyskytol sa časový rozdiel medzi klientom a serverom. Skúste to znova alebo sa obráťte na správcu systému.
PRICINA
Takéto správanie sa môže objaviť, ak čas a dátum nie sú synchronizované medzi počítačom a doménou, do ktorej sa pokúšate prihlásiť. Ak nie je synchronizovaný dátum a čas klientskeho počítača s overujúcim radičom domény, do ktorej sa pokúšate prihlásiť, je overovanie pomocou modulu Kerberos neúspešné. To nastane v prípade odchýlky časovej značky medzi hodnotami AS_Req a AS_Reply medzi klientom a serverom. Keďže bezpečnostný protokol Kerberos je jediným overovacím protokolom pri prihlasovaní medzi dvomi počítačmi so systémom Windows 2000, je prihlásenie neúspešné.
RIESENIE
Ak chcete odstrániť tento problém, prihláste sa lokálne na počítači tak, že použijete účet so správcovskými právami a nastavíte dátum a čas, ktorý sa bude zhodovať dátumom a časom radiča domény, ktorý overuje vaše prihlasovacie meno a heslo.
Pri synchronizovaní času môžete použiť tento postup.
- Kliknite na ponuku Start a kliknite na položku Run.
- Do poľa Open zadajte „CMD“ (bez úvodzoviek) a kliknite na tlačidlo OK.
- V okne príkazového riadka zadajte príkaz analogický nasledovnému:NET TIME /DOMAIN:názov /SET
Položka „názov“ je názov domény, v ktorej je počítač. Ak si nie ste istý názvom domény, môžete názov zameniť položkou „%userdomain%“ (bez úvodzoviek).
Vlastnosti

ID článku: 232386 – Posledná kontrola: 12/05/2015 14:38:09 – Revízia: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbnetwork kbprb KB232386
Pripomienky