Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Zoznam v súčasnosti k dispozícii rýchle opravy pre súbor služieb technológie Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2473205
Súhrn
Tento článok obsahuje zoznam opráv, ktoré sú dostupné pre používateľov, ktorí nainštalovali technológie služby súborov v počítači so systémom Windows Server 2008 alebo v počítači so systémom Windows Server 2008 R2. Súbor služieb poskytuje technológie, ktoré vám pomôžu spravovať ukladací priestor zapnúť replikáciu súborov, spravovať zdieľané priečinky, zabezpečiť rýchle hľadanie súborov a prístup na klientskych počítačoch UNIX. Tento článok uvádza aj rýchle opravy, ktoré sú dostupné pre používateľov, ktorí využívajú služby súborov z počítača so systémom Windows Vista alebo počítače so systémom Windows 7.
ÚVOD
Tento článok obsahuje zoznamy článkov databázy Microsoft Knowledge Base, popisujúce dostupné opravy. Článok je rozdelený na dve časti. Prvá časť sa vzťahuje na systém Windows Server 2008 R2 a Windows 7 a druhá časť sa vzťahuje na systém Windows Server 2008 a Windows Vista. Jednotlivé sekcie delia pododdielov inú súčasť ovládače: SRV a MRXSMB RDBSS. Vo všeobecnosti by sa mal aktualizovať ovládače SRV servera alebo klientskeho počítača, ktorý je hostiteľom údaje. MRXSMB a RDBSS ovládače potrebné aktualizovať servera alebo klientskeho počítača, ktorý začína prístup k údajom. Ak si nie ste istí, o ktorých by sa mal aktualizovať na počítač, môžete aktualizovať všetky tri súčasti ovládače v počítači, ktorý hosťuje údajov a v počítači, ktorý používa údaje.

Windows Server 2008 R2 a Windows 7

Súčasti systému súborov NTFS

PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
Jan/08/20163121255chyba stop "0x00000024" FsRtlNotifyFilterReportChange a VSS zálohovanie údajov PI server zlyhá v systéme Windows

Táto rýchla oprava obsahuje najaktuálnejšiu verziu NTFS.sys.

(LDR)
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download.

Súčasť SRV

PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
Máj/12/20163161561MS16 075 a MS16 076: Popis aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Netlogon a SMB Server: 14 jún 2016
Thishotfix obsahuje najnovšiu verziu srvnet.sys, srv.sys a SRV2.sys.

(LDR)
Ak chcete použiť túto aktualizáciu zabezpečenia, musíte haveWindows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download.

MRXSMB súčastí

PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
Máj/12/20163161561MS16 075 a MS16 076: Popis aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Netlogon a SMB Server: 14 jún 2016Táto rýchla oprava zabezpečenia obsahuje najnovšie versionof MRxSmb.sys, mrxsmb10.sys
a Mrxsmb20.sys.
(LDR)
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu zabezpečenia, musíte mať systém Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii na individualdownload.

RDBSS súčastí

PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča
Táto rýchla oprava
Rýchla oprava typu a dostupnosť
Mar/12/201530444280x00000027 "alebo"0x00000050"Chyba Stop Rdbss.sys ovládača v systéme Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1
Táto rýchla oprava obsahuje najaktuálnejšiu verziuRdbss.sys. (LDR)Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii samostatný.

Windows Server 2008 a Windows Vista

Súčasti systému súborov NTFS

PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
Jan/02/20152928562Udalosti 55 pri kopírovaní zašifrovaného priečinka EFS zdieľaný priečinok v systéme Windows

Thishotfix obsahuje najnovšiu verziu NTFS.sys.Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows Vista SP 2, Windows Server 2008 SP2 nainštalovaný. K dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update.

Súčasť SRV

PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
Máj/14/20163161561MS16 075 a MS16 076: Popis aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Netlogon a SMB Server: 14 jún 2016
Thishotfix obsahuje najnovšiu verziusrvnet.sys, SRV.sys a SRV2.sys.

(NDR/LDR)
Ak chcete použiť túto aktualizáciu zabezpečenia, musíte mať Windows Vista SP2 alebo Windows Server 2008 SP2 alebo novší nainštalovaný. K dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update.

