Popis balíka SharePoint Foundation 2010 SP1

Úvod
Balík Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie produktu SharePoint Foundation 2010. Tento balík Service Pack zahŕňa dve hlavné kategórie opráv:
  • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia týkajúce sa stability, výkonu a zabezpečenia.
  • Všetky verejné aktualizácie vydané v priebehu júna 2011 a kumulatívne aktualizácie vydané v priebehu apríla 2011.
Známy problém

Po nainštalovaní balíka SharePoint Foundation 2010 SP1 alebo SharePoint Server 2010 SP1 je potrebné nainštalovať aj zodpovedajúci balík kumulatívnych aktualizácií z júna 2011. Ďalšie informácie o týchto aktualizáciách získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2536601 Popis balíka kumulatívnych aktualizácií aplikácie SharePoint Foundation 2010 (serverového balíka aplikácie SharePoint Foundation): 30. júna 2011

2536599 Popis balíka kumulatívnych aktualizácií servera SharePoint Server 2010 (serverového balíka SharePoint): 30. júna 2011
RIESENIE

Získanie a inštalácia balíka Service Pack

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:
PrevziaťPrevezmite balík Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Ďalšie informácie o úplnom zozname všetkých vydaných serverových balíkov SP1 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2510766 Zoznam všetkých balíkov Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Prehľad zlepšení, ktoré obsahuje balík SharePoint Foundation 2010 SP1

Tieto konkrétne oblasti patria ku kľúčovým zlepšeniam balíka SP1:
  • Vylepšená podpora programu Internet Explorer 9.
  • Kôš: Možnosť obnovy odstránených webových lokalít alebo kolekcií lokalít.
  • Možnosť zníženia výpadkov a zvýšenia efektivity pomocou systémov RBS (Remote Backup Systems) a kópií bez podštruktúry presunutím ukazovateľov do databáz namiesto premiestnenia databáz.
  • Pomocou zlepšenej funkcie na správu ukladacieho priestoru je možné v nastaveniach lokality zistiť, ktoré priečinky zaberajú veľa cenného priestoru.
  • Podpora servera Microsoft SQL Server 2012.

Zoznam na prevzatie obsahujúci problémy, ktoré rieši tento balík Service Pack

K dispozícii je zošit so zoznamom problémov, ktoré je možné vyriešiť pomocou tohto balíka Service Pack.
PrevziaťPrevziať súbor Microsoft SharePoint 2010 and Office Servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

Poznámka: Tento zošit je v angličtine. Nie je preložený do žiadnych jazykov.

Známe problémy a zmeny v správaní
2532126 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíkov Microsoft Office 2010 Service Pack 1 a Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2532120 Technické podrobnosti o vydaniach balíka Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Vlastnosti

ID článku: 2460058 – Posledná kontrola: 04/17/2012 15:03:00 – Revízia: 6.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460058
Pripomienky