Hlásenie „Súbor je poškodený a nie je možné ho otvoriť“ pri používaní e-mailov s balíkom Office 2010

Príznak
Po prijatí e-mailovej správy s prílohou vo formáte balíka Office zobrazuje balík Office hlásenie, že súbor je poškodený a nedá sa otvoriť. Môže sa zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

Podrobnosti chybového hlásenia


Program Excel:
Súbor je poškodený a nie je možné ho otvoriť.

Program Word:
Pri otváraní súboru sa v programe Word vyskytla chyba.

Program PowerPoint:
Program PowerPoint zistil v súbore <názov súboru> problém s obsahom. Program PowerPoint sa môže pokúsiť opraviť prezentáciu.
Riešenie
Na odstránenie chybového hlásenia „Súbor je poškodený a nie je možné ho otvoriť“ použite jeden z nasledujúcich postupov:

Automatické obnovenie predvoleného nastavenia zabezpečenia súčastí

 1. Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na obrázok Fix it, ktorý sa nachádza nižšie.
 2. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.


  Poznámky:

  • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
  • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete súbor riešenia Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?

Ja to vyriešim

Ak chcete manuálne obnoviť predvolené nastavenie zabezpečenia súčastí, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text dcomcnfg a potom kliknite na položku dcomcnfg v zozname Programy.
 2. Na navigačnej table rozbaľte položku Component Services (Služby súčastí), rozbaľte položku Computers (Počítače), kliknite pravým tlačidlom myši na položku My Computer (Tento počítač) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).

 3. Otvorte kartu Default Properties (Predvolené vlastnosti) a nastavte nasledujúce hodnoty:
  • Default Authentication Level: Connect (Predvolená úroveň overovania: Pripojiť)
  • Default Impersonation Level: Identify (Predvolená úroveň zosobnenia: Identifikovať)

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Vyriešil sa problém?

 • Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Ďalšie informácie
fixit fix it fixme
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2387587 – Posledná kontrola: 06/11/2014 11:09:00 – Revízia: 5.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbsmbportal KB2387587
Pripomienky