Instalace systému Microsoft Windows 2000 a oprav pro systém Windows 2000

Tento článek byl dříve publikován CZ249149
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Po zkopírování instalačních souborů systému Microsoft Windows 2000 a spustitelných souborů oprav je možné současně nainstalovat systém Windows 2000 a jeho opravy. Spustitelné soubory oprav mají název Q6místné_číslo.exe, kde6místné_čísloje 6místné číslo přiřazené opravě. Poté můžete do souboru Cmdlines.txt přidat příkazové řádky spouštějící instalaci oprav v průběhu instalace systému Windows 2000. Pokud ještě není systém Windows 2000 nainstalovaný, není nutné spouštět samostatné instalace systému Windows 2000 a jeho oprav.

Před spuštěním instalačního programu systému Windows 2000 pro instalaci systému a jeho oprav je nutné provést následující přípravné kroky:
 1. Vytvořit distribuční složku
 2. Vytvořit soubor odpovědí použitím nástroje Správce instalace
 3. Přidat do souboru Cmdlines.txt příkazové řádky ke spuštění instalace oprav v průběhu instalace systému
 4. Zkopírovat soubory oprav do distribuční složky
Další informace

Vytvoření distribuční složky

Pokud chcete nainstalovat systém Windows 2000 a jeho opravy přes síť do více počítačů, musíte vytvořit alespoň jednu distribuční složku. Distribuční složka je obvykle umístěna na serveru, ke kterému se mohou připojit cílové počítače nebo hlavní instalační počítač. Stejnou distribuční složku můžete použít pro všechny počítače na stejné procesorové platformě. Při vytváření distribuční složky postupujte podle následujících pokynů:
 1. Připojte se k síti nebo počítači, ve kterém chcete vytvořit distribuční složku.
 2. V síťové distribuční sdílené složce vytvořte složku i386.
 3. Ve složce i386 vytvořené v kroku 2 vytvořte složku $OEM$. Složka $OEM$ obsahuje další složky požadované výrobcem OEM a vašimi předinstalačními procedurami. Další informace o těchto dalších složkách naleznete v dokumentaci Microsoft Windows 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) User's Guide, která je k dispozici na disku CD-ROM Windows 2000 OPK Tools.
 4. Pokud chcete do uživatelských počítačů instalovat nějaké další soubory (například ovladače zařízení, programy nebo soubory součástí), vytvořte ve složce $OEM$ vytvořené v kroku 3 složku $1. Složka $1 je mapována na jednotku %systemdrive%, cílovou jednotku instalace systému Windows 2000.

  Poznámka: Složka $OEM$ a distribuční složky jsou po dokončení instalace systému Windows 2000 z uživatelského počítače odstraněny.

Vytvoření souboru odpovědí použitím nástroje Správce instalace

Soubor odpovědí Unattend.txt určuje, jak má instalační program systému Windows 2000 používat distribuční složky a vytvořené soubory a poskytuje informace o předinstalačních požadavcích. Soubor odpovědí také poskytuje instalačnímu programu všechny informace, o které je při běžné instalaci žádán uživatel. Soubor Unattend.txt například obsahuje v oddílu [UserData] (Uživatelská data) položku "FullName" (Celé jméno). Tato položka určuje, že instalační program systému Windows 2000 požádá uživatele o zadání celého jména.

Soubor Unattend.txt je možné vytvořit nebo upravit pomocí textového editoru nebo nástroje Správce instalace. Nástroj Správce instalace je k dispozici ve složce Tools na disku CD-ROM Windows 2000 OPK Tools či v souboru Support\Tools\Deploy.cab na disku CD-ROM systému Windows 2000. Pomocí Správce instalace můžete dosáhnout konzistence v procesu vytváření a aktualizace souboru odpovědí, souboru Cmdlines.txt a distribuční složky.

Další informace o použití nástroje Správce instalace k vytváření souboru odpovědí Unattend.txt naleznete v dokumentaci Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit a Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Úplné referenční informace o parametrech a nastavení souboru odpovědí naleznete v dokumentu Microsoft Windows 2000 Guide to Unattended Setup (Unattend.doc), který je uložený ve složce Docs\Unattend na disku CD-ROM Windows 2000 OPK Tools či v souboru Support\Tools\Deploy.cab na disku CD-ROM systému Windows 2000.

Přidání příkazových řádků do souboru Cmdlines.txt ke spuštění instalace oprav v průběhu instalace systému

Soubor Cmdlines.txt obsahuje seznam příkazů, které musí být vykonány v průběhu grafické části instalace systému Windows 2000. Tyto příkazy mohou například spouštět soubory .inf, příkaz instalace programu, program Sysdiff.exe či jiný spustitelný soubor.

