Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Manuálne odinštalovanie programu Microsoft Security Essentials 1.0.1963 v prípade, že ho nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov

Príznaky
V tomto článku je popísaný postup pri odinštalácii služby Microsoft Security Essentials v prípade, že ju nie je možné odinštalovať v ovládacom paneli pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov alebo pomocou položky Programy a súčasti v systémoch Windows Vista a Windows 7. Odporúčame najprv overiť, či službu nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov.

Poznámka Tento článok databázy Knowledge Base sa vzťahuje len na službu Microsoft Security Essentials verzie 1.0.1963 alebo staršej (1.0.1407.0, 1.0.1500.0, 1.0.1610.0 a 1.0.1961.0). Ak používate verziu programu Microsoft Security Essentials, ktorá začína číslom 2, pozrite si nasledujúci článok:

2483120 Manuálne odinštalovanie programu Microsoft Security Essentials 2.0.1963 v prípade, že ho nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov

Riešenie
Poznámka: Antivírusový softvér je navrhnutý tak, aby pomáhal chrániť počítač pred vírusmi. Ak je antivírusový softvér v počítači vypnutý, nepreberajte ani neotvárajte súbory zo zdrojov, ktorým nedôverujete, nenavštevujte nedôveryhodné lokality ani neotvárajte e-mailové prílohy. Ďalšie informácie o počítačových vírusoch získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:  
129972 Počítačové vírusy: popis, prevencia a obnovenie

V tomto článku je popísaný postup pri odinštalácii služby Microsoft Security Essentials v prípade, že ju nie je možné odinštalovať v ovládacom paneli pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov alebo pomocou položky Programy a súčasti v systémoch Windows Vista a Windows 7. Odporúčame najprv overiť, či službu nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov.

Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Najprv overte, či službu Microsoft Security Essentials nie je možné odinštalovať v systéme Windows XP pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov alebo v systémoch Windows Vista a Windows 7 pomocou položky Programy a súčasti. Postupujte nasledovne:

Systém Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do textového poľa Spustiť zadajte príkaz appwiz.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyberte položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na možnosť Odinštalovať.
 3. Reštartujte počítač a prejdite do časti Krok 3: Preinštalovanie služby Microsoft Security Essentials.
Systémy Windows Vista alebo Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart, do textového poľa Prehľadať programy a súbory zadajte reťazec Appwiz.cpl a stlačte kláves ENTER.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na možnosť Odinštalovať.
 3. Reštartujte počítač a prejdite do časti Krok 3: Preinštalovanie služby Microsoft Security Essentials.
Ak sa pomocou popísaného postupu službu Microsoft Security Essentials odinštalovať podarilo, nie je potrebné pokračovať. Ak sa službu Microsoft Security Essentials nepodarilo odinštalovať, pravdepodobne sa vyskytli problémy s dialógovým oknom Pridanie alebo odstránenie programov a niektoré súčasti služby Microsoft Security Essentials nie je možné odinštalovať. V takom prípade nie je možné preinštalovať službu Microsoft Security Essentials.

Ak chcete, aby sme službu Microsoft Security Essentials odinštalovali pomocou alternatívneho spôsobu za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete službu Microsoft Security Essentials odinštalovať pomocou alternatívneho spôsobu vlastnými silami, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.


Poznámka Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol tento problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Poznámka Ak chcete dokončiť tento postup, musíte byť v systéme Windows prihlásení pomocou konta správcu počítača. Ak používate svoj osobný (nepodnikový) počítač, pravdepodobne sa prihlasujete pomocou konta správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti, zrejme budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ak chcete overiť, či ste do systému Windows prihlásení pomocou používateľského konta, ktoré patrí správcovi počítača, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/admin

Ak chcete odinštalovať službu Microsoft Security Essentials a nie je ju možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov alebo pomocou položky Programy a súčasti, postupujte nasledovne:

Krok 1: Zálohovanie databázy Registry


Dôležité upozornenie Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP

Zálohovanie databázy Registry (Windows Vista)

Zálohovanie databázy Registry (Windows 7)

Pri zálohovaní databázy Registry postupujte podľa nasledujúcich krokov v závislosti od operačného systému, ktorý používate.

