Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

V balíku Office for Mac sa zobrazuje hlásenie s výzvou na ukončenie aplikácií

Riešenie
Ak sa pri inštalácii aktualizácie pre balík Microsoft Office for Mac zobrazuje hlásenie s výzvou na ukončenie aplikácií 
, kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať) a ukončite aplikácie uvedené v hlásení. Ak chcete ukončiť aplikáciu, kliknite na jej názov na paneli ponúk Apple a potom kliknite na položku Quit <názov aplikácie> (Ukončiť <názov aplikácie>) alebo stlačte kombináciou klávesov COMMAND + Q. Ak sa ikona aplikácie zobrazuje v doku, môžete ju ukončiť stlačením klávesu CONTROL, kliknutím na ikonu a následným kliknutím na položku Quit (Ukončiť).

Musíte tiež vypnúť možnosť Sync Services (Synchronizovať služby) v programe Outlook. Ak to chcete urobiť, spustite program Outlook, kliknite na položky Outlook > Preferences (Nastavenia) a potom vyberte položku Sync Services (Synchronizovať služby) v časti Other (Iné). Zrušte začiarknutie všetkých políčok a ukončite aplikáciu Outlook.

Teraz by malo byť možné nainštalovať aktualizáciu pre balík Office.

POZNÁMKA: Hlásenie s výzvou na ukončenie aplikácií sa môže zobraziť aj pri inštalácii balíka Microsoft Office for Mac. Skôr než nainštalujete balík Office, ukončite aplikácie pomocou rovnakého postupu.


Ďalšie informácie
Aplikáciu možno ukončiť aj iným spôsobom. Na paneli ponúk Apple kliknite na položky Go (Prejsť) > Computer (Počítač), otvorte jednotku pevného disku (predvolený názov je Macintosh HD) a potom otvorte ponuku Applications (Aplikácie) > Utilities (Utility) > Activity Monitor (Monitor aktivity). Vyhľadajte názov aplikácie, kliknite naň a vyberte položku Quit Process (Ukončiť proces).


Nižšie sú uvedené niektoré z aplikácií, ktoré bývajú najčastejšie uvedené v hlásení:
 • Microsoft Word for Mac,
 • Microsoft PowerPoint for Mac,
 • Microsoft Excel for Mac,
 • Microsoft Entourage for Mac,
 • Microsoft Outlook for Mac,
 • MSN Messenger,
 • Safari,
 • Auto updater,
 • Sync Services,
 • Database Daemon,
 • Sync Services Agent.
error going away proceed crash upgrading SP1 Service Pack 1 one download
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2482074 – Posledná kontrola: 05/29/2014 14:50:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office Word 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac

 • dftsdahomeportal KB2482074
Pripomienky