Soubor Cmdlines.txt je možné vytvořit nebo upravit pomocí textového editoru nebo nástroje Správce instalace. Nástroj Správce instalace je k dispozici ve složce Tools na disku CD-ROM Windows 2000 OPK Tools či v souboru Support\Tools\Deploy.cab na disku CD-ROM systému Windows 2000.

Pokud chcete v průběhu instalace systému Windows 2000 nainstalovat opravy, musíte pro každou opravu zadat do souboru Cmdlines.txt příkazový řádek. Příkazové řádky pro jednotlivé opravy musí mít následující formát:
Q6místné_číslo/q
, kde6místné_čísloje 6místné číslo přiřazené opravě. Pokud chcete například nainstalovat opravu Q123456.exe, přidejte do souboru Cmdlines.txt následující příkazový řádek:
[Commands]
"Q123456 /q"
Další informace o použití nástroje Správce instalace k vytváření souboru odpovědí Unattend.txt naleznete v dokumentaci Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit a Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Další informace o přidávání příkazů do souboru Cmdlines.txt naleznete v dokumentu Microsoft Windows 2000 OPK Distribution Guide, který je k dispozici na disku CD-ROM Windows 2000 OPK Tools.

Pokud chcete nainstalovat opravu funkcí Plug and Play před rozpoznáváním zařízení Plug and Play, můžete použít řádek "DetachedProgram=" v oddílu [GuiUnattended] souboru Unattend.txt:
[GuiUnattended]DetachedProgram="c:\Q123456.exe -m"
Parametr-mznamená bezobslužný režim.

Poznámka: Tento příklad předpokládá, že oprava Q123456 je zkopírována na jednotku C použitím složky $OEM$\$1 ve složce i386.

Tento příkaz je načten před zobrazením Správce instalace systému Windows 2000 a před načtením katalogu funkce Ochrana souborů systému Windows (Windows File Protection, WFP). Pokud chcete tento program registrovat v katalogu funkce WFP, musíte jej také přeinstalovat v oddílu [GuiRunOnce] nebo použitím souboru Cmdlines.txt.

Zkopírování souborů potřebných pro instalaci systému Windows 2000

Všechny soubory potřebné pro instalaci systému Windows 2000 musíte zkopírovat do distribuční složky. Distribuční složka obsahuje instalační soubory systému Windows 2000, ovladače zařízení a další soubory, které chcete nainstalovat. Instalační program systému Windows 2000 požaduje pro všechny soubory a složky v distribuční složce názvy ve formátu 8.3. Při kopírování souborů potřebných pro instalaci systému Windows 2000 postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zkopírujte obsah složky i386 na disku CD-ROM systému Windows 2000 do distribuční složky i386 v síťové distribuční sdílené složce.
 2. Do podsložky \i386\$OEM$ v síťové distribuční sdílené složce zkopírujte následující soubory:

  • Spustitelné soubory oprav
  • Soubory Unattend.txt a Cmdlines.txt
  • Případné další předinstalační soubory výrobce OEM
  Poznámka: Další informace o souborech ve složce i386\$OEM$ naleznete v dokumentuMicrosoft Windows 2000 OPK Distribution Guide, který je k dispozici na disku CD-ROM Windows 2000 OPK Tools.
 3. Do složky i386\$OEM$\$1 v síťové distribuční sdílené složce zkopírujte složky obsahující další ovladače zařízení, programy či soubory součástí, které chcete nainstalovat na systémovou jednotku.

  Poznámka: Pokud pro instalaci dalších souborů do uživatelského počítače používáte složku $OEM$, musí soubor Unattend.txt obsahovat příkaz OemPreinstall = Yes. Další informace o souboru odpovědí naleznete v předchozím oddílu tohoto článku.

Zavedení instalace systému Windows 2000

Instalaci systému Windows 2000 a jeho oprav můžete do uživatelského počítače zavést ze síťové distribuční sdílené složky. V průběhu standardní instalace nainstaluje instalační program systému Windows 2000 (Winnt.exe nebo Winnt32.exe v bezobslužném režimu) operační systém a opravy. Při zavádění instalace proveďte následující kroky:
 1. Ověřte, zda distribuční složka obsahuje instalační soubory systému Windows 2000 a spustitelné soubory oprav.
 2. Podle požadavků proveďte případné úpravy instalačního procesu systému Windows 2000.
 3. Spusťte instalační program systému Windows 2000 (Winnt.exe nebo Winnt32.exe v bezobslužném režimu), který ze síťové distribuční sdílené složky nainstaluje systém Windows 2000 a jeho opravy.
Vlastnosti

ID článku: 249149 – Posledná kontrola: 12/05/2015 18:00:11 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool kbsetup KB249149
Pripomienky