В настоящее время вы работаете в автономном режиме; ожидается повторное подключение к Интернету

[SDP 3][10678477-8f52-4968-8848-01305cbcc3c1] Windows Výkon Diagnostika

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2516512
Súhrn
Nástroj Windows Diagnostika výkonu pre podporu Diagnostika platformy (SDP) zhromažďuje informácie na riešenie problémov s výkonom.
Ďalšie informácie
Tento článok popisuje informácie, ktoré môžu byť zhromažďované pri spustení nástroja Windows Výkon Diagnostika pre SDP v počítači, ktorý je zažíva problémy s výkonom.

Informácie zhromaždené

Denníky udalostí - všeobecné

PopisNázov súboru
Denník udalostí-aplikácie-textu, csv a evtx formáty{Názov_počítača} _evt_Application.*
Udalostí – systém – formáty textu, csv a evtx{Názov_počítača} _evt_System.*

Výpisy pamäte a súvisiace informácie

PopisNázov súboru
Informácie o stroj pamäte skládky výpisov pamäte používateľa a konfigurácia výpisov pamäte{Názov_počítača} _DumpReport.*
Výpisy pamäte mini-počítač generované počas posledných 30 dní{Názov_počítača} _dmp_*.zip

Aktualizácie a rýchle opravy

PopisNázov súboru
Nainštalované aktualizácie a rýchle opravy{Názov_počítača} _Hotfixes.*

Tlačiareň a ovládač tlačiarne informácie

PopisNázov súboru
Informácie o tlači ovládače a tlačiarne, vrátane vytlačiť monitorov, procesorov, a informácie o verzii súboru ovládača{Názov_počítača} _PrintInfo.*

Základné informácie o sieťach

PopisNázov súboru
Základné IP siete informácie o konfigurácii, ako TCP/IP registry kľúč, ipconfig, netstat, nbtstat a netsh výstup{Názov_počítača} _TcpIp-Info.txt
Základné SMB konfiguračné informácie založené na výstup net.exe utility{Názov_počítača} _SMB-Info.txt
Siete diagnostických výstup pomocou pomôcku netdiag.exe{Computername}_NetDiag.txt
Netsh "int ipv4" a podpríkazov výstup{Názov_počítača} _TCPIP-Netsh-IPv4.txt
Netsh "int ipv6" a "int 6to4" podpríkazov výstup{Názov_počítača} _TCPIP-Netsh-IPv6.txt
Netsh "int tcp" subcommands výstup{Názov_počítača} _TCPIP-Netsh-TCP.txt

Informácie o verzii súboru

PopisNázov súboru
Informácie o verzii súboru z %windir%\cluster\*.*{Názov_počítača} _sym_Cluster.*
Informácie o verzii súboru z %windir%\system32\*.dll{Názov_počítača} _sym_System32_dll.*
Informácie o verzii súboru z %windir%\system32\*.exe{Názov_počítača} _sym_System32_exe.*
Informácie o verzii súboru z %windir%\system32\*.sys{Názov_počítača} _sym_System32_sys.*
Informácie o verzii súboru z priečinka %windir%\system32\drivers{Názov_počítača} _sym_Drivers.*
Informácie o verzii súboru z %windir%\system32\drivers\*.*{Názov_počítača} _sym_SysWOW64_sys.*
Informácie o verzii súboru z {Program Files (x 86}} \*.sys{Názov_počítača} _sym_ProgramFilesx86_sys.*
Informácie o verzii súboru z {Program Files} \*.sys{Názov_počítača} _sym_ProgramFiles_sys.*
Súbor verzia informácie z {Program Files} \Microsoft iSNS Server\ *. * a %windir%\system32\iscsi*.*{Názov_počítača} _sym_MS_Iscsi.*
Informácie o verzii súboru zo všetkých vodičov v súčasnosti beží na stroji{Názov_počítača} _sym_RunningDrivers.*
Informácie o verzii súboru z všetky procesy spustené na počítači{Názov_počítača} _sym_Process.*
Informácie o verzii súboru z tlače %windir%\system32\Spool\*.* priečinok zaraďovača{Názov_počítača} _sym_PrintSpooler.*

