Popis balíka Project Server 2010 SP1

Úvod
Balík Microsoft Project Server 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie servera Project Server 2010. Tento balík Service Pack zahŕňa dve hlavné kategórie opráv:
  • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia týkajúce sa stability, výkonu a zabezpečenia.
  • Všetky verejné aktualizácie vydané v priebehu júna 2011 a kumulatívne aktualizácie vydané v priebehu apríla 2011.
RIESENIE

Získanie a inštalácia balíka Service Pack

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:
PrevziaťPrevziať balík Microsoft Project Server 2010 Service Pack 1.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Ďalšie informácie o úplnom zozname všetkých vydaných serverových balíkov SP1 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2510766 Zoznam všetkých balíkov Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Prehľad zlepšení, ktoré obsahuje balík Project Server 2010 SP1

Tieto konkrétne oblasti patria ku kľúčovým zlepšeniam balíka SP1:
  • Webová aplikácia Project Web App teraz zahŕňa aj podporu pre všetky prehľadávače podporované službou SharePoint v scenároch týkajúcich sa členov tímu. Scenáre zahŕňajú časové výkazy, úlohy, problémy/riziká a domovskú stránku.
  • Úlohy s pevnou prácou a úlohy závislé od prostriedkov je možné upraviť vo webovej časti plánu.
  • Pre manuálne naplánované úlohy sa v aplikáciách Project Web App a Project 2010 podporujú časovo usporiadané úpravy v zobrazení časových výkazov a využitia.

Zoznam na prevzatie obsahujúci problémy, ktoré rieši tento balík Service Pack

K dispozícii je zošit so zoznamom problémov, ktoré je možné vyriešiť pomocou tohto balíka Service Pack.
PrevziaťPrevziať súbor Microsoft SharePoint 2010 and Office Servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

Poznámka: Tento zošit je v angličtine. Nie je preložený do žiadnych jazykov.

Známe problémy a zmeny v správaní
2532126 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíkov Microsoft Office 2010 Service Pack 1 a Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2532120 Technické podrobnosti o vydaniach balíka Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Vlastnosti

ID článku: 2460047 – Posledná kontrola: 07/08/2011 12:23:00 – Revízia: 5.0

Microsoft Project Server 2010

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460047
Pripomienky