Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Počítač so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008 prestane reagovať a zablokuje sa vo fáze procesu prihlasovania Aplikujú sa nastavenia používateľa

PRIZNAKY
Po spustení počítača so systémom Windows Vista Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Server 2008 Service Pack (SP2) prestane počítač reagovať a prejavuje sa ako zablokovaný vo fáze procesu prihlasovania Aplikujú sa nastavenia používateľa alebo Aplikuje sa nastavenie počítača.

Môže sa tiež stať, že priečinok sieťových pripojení je prázdny. Okrem toho sa pri spustení nemusia spustiť nasledujúce služby.

Poznámka Tieto služby sú nastavené na automatické spúšťanie.
 • Zaraďovač tlače
 • Terminálové služby
 • Služba servera
 • Vzdialená databáza Registry
 • Rozhranie Windows Management Instrumentation (WMI)
 • Nástroj Distributed Transaction Coordinator
 • Všetky služby, ktoré súvisia s aplikáciami
Poznámka Tento problém sa obyčajne vyskytuje po nainštalovaní certifikátu servera a nakonfigurovaní urýchľovača Secure Sockets Layer (SSL) do počítača. Nainštalujete napríklad certifikát servera SSL do internetových informačných služieb (IIS) 7.0 a potom na svojej webovej lokalite povolíte protokol HTTPS, čím umožníte používanie daného certifikátu.
PRICINA
Tento problém sa vyskytuje z dôvodu zablokovania v databáze správcu riadenia služieb.

Správca riadenia služieb sa pokúsi o spustenie služby HTTP.sys a potom uzamkne databázu správcu riadenia služieb. Služba HTTP.sys potom počas spúšťania vyvolá vyžiadanie služby Cryptographic Services. Potom sa odošle požiadavka na spustenie služby Cryptographic Services. Databáza správcu riadenia služieb je však už uzamknutá. Z tohto dôvodu sa vyskytne zablokovanie.
RIESENIE

Informácie o rýchlej oprave

K dispozícii je podporovaná rýchla oprava od spoločnosti Microsoft. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Rýchlu opravu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytuje problém popísaný v tomto článku. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie služieb a podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Na ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, sa vzťahujú bežné poplatky za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Predpoklady

Ak chcete vykonať túto rýchlu opravu, v počítači musíte mať nainštalovaný systém Windows Vista s balíkom Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Server 2008 s balíkom Service Pack 2 (SP2).

Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Service Pack pre systém Windows Vista získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
935791 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows Vista
Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008 získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo:
968849 Informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008

Informácie o databáze Registry

Ak chcete vykonať rýchlu opravu v tomto balíku, nemusíte urobiť žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po vykonaní tejto rýchlej opravy je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu doteraz vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

V globálnej verzii tejto rýchlej opravy sa inštalujú súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Pri vykonávaní určitých operácií so súbormi sa okrem toho môžu zmeniť dátumy a časy.
Poznámky k informáciám o súboroch v systémoch Windows 7 a Windows Server 2008
Dôležité Rýchle opravy systémov Windows 7 a Windows Server 2008 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch. Na stránke žiadosti o rýchlu opravu je však uvedený len systém Windows Vista. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá sa na stránke nachádza v zozname Windows Vista. V jednotlivých článkoch si vždy prečítajte informácie v časti Vzťahuje sa na, aby ste zistili, pre ktoré operačné systémy je daná rýchla oprava určená.
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, SR_Level (RTM, SPn), a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov podľa údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke.
  VerziaProduktSR_LevelPriečinok služby
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista a Windows Server 2008SP2LDR
 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Ďalšie informácie o súboroch pre systémy Windows Server 2008 R2 a Windows Vista. Súbory typu MUM a MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú veľmi dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 a systému Windows Vista s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Http.sys6.0.6002.22490413,69617-Sep-201015:56x86
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 a systému Windows Vista s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249033,79217-Sep-201017:22x64
Http.sys6.0.6002.22490620,54417-Sep-201015:33x64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249070,65617-Sep-201017:25IA-64
Http.sys6.0.6002.224901,183,74417-Sep-201015:39IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
RIEŠENIE

Riešenie pre systémy Windows Vista a Windows Server 2008

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete problém vyriešiť radšej sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustiť v počítači s problémom.Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť bez inštalácie rýchlej opravy, vytvorte kľúč databázy Registry DependOnService na úpravu správania služby HTTP.sys. Vytvorenie kľúča spôsobí, že sa najskôr spustí služba crytosvc a potom služba HTTP.sys. Postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, zadajte reťazec regedit do poľa Vyhľadať a stlačte kláves ENTER.
  UACAk sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie operácie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota viacnásobného reťazca.
 4. Zadajte príkaz DependOnService a stlačte kláves ENTER.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku DependOnService a potom kliknite na príkaz Upraviť.
 6. Do poľa Údaje hodnôt zadajte reťazec CRYPTSVC a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.
 8. Reštartujte počítač.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
824684 Popis štandardnej terminológie používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o súboroch

Ďalšie informácie o súboroch v systémoch Windows Vista a Windows Server 2008

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,078
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_8fd7f41e67d3b22c7323e4b873c5217f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a830704d9ca2c386.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_f00f5788d03e0238eabdd2760bdc3d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4f7f86c025f21c90.manifest
File versionNot applicable
File size692
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aecfc7142f67cc69.manifest
File versionNot applicable
File size144,703
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot applicable
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x64
File nameAmd64_5d9c9a8f6fcc4106a9c76695437e93af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4facdf98e1148184.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e195de3ac8015f4a5eefd1508ae6c65b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_74022a52f4983fc6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_53d9a34e6c362a5a.manifest
File versionNot applicable
File size4,722
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0aee6297e7c53d9f.manifest
File versionNot applicable
File size144,967
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 s procesorom typu IA-64
File nameIa64_601d8237137f06914ab520941292da70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_13cb76d2d6eea0f3.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_a43d6409c0061cb4b69d3eb0aaece7fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_42b097d6c60227c6.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bcabc0b3d6c220.manifest
File versionNot applicable
File size4,715
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aed16b0a2f65d565.manifest
File versionNot applicable
File size144,957
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,257
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
Operačný systém sa prestane spúšťať po zablokovaní počítača počas fázy Aplikujú sa nastavenia používateľa alebo Aplikujú sa nastavenia počítača
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2379016 – Posledná kontrola: 10/31/2011 16:21:00 – Revízia: 3.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2379016
Pripomienky