Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Informácie o databáze Registry systému Windows pre pokročilých používateľov

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
V tomto článku je popísaná databáza Registry. Článok obsahuje aj informácie o spôsobe zálohovania a upravovania databázy Registry a zoznam odkazov na ďalšie zdroje informácií.

Ďalšie informácie

Popis databázy Registry

V piatom vydaní slovníka počítačových pojmov spoločnosti Microsoft (Microsoft Computer Dictionary) je databáza Registry definovaná ako:
centrálna databáza s hierarchickou štruktúrou, ktorá sa používa v systémoch Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT a Windows 2000 na ukladanie informácií potrebných na konfigurovanie systému pre jedného alebo viacerých používateľov, aplikácie a hardvérové zariadenia.

Databáza Registry obsahuje informácie, na ktoré systém Windows počas prevádzky nepretržite odkazuje, ako sú napríklad profily jednotlivých používateľov, aplikácie nainštalované v počítači a typy dokumentov, ktoré môžu vytvárať, nastavenie hárka vlastností pre priečinky a ikony aplikácií, informácie o hardvéri existujúcom v systéme a o používaných portoch.

Databáza Registry nahrádza väčšinu textových súborov .ini používaných v rôznych verziách systému Windows 3.x a konfiguračných súborov systému MS-DOS, ako sú napríklad súbory Autoexec.bat a Config.sys. Aj keď je databáza Registry spoločnou súčasťou niekoľkých operačných systémov Windows, medzi jednotlivými databázami existujú rozdiely.
Podregister databázy Registry predstavuje skupina kľúčov, podkľúčov a hodnôt v databáze Registry, ktorá má množinu podporných súborov so zálohami jej údajov. Podporné súbory pre všetky podregistre s výnimkou podregistra HKEY_CURRENT_USER sa v systémoch Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista nachádzajú v priečinku %SystemRoot%\System32\Config. Podporné súbory pre podregister HKEY_CURRENT_USER sa nachádzajú v priečinku %SystemRoot%\Profiles\Username. Prípony názvov súborov v týchto priečinkoch udávajú typ údajov, ktoré súbory obsahujú. V niektorých prípadoch môže aj chýbajúca prípona udávať typ údajov, ktoré súbory obsahujú.
Podregistre databázy RegistryPodporné súbory
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
V systéme Windows 98 majú súbory databázy Registry názov User.dat a System.dat. V systéme Windows Millennium Edition majú súbory databázy Registry názov Classes.dat, User.dat a System.dat.

Poznámka. Funkcie zabezpečenia v systémoch Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista umožňujú správcovi riadiť prístup ku kľúčom databázy Registry.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené preddefinované kľúče používané systémom. Maximálny rozsah názvu kľúča je 255 znakov.
Priečinok/preddefinovaný kľúčPopis
HKEY_CURRENT_USERObsahuje hlavné informácie o konfigurácii pre aktuálne prihláseného používateľa. Na tomto mieste sú uložené priečinky, farby na obrazovke a nastavenie ovládacieho panela používateľa. Tieto informácie sú spojené s profilom daného používateľa. Pre tento kľúč sa niekedy používa skratka "HKCU."
HKEY_USERSObsahuje všetky používateľské profily aktívne načítané v počítači. HKEY_CURRENT_USER je podkľúčom kľúča HKEY_USERS. Pre kľúč HKEY_USERS sa niekedy používa skratka HKU.
HKEY_LOCAL_MACHINEObsahuje informácie o konfigurácii daného počítača (pre ľubovoľného používateľa). Pre tento kľúč sa niekedy používa skratka HKLM.
HKEY_CLASSES_ROOTJe podkľúčom kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Informácie uložené na tomto mieste zabezpečujú, aby sa pri otváraní súboru s použitím Prieskumníka (Windows Explorer) otvoril správny program. Pre tento kľúč sa niekedy používa skratka HKCR. V systéme Windows 2000 a v novších verziách sú tieto informácie uložené pod kľúčom HKEY_LOCAL_MACHINE a aj kľúčom HKEY_CURRENT_USER. Kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes obsahuje predvolené nastavenia, ktoré sa môžu vzťahovať na všetkých používateľov lokálneho počítača. Kľúč HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes obsahuje nastavenia, ktoré prepisujú predvolené nastavenia, a vzťahujú sa iba na interaktívneho používateľa. Kľúč HKEY_CLASSES_ROOT poskytuje prehľad databázy Registry, ktorý vzniká zlúčením informácií z týchto dvoch zdrojov. Podregister HKEY_CLASSES_ROOT poskytuje toto zobrazenie zlúčených informácií aj pre programy určené pre staršie verzie systému Windows. Ak chcete zmeniť nastavenie pre interaktívneho používateľa, zmeny je potrebné uskutočňovať pod kľúčom HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, a nie pod kľúčom HKEY_CLASSES_ROOT. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, zmeny je potrebné uskutočňovať pod kľúčom HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ak kľúče zapisujete do kľúča pod kľúčom HKEY_CLASSES_ROOT, systém informácie ukladá pod kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ak hodnoty zapisujete do kľúča pod kľúčom HKEY_CLASSES_ROOT a tento kľúč už existuje pod kľúčom HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, systém bude informácie ukladať na toto miesto, a nie pod kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGObsahuje informácie o hardvérovom profile, ktorý lokálny počítač používa pri spúšťaní systému.
Poznámka. Databáza Registry je v 64-bitových verziách systémov Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista rozdelená na 32-bitové a 64-bitové kľúče. Mnohé 32-bitové kľúče majú rovnaké názvy ako ich 64-bitové analógie a naopak. V predvolenej 64-bitovej verzii Editora databázy Registry, ktorá je zahrnutá do 64-bitových verzií systémov Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista, sa 32-bitové kľúče zobrazujú pod nasledujúcim uzlom:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Ďalšie informácie o možnostiach prezerania databázy Registry v 64-bitových verziách systému Windows nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
305097 Prezeranie databázy Registry systému s použitím 64-bitových verzií systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

