Používanie nástroja Regsvr32 a riešenie problémov s chybovými hláseniami nástroja Regsvr32

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Ak sa v tomto článku nepopisuje chybové hlásenie, ktoré sa vám zobrazuje, podrobné vysvetlenia chybových hlásení, odporúčané akcie a ďalšie zdroje technickej podpory získate na webovej lokalite Events and Errors Message Center.
Súhrn
Regsvr32 je pomôcka príkazového riadka na registráciu a zrušenia registrácie ovládacích prvkov OLE, ako sú napríklad knižnice DLL a ovládacie prvky ActiveX, v databáze Registry systému Windows. Súbor Regsvr32.exe je v systéme Windows XP a v novších verziách systému Windows nainštalovaný v priečinku %systemroot%\System32.

Poznámka: V 64-bitovej verzii operačného systému Windows sú k dispozícii dve verzie súboru Regsv32.exe:
 • 64-bitová verzia je %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32-bitová verzia je %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.
Syntax príkazu Regsvr32
Príkaz RegSvr32.exe má nasledujúce možnosti príkazového riadka:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <názov_súboru_dll>

/u – Zruší registráciu servera.
/i – Volá funkciu DllInstall a odovzdá jej voliteľný parameter [cmdline]. Pri použití s prepínačom /u vyvolá odinštalovanie súboru DLL.
/n – Nevolá funkciu DllRegisterServer. Tento prepínač je potrebné použiť s prepínačom /i.
/s – Tichý režim; nezobrazujú sa žiadne hlásenia.
Bežné riešenia chýb príkazu Regsvr32
Ak sa zobrazí chyba príkazu Regsvr32, skúste použiť jeden z nasledujúcich postupov:
 • Postup 1: Opätovné spustenie príkazu Regsvr32 z príkazového riadka bez obmedzených oprávnení

  Ak chcete otvoriť príkazový riadok bez obmedzených oprávnení, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  Windows 8.1 a Windows 8
  Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a kliknite na položku Vyhľadávanie. Zadajte text Príkazový riadok do poľa Vyhľadávanie, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
  Windows 7 a Windows Vista
  Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte text Príkazový riadok alebo cmd do poľa Vyhľadávanie, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
  Windows XP
  Prihláste sa pomocou konta správcu alebo pomocou konta, ktoré má povolenia správcu, a potom otvorte okno Príkazový riadok.
 • Postup 2: Použitie 32-bitovej verzie nástroja Regsvr32 na registráciu 32-bitovej knižnice DLL v 64-bitovej verzii systému Windows

  Ak sa pri registrácii 32-bitovej knižnice DLL v 64-bitovej verzii systému Windows zobrazí chyba, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení.
  2. Ak sa 32-bitová knižnica DLL nachádza v priečinku %systemroot%\System32, premiestnite ju do priečinka %systemroot%\SysWoW64.
  3. Spustite nasledujúci príkaz:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <úplná cesta knižnice DLL>
Chybové hlásenia nástroja Regsvr32

Chybové hlásenia nástroja Regsvr32 v systéme Windows Vista a v novších verziách systému Windows

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené chybové hlásenia nástroja RegSvr32 a ich možné príčiny:
Chybové hláseniePríčina
The command-flag „%1“ is not valid. Please review the command usage and try again.V príkazovom riadku bola pre nástroj regsvr32.exe zadaná neplatná kombinácia prepínačov.
This command is only valid if a Microsoft Visual Studio OLE Activex Control project is opened.Nástroj Regsvr32.exe bol vyvolaný aplikáciou Visual Studio, no v príkazovom riadku neboli zadané žiadne moduly.
To register a module, you must provide a binary name.Nástroj Regsvr32.exe bol vyvolaný bez zadania modulov v príkazovom riadku.
The command OleInitialize failed to run. Your computer might be low on memory. Close any open programs and then try again.Nástroj Regsvr32 musí najskôr inicializovať knižnicu COM a až potom môže volať potrebné funkcie knižnice COM a zrušiť inicializáciu knižnice pri vypnutí. Tieto chybové hlásenia sa zobrazia pri neúspešnom pokuse o inicializáciu alebo zrušenie inicializácie knižnice COM.
The module „%1“ failed to load.\n\n Make sure the binary is stored at the specified path or debug it to check for problems with the binary or dependent .DLL files.\n\n%2.Pri načítavaní modulu zadaného v príkazovom riadku sa vyskytla chyba. Text chyby sa zobrazuje ako súčasť hlásenia.
The module „%1“ was loaded but the entry-point %2 was not found.\n\nMake sure that „%1“ is a valid DLL or OCX file and then try againNástroj Regsvr32.exe nenašiel požadovaný vstupný bod v module zadanom v príkazovom riadku. Táto chyba sa môže zobrazovať v prípade, ak vstupné body neboli správne exportované z modulu alebo ak modul nie je súborom .DLL alebo .OCX.
The module „%1“ was loaded but the call to %2 failed with error code %3.\n\nFor more information about this problem, search online using the error code as a search term.Vyskytla sa chyba, keď nástroj regsvr32.exe vyvolával vstupný bod v module zadanom v príkazovom riadku. Kód chyby sa zobrazuje ako súčasť hlásenia.
The module „%1“ may not compatible with the version of Windows that you're running. Check if the module is compatible with an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of regsvr32.exe.Táto chyba sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak nástroj regsvr32.exe spustíte v počítači s procesorom typu x86 a modul zadaný v príkazovom riadku je 64-bitový.

