В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

Kroky, ktoré je vhodné vykonať pred inštaláciou balíkov Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Súhrn
Balíky Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 sú aktualizáciami systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2, ktoré obsahujú v minulosti vydané opravy konkrétnych problémov so spoľahlivosťou, výkonom a kompatibilitou. Pred inštaláciou balíka Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 by ste mali vykonať určité kroky, ktoré zabezpečia úspešnú inštaláciu. Nižšie sú uvedené odporúčané prípravné kroky:

 1. Zálohujte dôležité údaje (tento krok by ste mali vykonať pred každou dôležitou aktualizáciou ľubovoľného softvéru).
 2. Aktualizujte ovládače hardvéru (hlavnými ovládačmi na aktualizáciu sú grafický ovládač, ovládač tlačiarne a ovládač sieťovej karty).
 3. Uistite sa, že sú nainštalované všetky aktualizácie systému Windows (okrem balíka Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1). Zabezpečíte tým aktuálnosť všetkých ostatných súčastí.
  Nainštalujte aktualizácie KB2454826, KB2534366 a KB2533552 systému Windows (tieto aktualizácie zvýšia šancu na úspešnú inštaláciu balíka Service Pack).
 4. Skontrolujte, či počítač nie je napadnutý vírusmi a malvérom.
 5. Spustite službu Windows Update a nainštalujte balík Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1.
  alebo
  Nainštalujte balík Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.
Ďalšie informácie o vykonaní týchto krokov získate v podrobných postupoch, ktoré sú uvedené v časti Ďalšie informácie tohto článku databázy KB.
Ďalšie informácie
Dôležité upozornenie: Pred inštaláciou balíka SP1 vykonajte nasledujúce kroky. 

Krok 1: Zálohovanie dôležitých súborov

Zálohujte súbory na externý pevný disk, disk DVD alebo CD, jednotku USB flash alebo do sieťového priečinka. Ďalšie informácie o zálohovaní súborov sa nachádzajú v téme Zálohovanie súborov.

Krok 2: Aktualizácia ovládačov zariadení


Aktualizujte ovládače zariadení podľa potreby. Môžete to urobiť pomocou položky Windows Update v ovládacom paneli alebo pomocou navštívenia webovej lokality výrobcu zariadenia.

Dôležité upozornenie: Ak používate integrované grafické zariadenie Intel, upozorňujeme, že existujú známe problémy s niektorými verziami ovládača integrovaného grafického zariadenia Intel a s aplikáciami podporujúcimi rozhranie D2D, ako sú napríklad niektoré verzie aplikácie Windows Mail. 

Krok 3: Inštalácia aktualizácie KB2454826, KB2534366 alebo KB2533552 systému Windows zo služby Windows Update (ak ju služba ponúka)

Spustite službu Windows Update a v prípade dostupnosti nainštalujte aktualizáciu KB2454826, KB2534366 alebo KB2533552. Ak inštalujete balík Service Pack zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft a nenainštalujete tieto aktualizácie, v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť chyba zastavenia v systéme Windows.

Pri inštalácii balíka Service Pack prostredníctvom služby Windows Update sa aktualizácie nainštalujú automaticky. Pri inštalácii balíka Service Pack zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sa však aktualizácie automaticky nenainštalujú.

Krok 4: Kontrola vírusov a malvéru

Pomocou antivírusového softvéru skontrolujte, či počítač nie je napadnutý malvérom. Ak v počítači nemáte nainštalovaný žiadny antivírusový alebo antimalvérový softvér, spoločnosť Microsoft vám ponúka program Microsoft Security Essentials, bezplatný antivírusový softvér, ktorý môžete prevziať zo stránky Microsoft Security Essentials.

Antivírusový softvér od iných výrobcov nájdete na webovej stránke spoločnosti Microsoft s informáciami o poskytovateľoch softvéru na zabezpečenie spotrebiteľských produktov.

Dôležité upozornenie: Ak je počítač napadnutý malvérom a nainštalujete balík SP1, môžu sa zobrazovať modré obrazovky alebo chyby služby Windows Update, ako je napríklad chyba 8007f0f4 alebo FFFFFFFF. Ak sa v počítači zistí malvér, služba Windows Update nedokáže nainštalovať balík SP1. 

Krok 5: Inštalácia balíka Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1


Spustite službu Windows Update a nainštalujte balík Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1. Ak služba Windows Update neponúka možnosť inštalácie balíka Service Pack, pozrite si článok 2498452 databázy Microsoft Knowledge Base. Ak sa pri inštalácii balíka Service Pack prostredníctvom služby Windows Update vyskytne problém, prečítajte si článok Riešenie problémov s inštaláciou balíka Service Pack systému Windows 7. Ďalšie informácie o inštalácii balíka SP1 prostredníctvom služby Windows Update získate v článku Postup pri inštalácii balíka Windows 7 SP1.

alebo

Nainštalujte balík Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Toto stredisko ponúka sieťový inštalačný balík Windows 7 SP1 určený pre profesionálov a vývojárov IT.

Ďalšie poznámky k inštalácii

 • Ak používate prenosný počítač, zapojte ho do elektrickej zásuvky. Počas inštalácie počítač neodpájajte ani nereštartujte.
 • Zobrazí sa výzva na reštartovanie počítača. Preto pred spustením inštalácie nezabudnite uložiť otvorené súbory a zavrieť všetky otvorené programy.
 • Pri inštalácii balíka Service Pack zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sa bude požadovať o niečo viac miesta na pevnom disku ako pri inštalácii balíka Service Pack prostredníctvom služby Windows Update. Ak na pevnom disku nie je dostatok voľného miesta na inštaláciu balíka Service Pack, zobrazí sa výzva na uvoľnenie ďalšieho miesta na pevnom disku.

Známe problémy

Ovládače integrovaného grafického zariadenia Intel: Problematickými verziami integrovaného grafického ovládača Intel sú súbory Igdkmd32.sys a Igdkmd64.sys verzie 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141. Ďalšie informácie o známom probléme s týmito ovládačmi a s aplikáciou Windows Mail získate v článku 2505524 databázy Microsoft Knowledge Base.

Ak chcete skontrolovať, či používate ovládač integrovaného grafického zariadenia Intel Igdkmd32.sys alebo Igdkmd64.sys verzie 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite diagnostický nástroj DirectX. Ak ho chcete spustiť, kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Search programs and files (Prehľadať programy a súbory) zadajte reťazec dxdiag a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na kartu Display (Obrazovka).
 3. Poznačte si ovládač a verziu ovládača.
 4. Ak sa v počítači nachádza integrovaný grafický ovládač Intel Igdkmd32.sys alebo Igdkmd64.sys verzie 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141, navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača, zistite, či je k dispozícii novší ovládač, a potom ho prevezmite a nainštalujte.

Ďalšie prostriedky

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
971759 Zálohovanie alebo prenos údajov v počítači so systémom Windows
Ďalšie informácie o chybe aktualizácie systému Windows 8007f0f4 alebo FFFFFFFF sa nachádzajú v téme Chyba 8007f0f4 alebo FFFFFFFF služby Windows Update.


Windows 7 and Windows Server 2008 R2 SP1 install installing
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Свойства

Номер статьи: 2505743 — последний просмотр: 04/30/2013 12:12:00 — редакция: 6.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • KB2505743
Отзывы и предложения