V nasledovnej tabuľke sú uvedené aktuálne definované typy údajov, ktoré systém Windows používa. Maximálny rozsah názvu hodnoty je:
 • Windows Server 2003, Windows XP a Windows Vista: 16 383 znakov
 • Windows 2000: 260 znakov ANSI alebo 16 383 znakov Unicode
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 znakov
Hodnoty typu Long (viac ako 2 048 bajtov) musia byť uložené ako súbory s názvami súborov uloženými v databáze Registry. Vďaka tomu môže databáza Registry pracovať efektívnejšie. Maximálna veľkosť hodnoty je:
 • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: V rámci dostupnej pamäte
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 bajtov
Poznámka. Pre celkovú veľkosť všetkých hodnôt kľúča existuje limit 64 kB.
NázovTyp údajovPopis
Binárna hodnotaREG_BINARYNízkoúrovňové binárne údaje. Väčšina informácií o hardvérových súčastiach je uložená vo forme binárnych údajov a v Editore databázy Registry sa zobrazuje v šestnástkovom formáte.
Hodnota DWORDREG_DWORDÚdaje reprezentované číslom s dĺžkou 4 bajty (32-bitové celé číslo). Mnohé parametre pre ovládače zariadení a služby sú tohto typu, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v dvojkovom, šestnástkovom a desiatkovom formáte. Súvisiacimi hodnotami sú DWORD_LITTLE_ENDIAN (najmenej podstatný bajt sa nachádza na adrese najnižšej úrovne) a REG_DWORD_BIG_ENDIAN (najmenej podstatný bajt sa nachádza na adrese najvyššej úrovne).
Rozšíriteľná reťazcová hodnotaREG_EXPAND_SZReťazec údajov s premenlivou dĺžkou. Tento typ údajov zahŕňa premenné interpretované vtedy, keď údaje využíva program alebo služba.
Hodnota viacnásobného reťazcaREG_MULTI_SZViacnásobný reťazec. Hodnoty obsahujúce zoznamy alebo viaceré hodnoty v čitateľnej forme sú prevažne tohto typu. Položky sú oddelené medzerami, čiarkami alebo inými značkami.
Textová hodnotaREG_SZTextový reťazec s pevnou dĺžkou.
Binárna hodnotaREG_RESOURCE_LISTRad vnorených polí určených na ukladanie zoznamu prostriedkov, ktorý používa ovládač hardvérového zariadenia alebo jedno z ovládaných fyzických zariadení. Tieto údaje systém rozpoznáva a zapisuje do stromu \ResourceMap, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.
Binárna hodnotaREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTRad vnorených polí určený na ukladanie zoznamu možných hardvérových prostriedkov, ktoré môže ovládač alebo jedno z ovládaných fyzických zariadení používať. Podmnožinu tohto zoznamu zapisuje systém do stromu \ResourceMap. Tieto údaje rozpoznáva systém, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.
Binárna hodnotaREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORRad vnorených polí určený na ukladanie zoznamu prostriedkov, ktorý používa fyzické hardvérové zariadenie. Tieto údaje systém rozpoznáva a zapisuje do stromu \HardwareDescription. V Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.
ŽiadnaREG_NONEÚdaje bez konkrétneho typu. Tieto údaje zapisujú do databázy Registry systém alebo aplikácie, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.
PrepojenieREG_LINKReťazec vo formáte Unicode, ktorý pomenúva symbolické prepojenie.
Hodnota QWORDREG_QWORDÚdaje reprezentované 64-bitovým celým číslom. Tieto údaje sa v Editore databázy Registry zobrazujú ako binárna hodnota a po prvýkrát boli použité v systéme Windows 2000.

