Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ako vypočítať veku pred 1/1/1900 v programe Excel

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:245104
SUHRN
Hoci program Microsoft Excel vzorce dátumu môžete použiť iba dátumy zadané medzi 1/1/1900 a 12/31/9999, môžete použiť vlastné Microsoft Visual Basic for Applications funkcia vypočítať veku (v rokoch) niekto alebo niečo, ktorý bol najprv vytvorený pred 1. január 1900.

back to the top

Použitie makra na výpočet veku

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez ľubovoľnej vyjadrenej alebo implicitnej záruky. Toto zahŕňa, okrem iného, implicitné záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel. Úroveň odbornosti článku predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft môžu pomôcť vysvetliť funkčnosť konkrétny postup, ale nie modifikuje tieto príklady poskytovať pridanú funkčnosť alebo výstavbe postupy splniť vaše konkrétne požiadavky.
Program Excel zadá dátumy pred 1/1/1900 ako text. Táto funkcia pracuje pre dátumy zadané ako text začínajúci znakom 1/1/0001, normálne dátumy a môže zvládnuť dátumov pred 1900 je počiatočný dátum a koncový dátum je po 1900. Ak chcete použiť makro, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Excel. Zobraziť hárok, na ktorom chcete použiť funkciu.
 2. Stlačte klávesy ALT + F11 prepnúť na program Visual Basic Editor.
 3. Na Vložiť ponuky, kliknite na tlačidlo Modul.
 4. V modulu zadajte nasledujúci kód:
  ' This is the initial function. It takes in a start date and an end date.Public Function AgeFunc(stdate As Variant, endate As Variant)    ' Dim our variables.  Dim stvar As String  Dim stmon As String  Dim stday As String  Dim styr As String  Dim endvar As String  Dim endmon As String  Dim endday As String  Dim endyr As String  Dim stmonf As Integer  Dim stdayf As Integer  Dim styrf As Integer  Dim endmonf As Integer  Dim enddayf As Integer  Dim endyrf As Integer  Dim years As Integer    ' This variable will be used to modify string length.  Dim fx As Integer  fx = 0    ' Calls custom function sfunc which runs the Search worksheet function  ' and returns the results.  ' Searches for the first "/" sign in the start date.  stvar = sfunc("/", stdate)    ' Parse the month and day from the start date.  stmon = Left(stdate, sfunc("/", stdate) - 1)  stday = Mid(stdate, stvar + 1, sfunc("/", stdate, sfunc("/", stdate) + 1) - stvar - 1)    ' Check the length of the day and month strings and modify the string   ' length variable.  If Len(stday) = 1 Then fx = fx + 1  If Len(stmon) = 2 Then fx = fx + 1    ' Parse the year, using information from the string length variable.  styr = Right(stdate, Len(stdate) - (sfunc("/", stdate) + 1) - stvar + fx)      ' Change the text values we obtained to integers for calculation   ' purposes.  stmonf = CInt(stmon)  stdayf = CInt(stday)  styrf = CInt(styr)    ' Check for valid date entries.  If stmonf < 1 Or stmonf > 12 Or stdayf < 1 Or stdayf > 31 Or styrf < 1 Then    AgeFunc = "Invalid Date"    Exit Function  End If  ' Reset the string length variable.  fx = 0    ' Parse the first "/" sign from the end date.  endvar = sfunc("/", endate)    ' Parse the month and day from the end date.  endmon = Left(endate, sfunc("/", endate) - 1)  endday = Mid(endate, endvar + 1, sfunc("/", endate, sfunc("/", endate) + 1) - endvar - 1)    ' Check the length of the day and month strings and modify the string   ' length variable.  If Len(endday) = 1 Then fx = fx + 1  If Len(endmon) = 2 Then fx = fx + 1    ' Parse the year, using information from the string length variable.  endyr = Right(endate, Len(endate) - (sfunc("/", endate) + 1) - endvar + fx)      ' Change the text values we obtained to integers for calculation   ' purposes.  endmonf = CInt(endmon)  enddayf = CInt(endday)  endyrf = CInt(endyr)    ' Check for valid date entries.  If endmonf < 1 Or endmonf > 12 Or enddayf < 1 Or enddayf > 31 Or endyrf < 1 Then    AgeFunc = "Invalid Date"    Exit Function  End If    ' Determine the initial number of years by subtracting the first and   ' second year.  years = endyrf - styrf    ' Look at the month and day values to make sure a full year has passed.   If stmonf > endmonf Then    years = years - 1  End If      If stmonf = endmonf And stdayf > enddayf Then    years = years - 1  End If  ' Make sure that we are not returning a negative number and, if not,   ' return the years.  If years < 0 Then    AgeFunc = "Invalid Date"  Else    AgeFunc = years  End If  End Function' This is a second function that the first will call.' It runs the Search worksheet function with arguments passed from AgeFunc.' It is used so that the code is easier to read.Public Function sfunc(x As Variant, y As Variant, Optional z As Variant)  sfunc = Application.WorksheetFunction.Search(x, y, z)End Function					
 5. Uložte súbor.
 6. Zadajte nasledujúce údaje:
  A1  01/01/1887A2  02/02/1945						
  Do Buky A3 zadajte nasledujúci vzorec
  = AgeFunc)startdate,enddate)
  kde startdate je odkaz na váš prvý dátum (A1) a enddate je odkaz na váš druhý dátum (A2).

  Výsledkom by malo byť 58.
POZNÁMKA: Skontrolujte všetky dátumy pred 1/1/1900 platnosti. Dátumy zadané ako text nie sú skontrolované programom Excel.

back to the top
ODKAZY
Ďalšie informácie o používaní vzorového kódu v tomto článku, kliknite na tlačidlonasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
212536Ako spustiť vzorového kódu z článkov databázy Knowledge Base

back to the top
XL2000 xl2003 xl2007

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Egenskaper

Artikel-id: 245104 – senaste granskning 10/23/2011 19:58:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB245104 KbMtsk
Feedback
or="">