Systém Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, do textového poľa zadajte príkaz regedit a potom stlačte kláves ENTER.
 2. Na navigačnej table (ľavá tabla) v Editore databázy Registry kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na možnosť Exportovať.

Systémy Windows Vista alebo Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart a zadajte reťazec regedit do textového poľa Prehľadať programy a súbory.
 2. Kliknite na položku Regedit.
 3. Na navigačnej table (ľavá tabla) v Editore databázy Registry kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na možnosť Exportovať.

Krok 2: Odstránenie podkľúčov databázy Registry v službe Microsoft Security Essentials

Zastavenie procesu služby Microsoft Security Essentials:
 1. Otvorte Správcu úloh. V závislosti od operačného systému, v ktorom pracujete, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V systéme Windows XP
   • Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz taskmgr a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. V systémoch Windows 7 a Windows Vista
   1. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart a zadajte reťazec taskmgr do textového poľa Prehľadať programy a súbory.
   2. Kliknite na položku taskmgr.
 2. Kliknite na kartu Proces.
 3. Vyhľadajte vstupný súbor msseces.exe. Pravým tlačidlom kliknite na súbor a kliknite na položku Ukončiť proces. Ak sa zobrazí okno s potvrdením, kliknite na položku Ukončiť proces.
Zastavenie a vypnutie služby Microsoft Security Essentials:
 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte príkaz net stop msmpsvc a stlačte kláves ENTER.
 3. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 4. Zadajte príkaz sc config msmpsvc start= disabled a stlačte kláves ENTER.
Odstránenie kľúča Run služby Microsoft Security Essentials:

 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď sa zobrazí okno kontroly používateľských kont, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite na položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na položku Odstrániť.
Odstráňte zostávajúce podkľúče databázy Registry služby MSE:
 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď sa zobrazí okno kontroly používateľských kont, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Essentials
 4. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite na položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na položku Odstrániť.
 5. Medzi alfanumerickými kľúčmi vyhľadajte nasledujúce súbory, na každý z nich kliknite pravým tlačidlom myši a pri každej inštancii, ktorú ste našli, kliknite na položku Odstrániť:
  • Jazykový balík XX-XX služby Microsoft Antimalware (Pamätajte, že zástupný znak XX-XX je potrebné nahradiť aktuálnou nainštalovanou miestnou identifikáciou, napríklad DE-DE v prípade nemeckej verzie služby MSE. Preto sa kľúč nenachádza v inštaláciách s identifikáciou en-us.),
  • Microsoft Antimalware,
  • Microsoft Security Essentials.
 6. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Essentials
 7. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Microsoft Security Essentials a potom kliknite na položku Odstrániť.
 8. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. Na table s podrobnosťami (pravá tabla) kliknite na položku Microsoft Antimalware a potom kliknite na položku Odstrániť.
Odstránenie podkľúčov inštalátora:
 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart (ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, kliknite na tlačidlo Tlačidlo Štart) a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK. Keď sa zobrazí okno kontroly používateľských kont, kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Medzi alfanumerickými kľúčmi v poli ProductName vyhľadajte nasledujúce súbory. V prípade každej nájdenej inštancie si poznačte čísla. Potom na každý súbor kliknite pravým tlačidlom myši a pri každej nájdenej inštancii kliknite na položku Odstrániť:
  • Microsoft Security Essentials,
  • Microsoft Antimalware,
  • Jazykový balík XX-XX služby Microsoft Antimalware (Pamätajte, že zástupný znak XX-XX je potrebné nahradiť aktuálnou nainštalovanou miestnou identifikáciou, napríklad DE-DE v prípade nemeckej verzie služby MSE. Preto sa kľúč nenachádza v inštaláciách s identifikáciou en-us.).


Krok 3: Preinštalovanie služby Microsoft Security Essentials

 1. Prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/products/security-essentials
 2. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť.
 3. Kliknite na položku Spustiť a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
 4. Reštartujte počítač.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o programe Microsoft Security Essentials získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Informácie o technickej podpore služby Microsoft Security Essentials sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Microsoft Security Essentials
Egenskaper

Artikel-id: 2435760 – senaste granskning 03/08/2014 13:47:00 – revision: 4.0

 • kbfixme kbmsifixme KB2435760
Feedback