MRXSMB súčasti

Dátum pridaniaČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
Máj/14/20163161561MS16 075 a MS16 076: Popis aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows Netlogon a SMB Server: 14 jún 2016


Táto rýchla oprava zabezpečenia obsahuje najnovšiu verziuMRxSmb.sys, mrxsmb10.sys a Mrxsmb20.sys. (LDR/GDR)Ak chcete použiť túto rýchlu opravu zabezpečenia, musíte mať systém Windows Vista SP2 alebo Windows Server 2008 SP2 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download.

RDBSS súčastí

PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča
Táto rýchla oprava
Rýchla oprava typu a dostupnosť
Jan/07/20153000483MS15-011: Nedostatočné zabezpečenie v skupinovej politiky môže umožňovať vzdialené spustenie kódu: 10 február 2015Táto rýchla oprava zabezpečenia obsahuje najnovšiu verziu Rdbss.sys pre systém Windows Vista SP 2 a Windows 2008 SP 2. (LDR/GDR)Ak chcete použiť túto rýchlu opravu zabezpečenia, musíte mať systém Windows Vista SP2 alebo Windows Server 2008 SP2 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download.
Ďalšie informácie

Server 2008 R2 kľúčezavedené rýchlych opráv alebo bezpečnostné aktualizácie:


Dátum Článok databázy Knowledge BaseKľúč databázy Registry
5/15/2009971277HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Level2Compatibility
9/06/20102345886HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\SmbServerNameHardeningLevel
7/13/20122732618HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\ABELevel


Server 2008 kľúče
, boli zavedené rýchle opravy alebo bezpečnostné aktualizácie:


Dátum Článok databázy Knowledge BaseKľúč databázy Registry
10/05/20122761551HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\SrvMaxThreadsPerQueue
03/08/20132732618HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\ABELevel

Blok SMB (Server Message) model pozostáva z dvoch jednotiek: klienta a servera.

Na strane klienta aplikácie vykonávať systémom ohlási operácie na vzdialených súboroch. Tieto požiadavky sú riešené Presmerovač subsystému (rdbss.sys) a SMB mini redirector (mrxsmb.sys), ktoré prekladá požiadavky relácie SMB protokol a požiadavky cez protokol TCP/IP. Počínajúc systémom Windows Vista, protokol SMB 2.0 podporuje. Mrxsmb10.sys spracováva starších premávka SMB a ovládača mrxsmb20.sys popisovačov SMB 2.0 prenosu.

Na serveri prijímajú pripojenie SMB a SMB žiadosti spracujú ako lokálny súbor operácií systému NTFS a lokálny Ukladací zásobník. Srv.sys spracováva starších premávka SMB a ovládača srv2.sys popisovačov SMB 2.0 prenosu. Komponent srvnet.sys implementuje rozhranie medzi sietí a súborový server pre oba protokoly SMB. Súbor systému metaúdaje a obsah môžu byť vo vyrovnávacej pamäti pomocou systémovej vyrovnávacej pamäte jadra (ntoskrnl.exe).

Obrázok 1 poskytuje prehľad rôznych vrstiev, cez ktoré musí prejsť požiadavky používateľa v klientskom počítači vykonávať operácie so súbormi v sieti na vzdialenom serveri súbor SMB pomocou SMB 2.0.
Obrázok 1. Súčasti systému Windows SMBSlužby pre siete File System (NFS) v prostredí systému Windows Server 2008 R2

Súčasti NFS Server 2008 R2PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
12-Mar-20153043762Proces nemôže získať prístup k súboru"chyba pri otváraní súborov z NFS servera v systéme Windows Server 2008 R2 SP1
Aktualizácie zabezpečenia obsahuje najnovšiu verziuNfssvc.exe,a Nfssvr.sys.

(LDR)
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať Windows Server 2008R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download. K dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update.
29-Aug-20142957486Príkaz ls trvá dlho zoznam zdieľaných súborov 2 Windows na Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 s procesorom NFS servera
Táto rýchla oprava obsahuje najaktuálnejšiu verziu Rpcxdr.sys. (OBMEDZENÚ DISTRIBÚCIU)
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download.