Chybové hlásenia nástroja Regsvr32.exe v systéme Windows XP

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené chybové hlásenia nástroja RegSvr32 a ich možné príčiny:
Chybové hláseniePríčina
Unrecognized flag: /neplatný_príznakZadali ste neplatnú kombináciu príznakov alebo prepínačov.
No DLL name specified.Neuviedli ste názov súboru .dll.
Názov_súboru_DLL was loaded, but the DllRegisterServer or DllUnregisterServer entry point was not found.Zadaný názov súboru DLL nie je súborom .dll alebo .ocx. Takéto chybové hlásenie sa zobrazí napríklad po zadaní príkazu regsvr32 wjview.exe.
Názov_súboru_DLL is not an executable file and no registration helper is registered for this file type.Zadaný názov súboru DLL nie je spustiteľným súborom (.exe, .dll alebo .ocx). Takéto chybové hlásenie sa zobrazí napríklad po zadaní príkazu regsvr32 autoexec.bat.
Názov_súboru_DLL is not self-registerable or a corrupted version is in memory.Toto chybové hlásenie sa vráti napríklad po zadaní príkazu regsvr32 icwdial.dll, pretože súbor Icwdial.dll neregistruje sám seba. Ak máte podozrenie, že v pamäti sa nachádza poškodená verzia súboru DLL, skúste reštartovať počítač alebo znova extrahovať pôvodnú verziu súboru.
OleInitialize failed (alebo OleUninitialize failed).Nástroj Regsvr32 musí najskôr inicializovať knižnicu COM a až potom môže volať potrebné funkcie knižnice COM a zrušiť inicializáciu knižnice pri vypnutí. Tieto chybové hlásenia sa zobrazia pri neúspešnom pokuse o inicializáciu alebo zrušenie inicializácie knižnice COM. Môže byť napríklad poškodený súbor Ole32.dll alebo jeho verzia nemusí byť správna.
LoadLibrary("Názov_súboru_DLL") failed. GetlastError returns 0x00000485Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Táto chyba znamená, že jeden zo súborov knižníc, ktoré sú potrebné na spustenie danej aplikácie, sa nenašiel. Toto chybové hlásenie sa vráti napríklad po zadaní príkazu regsvr32 missing.dll v prípade, ak sa súbor Missing.dll nenájde.
LoadLibrary("Názov_súboru_DLL") failed. GetLastError returns 0x00000002Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Táto chyba znamená, že systém nenašiel zadaný súbor. Inými slovami, nenašla sa závislá knižnica DLL. Toto chybové hlásenie sa vráti napríklad po zadaní príkazu regsvr32 icwdial.dll v prípade, ak chýba súbor Tapi32.dll (závislý).
LoadLibrary("dskmaint.dll") failed. GetLastError returns 0x000001fWinerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Táto chyba znamená, že zariadenie pripojené k systému nefunguje. Takéto správanie sa môže vyskytnúť pri pokuse o registráciu súboru Win16 .dll. Toto chybové hlásenie sa vráti napríklad po zadaní príkazu regsvr32 dskmaint.dll.
DllRegisterServer (alebo DllUnregisterServer) in Názov_súboru_DLL failed. Return code was: reťazecVyhľadajte v súbore Winerror.h reťazec, ktorý je uvedený v hlásení.
regsrv32
Свойства

Номер статьи: 249873 — последний просмотр: 03/18/2014 14:36:00 — редакция: 4.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Отзывы и предложения