Podkľúče databázy Registry

PopisNázov súboru
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
{Computername}_reg_CurrentVersion.TXT
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall{Computername}_reg_Uninstall.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions{Computername}_reg_ProductOptions.TXT
HKLM\System\MountedDevices{Názov_počítača} _reg_MountedDevices.*
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory manažmentu

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image súbor prevedenie možnosti

HKLM\Software\Microsoft\Windows\Windows hlásenie chýb

HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows hlásenie chýb
{Computername}_reg_Recovery.TXT
HKCU

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunonceEx

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run

HKLM\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunonceEx

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad"

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Load

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\UserInit
{Computername}_reg_Startup.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print{Computername}_reg_Print.HIV
HKCU\Software\Policies

HKLM\Software\Policies

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
{Computername}_reg_Policies.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
{Computername}_reg_TimeZone.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server Web Access

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermDD
{Computername}_reg_TermServices.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMB

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb10

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb20
{Computername}_reg_SMB.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters{Názov_počítača} _reg_TCPIPParameters
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS{Názov_počítača} _reg_VSS.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iScsiPrt

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\iSCSI cieľ

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\iSCSI
{Computername}_reg_iSCSI.TXT
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\MPDev

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\iSCSIPrt

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSiSCSI

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSDsm

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MPIO

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\ {4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip
{Computername}_reg_Storage.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum{Computername}_reg_Enum.TXT
HKLM\System\CurrentControlSet\services\ClusSvc
HKLM\System\CurrentControlSet\services\CluDisk
{Computername}_reg_ClusSvc.TXT
HKLM\Cluster{Computername}_Cluster.hiv

Skladovanie a disku informácie

PopisNázov súboru
Informácie zo sektorov disku stroj generované SecInspect.exe pomôcka{Computername}_Secinspect.txt
iSCSI súvisiace informácie generované iscsicli.exe pomôcka{Computername}_iSCSIInfo.txt
Parsování skladovania súvisiace udalosti (udalostí 6 7 9 11 15 50 51 57 a 389) prihlási systémový denník pomocou evparse.exe utility{Computername}_StorageEventLogs.htm
Fibre Channel informačný nástroj (fcinfo) výstup na získanie SAN zdroje a informácie o konfigurácii{Computername}_FCInfo.txt
Informácie o politike SAN dispart je{Computername}_DiskpartSANPolicy.TXT

Zariadenia a ovládače

PopisNázov súboru
Zariadenia a informácie o pripojení generované pomôcku devcon{Computername}_Devcon.log
Minifilter ovládače enumerácia pomocou Fltmc.exe utility{Computername}_Fltmc.TXT
Názvy zariadení systému MS-DOS pomocou dosdev utility{Computername}_DosDev.txt
Výstup z nástroj Správca overovača ovládačov (verifier.exe){Computername}_Verifier.txt
Horné a Dolné filtre informácie pomocou fltrfind.exe utility{Computername}_FltrFind.txt
Informácie o podpis vodiča pomocou driverquery.exe{Computername}_SignedDrivers.txt
iSCSI informácie pomocou iscsicli.exe utility{Computername}_iSCSIInfo.txt

Program server manager a informácie roly servera

PopisNázov súboru
Informácie o roly servera nainštalovaný na serveri generované servermanagercmd.exe{Názov_počítača} _ServerManagerCmdQuery.*
Server manager log súbor nachádza na %windir%\logs\ServerManager.log{Computername}_ServerManager.log
SeverCore OCList výstup{Computername}_OptionalComponents.txt

Rolu Hyper-V

PopisNázov súboru
Denník udalostí - Hyper-V súvisiacich udalostí (Microsoft-Windows-Hyper-v) – formáty textu, csv a evtx{Názov_počítača} _evt_HyperV *. *
Hyper-V konfigurácii a virtuálny stroj informácie{Názov_počítača} _HyperV-Info.htm
Virtuálny stroj Hyper-V definícii súborov z %ProgramData%\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\ * XML.Xml _ {VirtualMachineGUID} {názov_počítača}

