Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Váš prehliadač nie je podporovaný

Ak chcete lokalitu používať, aktualizujte svoj prehliadač.

Aktualizovať na najnovšiu verziu Internet Explorera

Popis balíkov Office 2007 SP3 a Office Language Pack 2007 SP3

Úvod
Balíky Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) a Microsoft Office Language Pack 2007 SP3 poskytujú najnovšie aktualizácie pre balík Office 2007 a jazykový balík Office Language Pack 2007. Tieto aktualizácie zahŕňajú dve hlavné kategórie opráv:
 • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.
 • Všetky verejne dostupné aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, kumulatívne aktualizácie a rýchle opravy, ktoré boli vydané do septembra 2011.
Keďže balíky Service Pack určené pre balík Office sú kumulatívne, pred inštaláciou balíka Service Pack 3 nie je potrebné inštalovať balík Service Pack 1 ani balík Service Pack 2. Balík Service Pack 3 zahŕňa všetky opravy, ktoré boli zahrnuté v balíkoch Service Pack 1 a Service Pack 2.
Ďalšie informácie

Získanie a inštalácia balíkov Service Pack


Postup 1: Služba Microsoft Update (odporúča sa)

Ak chcete prevziať balík Service Pack prostredníctvom služby Microsoft Update, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Služba Microsoft Update

Registrácia v službe Microsoft Update je odporúčaným spôsobom aktualizácie produktov na balík SP3. Služba Microsoft Update zistí, ktoré produkty máte nainštalované, a prevezme pre ne aktualizácie.

Postup 2: Prevzatie balíka SP3 zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

PrevziaťPrevezmite balík Office 2007 SP3.
PrevziaťPrevezmite balík Office Language Pack 2007 SP3.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Prehľad vylepšení v balíku Office 2007 SP3

 • Vyhľadávacie dotazy upozornení nevracajú dokumenty vyžadujúce vlastné bezpečnostné okresanie, a to ani v prípade, ak sa používateľovi, ktorý vytvoril dané upozornenie, dokumenty zobrazujú a môže na ne odosielať dotazy. 
 • Znaky bez podpory kódovania Unicode v reťazcoch určitých chybových hlásení sa teraz zobrazujú správne.
 • V rámci funkcie Citácie a bibliografia programu Word sú teraz dostupné štyri nové štýly bibliografie: Harvard Anglia, IEEE, šieste vydanie APA a siedme vydanie MLA.
 • Kalendár programu Outlook teraz zahŕňa sviatok čínskeho nového roka pre Singapur.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza v určitých prípadoch k zlyhaniu programu Excel 2007 po otvorení zošita programu Excel, ktorý bol predtým uložený v novšej verzii programu Excel. Tento problém sa vyskytuje, ak sa v danom súbore používa nová funkcia, ktorá nie je dostupná v balíku Office 2007.
 • Odstránenie problémov s pravidlami synonymického slovníka pre francúzštinu pred jazykovou reformou a po nej.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého nemožno nakonfigurovať nastavenia šifrovania, ak sa používajú s konvertorom balíka kompatibility formátov súborov a balíkom Office 2003 alebo staršou verziou balíka Office.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza v určitých prípadoch k zlyhaniu, keď používateľ otvorí zošit programu Excel v programe Excel a následne zobrazí jeho ukážku pomocou funkcie tably ukážky v programe Windows Prieskumník.
 • Odstránenie problému, v dôsledku ktorého dochádza k strate prispôsobení rýchlych filtrov a pása s nástrojmi programu Excel, keď používateľ uloží súbor XLSX najskôr ako súbor ODS a potom ako súbor XLSX v programe Excel 2007.

Známe problémy a zmeny v správaní
2591067 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíka Microsoft Office 2007 SP3 a balíka Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2591039 Technické podrobnosti o vydaniach balíka Office 2007 SP3


Odstránenie balíka Service Pack

Balík Microsoft Office 2007 Service Pack 3 podporuje odstránenie klientskych aktualizácií prostredníctvom príkazového riadka a nástroja Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007. Nástroj Service Pack Uninstall Tool je k dispozícii ako samostatná súčasť na prevzatie. Ďalšie informácie o tomto nástroji získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

954914 Nástroj Microsoft Service Pack Uninstall Tool pre balík Microsoft Office 2007
Office 2007 SP3
Vlastnosti

ID článku: 2526086 – Posledná kontrola: 02/07/2013 16:03:00 – Revízia: 5.0

 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526086
Pripomienky
.com/ms.js'><\/script>");