Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista nie je možné zobraziť ukážky obrázkov

Automatická diagnostika a oprava problému
Poradca pri riešení problémov Problémy s fotografiami a prezentáciami v systéme Windows môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov. Ďalšie informácie

Spustiť terazPoradca pri riešení problémov Problémy s fotografiami a prezentáciami v systéme Windows môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku. Pomocou tohto Poradcu pri riešení problémov sa opravuje mnoho rozličných problémov. Ďalšie informácie

Spustiť teraz Poznámka Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky
Podobné problémy, ktoré rieši balík MATS
938818 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa nedajú zobraziť obrázky v prezentácii
930102 V programe Windows Fotogaléria systému Windows XP alebo Windows Vista sa vyskytli problémy s efektom prechodu aplikovaného na obrázok


Informácie o ďalších problémoch, ktoré rieši balík MATS, sa nachádzajú v časti
.
PRIZNAKY
Pri zobrazení ukážky obrázkov pomocou programu Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa môže zobraziť prázdna obrazovka bez označenia chyby.

Poznámka Program Windows Fotogaléria je predvolenou aplikáciou na zobrazenie ukážok obrázkov.
PRICINA
Príčinou problému je poškodenie alebo nesprávna konfigurácia profilu farieb.
Ja to vyriešim
Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Na vyriešenie problému je potrebné vyhľadať nasledovný podkľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Potom nastavte hodnotu databázy Registry ICMProfiles na hodnotu sRGB Color Space Profile.icm pre každé číslo, ktoré sa nachádza v podkľúči databázy Registry. Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky
Ako vyrieši tento problém balík MATS
  1. Balík MATS prehľadá počítač a zistí, či je v počítači spustený systém Windows Vista.
  2. V príslušných podkľúčoch databázy Registry nastaví balík MATS hodnotu databázy Registry ICMProfiles na hodnotu sRGB Color Space Profile.icm.

    Poznámka Počas tohto procesu sa zobrazí dialógové okno. V tomto dialógovom okne nájdete možnosti na automatickú opravu problémov (odporúča sa) alebo manuálny výber problémov, ktoré je potrebné vyriešiť.
  3. Balík MATS overí, či sa podarilo úspešne vytvoriť hodnotu databázy Registry.
Ďalšie problémy, ktoré rieši balík MATS
930097 Keď sa v programe Windows Fotogaléria zobrazia obrázky TIFF, ktoré sa nezmestia na jednu stránku v systéme Windows Vista, počítač sa spomalí
2415238 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa vyskytli problémy s farbami v zobrazení ukážky pred tlačou obrázka
2009298 Po inovácii systému Windows Vista na systém Windows 7 sa nepodarilo prevziať albumy vytvorené v programe Windows Live Fotogaléria
944221 Program Windows Live Fotogaléria mrzne alebo sa nedá spustiť
939395 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa obrázok aj s pozadím zobrazí žltou farbou
2425702 Šetrič obrazovky systému Windows, na ktorom sa zobrazujú obrázky, prestal fungovať
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2415237 – Posledná kontrola: 02/29/2012 05:37:00 – Revízia: 6.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2415237
Pripomienky