NFSklienta súčasti


PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
14-May-20142956990NFS klient nemôže pripojiť k NFS servera v systéme Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1
Táto rýchla oprava obsahuje najaktuálnejšiu verziuNfsnp.dll, Nfsclnt.exea Nfsrdr.sys. Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download.
Apríl/03/20153042826Podsystém POSIX zlyhá pri pokuse o vytvorenie relácie Telnet v systéme WindowsTáto rýchla oprava obsahuje najaktuálnejšiu verziuPsxdll.dll Psxdllsvr.dll Psxss.exe, Posix.exe.Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 nainštalovaný. K dispozícii pre jednotlivé download.


Služby pre siete File System (NFS) v prostredí systému Windows Server 2008

Súčasti NFS servera


PridanéČlánok databázy Knowledge BaseNázovPrečo sa odporúča túto rýchlu opravuRýchla oprava typu a dostupnosť
Jan/02/20142923150Memory leak dôjde na NFS zdieľanie server so systémom Windows Server 2008


Aktualizácie zabezpečenia obsahuje najnovšiu verziuNfssvc.exea
Nfssvr.sys a Msnfsflt.sys.
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows Vista SP2 alebo Windows Server 2008 SP2 nainštalovaný. K dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update.
September/25/20142957486
Príkaz ls trvá dlho zoznam zdieľaných súborov 2 Windows na Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 s procesorom NFS servera
Táto rýchla oprava obsahuje najaktuálnejšiu verziuRpcxdr.sys.Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať systém Windows Vista SP2 alebo Windows Server 2008 SP2 nainštalovaný. K dispozícii prostredníctvom služby Microsoft Update.


Služby pre NFS zahŕňa nasledujúce súčasti: Server NFS
Táto súčasť zodpovedá vykonávania protokol na zdieľanie súborov NFS na strane servera. Server NFS umožňuje počítač so systémom Windows Server 2008 R2 ako súborový server pre klientske počítače so systémom UNIX.

Klient pre NFS. Táto súčasť predstavuje implementáciu protokol na zdieľanie súborov NFS na strane klienta. Klient pre NFS umožňuje počítač so systémom Windows so systémom Windows Server 2008 R2 (alebo Windows 7) na prístup k súborom uloženým na serveri NFS založených na systéme UNIX.

Windows Server 2008 R2 obsahuje Server NFS a klient pre NFS súčasti. Windows 7, obsahuje iba klient pre NFS.


Viac informácií o podrobný postup pre services for NFS získate na webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Všeobecné informácie o podrobný postup pre services for NFS

Microsoft Services for NFS poskytuje riešenie zdieľania súborov pre podniky, ktoré majú zmiešané prostredie Windows a UNIX. Tento komunikačný model pozostáva z klientskeho počítača a servera. Aplikácie na strane klienta požiadavky súborov umiestnených na serveri redirector (Rdbss.sys) a NFS mini redirector (Nfsrdr.sys). Mini-Presmerovač používa protokol NFS odoslať svoju požiadavku prostredníctvom protokolu TCP/IP. Server prijíma viaceré požiadavky klientov prostredníctvom protokolu TCP/IP a smeruje požiadavky na miestny súborový systém (Ntfs.sys), ktoré pristupuje zásobníku.

Nasledujúci obrázok zobrazuje modelu komunikácie pre NFS. Model komunikácie NFS

Odkazy

Ďalšie informácie o rýchlych dostupné technológie Distributed File System (DFS) v systéme Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

968429Zoznam v súčasnosti k dispozícii rýchle opravy technológie Distributed File System (DFS) v systéme Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2

2775511 podnik hotfix rollup je k dispozícii pre systém Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1

Ďalšie informácie o dostupné rýchle opravy pre súbor služieb technológie Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2899011Zoznam v súčasnosti k dispozícii rýchle opravy pre súbor služieb technológie Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Ďalšie informácie o Vyladení výkonu serverov kliknite v nasledujúcom článku publikovaného v Microsoft MSDN:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/Windows/Hardware/dn567661.aspx#smbtuningpars

Súbor zdieľanie SMB zdieľať lanmanserver lanmanworkstation SMBv2 CIFS SMB2 SMB1

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2473205 – Posledná kontrola: 06/27/2016 18:08:00 – Revízia: 3.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise

  • kbmt KB2473205 KbMtsk
Pripomienky