Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

V niektorých programoch sa vyskytujú problémy kompatibility s balíkom Service Pack 1 pre systém Windows 7 a pre systém Windows Server 2008 R2

PRIZNAKY
Po nainštalovaní balíka Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 alebo po nainštalovaní programov v počítači so systémom Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 nemusia niektoré programy fungovať podľa očakávaní.
PRICINA
Systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 obsahujú aktualizácie zabezpečenia, spoľahlivosti a funkcií pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Po nainštalovaní balíka SP1 pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 sa môže v prípade niektorých programov vyskytnúť strata funkčnosti. Väčšina programov však bude pracovať podľa očakávaní. V tomto článku sa uvádza zoznam programov, pri ktorých bola nahlásená strata funkčnosti po nainštalovaní v počítači so systémom Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1.

Poznámky
  • Zoznam v časti Ďalšie informácie nepovažujte za úplný zoznam programov, v prípade ktorých sa vyskytuje strata funkčnosti, ak sa použijú v počítači so systémom Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1.
  • Ak používate program uvedený v týchto zoznamoch, môžete požiadať dodávateľa softvéru o ďalšie informácie.
DALSIE INFORMACIE
Nasledujúce tabuľky obsahujú programy, v prípade ktorých je známa strata funkčnosti pri používaní v počítači so systémom Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1.

Ak sa po nainštalovaní balíka SP1 pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 v programe, ktorý nie je spomenutý v tomto článku, vyskytne zmena funkčnosti, použite na riešenie problému nasledujúci postup:
  • Keď zistíte, že program nefunguje správne, aspoň raz reštartujte počítač. Vynúteným zastavením služieb alebo prebiehajúcich funkcií sa môže problém vyriešiť.
  • Obráťte sa na dodávateľa softvéru. Navštívte napríklad časť venovanú technickej podpore na webovej lokalite dodávateľa softvéru. Možno nájdete aktualizáciu aplikácie, ktorá sa týka systému Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1. Možno tiež nájdete novšiu verziu programu, ktorá bola uvedená až po vydaní balíka SP1.
  • Oznámte problém dodávateľovi softvéru. Na webovej lokalite dodávateľa softvéru môže byť k dispozícii kontaktné prepojenie, kde môžete oznámiť problém a požiadať o aktualizovanú verziu programu.

Programy, ktoré nefungujú po nainštalovaní balíka Service Pack 1

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú programy, ktoré nefungujú po nainštalovaní balíka SP1 pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.

Názov
programu
Verzia
programu
Dodávateľ
softvéru
Webová lokalita s ďalšími informáciami alebo aktualizáciami softvéru
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/
Ninja Trader7.0; 6.5Ninja Traderhttp://www.ninjatrader.com

Programy, pri ktorých sa po nainštalovaní balíka Service Pack 1 vyskytne strata funkčnosti

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú programy, v prípade ktorých sa po nainštalovaní balíka SP1 pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 vyskytujú väčšie alebo menšie problémy so stratou funkčnosti. Odporúčame vám obrátiť sa na dodávateľa softvéru. Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu dodávateľa softvéru a vyhľadať tam odporúčané riešenie alebo aktualizáciu programu.
Názov
programu
Verzia
programu
Dodávateľ
softvéru
Webová lokalita s ďalšími informáciami alebo aktualizáciami softvéru
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.com
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloads

Informácie o spôsobe kontaktovania dodávateľa softvéru sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
win7
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 2492938 – Posledná kontrola: 05/12/2011 16:49:00 – Revízia: 2.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

  • kbinfo kbsurveynew kbprb KB2492938
Pripomienky