FailoverCluster funkcia

PopisNázov súboru
Hviezdokopa denníkov vytvorených Get-ClusterLog Rutiny cmdlet prostredia PowerShell{Computername}_Cluster.Log
Výstup klastra nástroj MPS (clusmps.exe){Názov_počítača} _Cluster_MPS_Information.txt
Klaster overenia správy súbory umiestnené na \Windows\Cluster\Reports\*.mht{Názov_počítača} _*.mht
Hviezdokopa správy XML súbory umiestnené na \Windows\Cluster\Reports\*.xml{Názov_počítača} _*.xml
Klastra overovanie log súbory z \Windows\Cluster\Reports\Validate*.log{Názov_počítača} _Validade*.log
Vlastnosti clusteru zdrojov pomocou PowerShell Get-ClusterResource cmdlet{Computername}_ClusterProperties.txt
Hviezdokopa závislosť správy generované Get-ClusterResourceDependencyReport Rutiny cmdlet prostredia PowerShell{Computername}_DependencyReport.mht
Klaster zdieľaný zväzok informácie-formát html{Computername}_CSVInfo.htm
Hviezdokopa základné validačnej správy generované Test-Cluster Rutiny cmdlet prostredia PowerShell{Computername}_ValidationReport.mht
Výstup klastra nástroj MPS (clusmps.exe){Názov_počítača} _Cluster_MPS_Information.txt
Denníky udalostí - Microsoft-Windows-FailoverClustering * - textu, csv a evtx formáty{Názov_počítača} _evt_FailoverClustering *. *
Zdroj Vlastnosti clusteru z cluster.exe utility{Computername}_Cluster_Properties.txt
Klastra zdrojov informácií z cluster.exe utility

{Computername}_Cluster_Resources.txt
Výstup z "klastra. Pomôcku príkazového riadka RES' výpis zdrojov a vlastnosti{Computername}_Cluster_Res_Properties_All.txt

Best Practices Analyzer výstup

PopisNázov súboru
Hyper-V Best Practices Analyzer výstup vo formáte HTMLPoznámka Musí byť nainštalovaná aktualizácia 977238 získať tento výstup
{Názov_počítača} _HyperV_BPAInfo.*
Remote Desktop Services Best Practices Analyzer výstup vo formáte HTML{Názov_počítača} _TS_BPAInfo.*

Informácie súvisiace s výkonom

PopisNázov súboru
Základné informácie o procesoch, ako sú pamäť použitie a rukoväť počítať, a informácie o využití pamäte jadra ako stránkovaný bazén a bazén Non-stránkovania pamäte{Computername}_ProcessesPerfInfo.htm
Denník sledovanie výkonu od spoločných počítadiel z jednej minúty s interval vzorkovania jednu sekundu{Computername}_Report.html
{Názov_počítača} _*.blg

Virtualizácia

PopisNázov súboru
Základné informácie o virtuálnych prostrediach{Názov_počítača} _Virtualization.*

Ostatné

PopisNázov súboru
Výsledná sada politík (RSoP) generované gpresult.exe pomôcka{Názov_počítača} _GPResult.*
Systémové informácie - MSInfo32 nástroj výstup-txt a nfo formáty{Názov_počítača} _msinfo32.*
Volume Shadow Copy Service (VSS) informácie{Computername}_VSSAdmin.txt
Boot Configuration Data (BCD) konfigurácia pomocou nástroja bcdedit.exe výstup{Computername}_BCDEdit.txt
Operačný systém súbor s možnosťami zavádzania (Boot.ini){Computername}_boot.ini
Harmonogram úloh informácie (csv a txt) generované nástroj schtasks.exe{Názov_počítača} _schtasks.*
Informácie o procese a vlákna pomocou pstat.exe nástroj{Computername}_PStat.txt
Základné informácie o Služby vzdialenej skúsenosti s prácou s počítačom z DOTAZU command line utility (dotazu užívateľa, query session a dotaz proces){Computername}_TSQuery.txt
SysInternals utility Autoruns výstup zobrazenie spúšťacích súčastiach systému{Názov_počítača} _AutoRuns.*
Súbor denníka služby Windows Update (z priečinka systému windows){Computername}_WindowsUpdate.log
SP katalóg zapisovanie súboru (Windows\System32\catroot2 \DBErr.txt){Computername}_DBErr.txt

Ďalšie informácie

Okrem tohle je zhromaždené informácie uvedené v týchto tabuľkách, tento poradca môže zistiť jedného alebo viacerých z nasledujúcich situácií:
 • 602 Udalostí v denníku udalostí PrintService/Admin (KB2457866)
 • Symantec Endpoint Protection MR1/MR2
 • Neočakávané TCP/IP nastavenia databázy registry (KB 967224)
 • Podporované verzie systému Windows Vista alebo Windows Server 2008
 • Nesúlad verzie integrácia služieb
 • Či sú on-line skupiny
 • Či klastra názov objektu (CNO) existuje a je povolená v doménových službách Active Directory
 • Či Klastrová služba nie je spustená alebo je v režime offline
 • Či ovládačov pre povolená aspoň jeden ovládač
 • Či dynamickej pamäte je povolené na jeden alebo viac virtuálnych strojov, ktoré sú ľubovoľnou spustenou verziou služby integrácie že je starší ako aktuálnu verziu
 • Či EMC Replistor softvér je nainštalovaný na počítači, ale Hotfix 975759 nie je nainštalovaný
 • Či je nainštalovaný HP Port Monitor HPTCPMON
 • Či HP tlač "Čistá ovládače HPZ12" alebo "Pml ovládač HPZ12" sú nainštalované služby
 • Či jedno alebo viac Advanced formáte disky (512e) sú zistené v systéme
 • Či jeden alebo viac virtuálnych strojov majú Virtuálne pevné disky, ktoré sú umiestnené na disku, ktorý používa Advanced formáte disky (512e disky)
 • Či haldy stránku je zapnutá proti jedného alebo viacerých procesov
 • Či ovládač tlačiarne sa nepodarilo prevziať zo servera tlače z dôvodu politiky "Bod a vytlačiť obmedzenia"
 • Či operačný systém je v súčasnosti nedostatok virtuálnej pamäte
 • Stav jedného alebo viacerých uzloch klastra je dole, či je pozastavené
 • Či všetky 4K rodnej disky v systéme existovať
 • Či každý virtuálny stroj, ktorý má vysoké procesora existovať v prostredí
 • Či je nainštalovaný aktualizovať 2541014 (Táto aktualizácia opravuje problém, ktorý môže spôsobiť počítač nie spánku alebo generovať výpisu pamäte počítača pri výskyte chyby Stop.)
 • Či Update 2263829 je nainštalovaný na počítačoch so systémom rolu Hyper-V v systéme Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Či procesor Xeon 5500 Series Procesor tlačová chyba sa vyskytuje vo vzťahu k Hyper-V (pozri KB 975530)
 • Či je klaster zdieľaný zväzkov v režime údržby
 • Či je nainštalovaný operačný systém hodnotenia médiá
 • Jadra pamäťového fondu pridelenie značky zobrazujúce vyššia-ako-priemerné spotreby
 • Či procesy používajú vysoký počet popisovačov
 • Prítomnosť stroj pamäte skládky v priebehu posledných 30 dní
 • Prítomnosť používateľa režime pamäte skládky v priebehu posledných 30 dní
 • Problémy súvisiace s stroj konfigurácia výpisov pamäte
 • Neočakávané vypnutie položky denníka udalostí v denníku systému počas posledných 30 dní (41 udalostí od spoločnosti Microsoft-Windows-Kernel-moc)
 • Stroj pamäte Dump súvisiacich udalostí položky v denníku systému počas posledných 30 dní (udalosti 1001 z uloženie výpisu)
 • Akékoľvek hostil Hyper-V virtuálnych strojov z Hyper-V hosť to je pomocou viac než 80 percent kapacity Procesora
 • Neschopnosť plynúť klastrové uzly klastra validačnej správy
 • Chyba detekované klastra validácia zostava, ktorá naznačuje zlyhanie akéhokoľvek Klastrový uzol kontaktovať služby kontrolné manažér (SCM)
Odkazy
Ďalšie informácie o Microsoft Služby automatizovaného riešenia problémov a podpora diagnostiky platformu, po kliknutí na nasledovné číslo článku zobrazíte článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
2598970 Informácie o operačnom systéme automatizovaného riešenia problémov služby a podporu diagnostickej platforma

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Свойства

Номер статьи: 2516512 — последний просмотр: 12/20/2013 22:42:00 — редакция: 3.1

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbmt KB2516512 KbMtsk
Отзывы и предложения