Zálohovanie databázy Registry

Pred upravovaním databázy Registry exportujte kľúče v databáze Registry, ktorú chcete upravovať, alebo zálohujte celú databázu Registry. Ak sa vyskytne problém, obnovte databázu Registry do predchádzajúceho stavu podľa pokynov v časti „Obnova databázy Registry“. Ak chcete zálohovať celú databázu Registry, použite Pomôcku na zálohovanie na vytvorenie záložnej kópie údajov o stave systému. Údaje o stave systému zahŕňajú databázu Registry, registračnú databázu tried modelu COM+ a zavádzacie súbory. Ďalšie informácie o použití Pomôcky na zálohovanie na vytvorenie záložnej kópie údajov o stave systému nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledovné čísla článkov:
308422 Používanie Pomôcky na zálohovanie dodávanej v systéme Windows XP na zálohovanie súborov a priečinkov
320820 Zálohovanie súborov a priečinkov pomocou nástroja Zálohovanie v systéme Windows XP Home Edition
326216 Použitie funkcie zálohovania na zálohovanie a obnovovanie údajov v systéme Windows Server 2003 ((Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.) (Tento obsah môže byť v angličtine)

Úprava databázy Registry

Ak chcete upravovať údaje databázy Registry, program musí používať funkcie databázy Registry definované na nasledujúcej webovej lokalite MSDN: Správcovia môžu databázu Registry upravovať pomocou Editora databázy Registry (Regedit.exe alebo Regedt32.exe), modulov skupinovej politiky a systémovej politiky, súborov databázy Registry (.reg) alebo spúšťaním skriptov (napríklad súborov skriptu VisualBasic).

Použitie používateľského rozhrania systému Windows

Odporúčame vám, aby ste na vykonávanie zmien v systémových nastaveniach namiesto manuálneho upravovania databázy Registry používali používateľské rozhranie systému Windows. Niekedy však môže byť upravovanie databázy Registry najvhodnejším spôsobom na vyriešenie problému s produktom. Ak je problém zdokumentovaný v databáze Microsoft Knowledge Base, k tomuto problému je dispozícii článok s podrobnými pokynmi na upravovanie databázy Registry. Odporúčame vám postupovať presne podľa týchto pokynov.

Použitie Editora databázy Registry

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
Editor databázy Registry môžete použiť na nasledujúce úkony:
 • vyhľadanie podstromu, kľúča, podkľúča alebo hodnoty,
 • pridanie podkľúča alebo hodnoty,
 • zmenu hodnoty,
 • odstránenie podkľúča alebo hodnoty,
 • premenovanie podkľúča alebo hodnoty.
V oblasti navigácie Editora databázy Registry sú zobrazené priečinky. Každý priečinok predstavuje preddefinovaný kľúč v lokálnom počítači. Keď k databáze Registry pristupujete zo vzdialeného počítača, zobrazujú sa iba dva preddefinované kľúče: HKEY_USERS a HKEY_LOCAL_MACHINE.

Použitie skupinovej politiky

Konzola MMC (Microsoft Management Console) je hostiteľom nástrojov na správu, ktoré môžete použiť na správu sietí, počítačov, služieb a ďalších súčastí systému. Modul skupinovej politiky konzoly MMC umožňuje správcom definovať nastavenie politiky, ktoré sa použije na počítače alebo používateľov. Skupinovú politiku môžete implementovať na lokálne počítače pomocou lokálneho modulu skupinovej politiky (súbor Gpedit.msc). Skupinovú politiku môžete implementovať pomocou modulu konzoly MMC pre používateľov a počítače služby Active Directory. Ďalšie informácie o použití skupinovej politiky nájdete v témach Pomocníka v príslušnom module skupinovej politiky.

Použitie súboru .reg

Vytvorte súbor .reg, ktorý obsahuje zmeny databázy Registry, a potom spustite súbor .reg v počítači, v ktorom chcete vykonať zmeny. Súbor .reg môžete spustiť manuálne alebo pomocou prihlasovacieho skriptu. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
310516 Postup pri pridávaní, upravovaní alebo odstraňovaní podkľúčov a hodnôt pomocou súboru registračných položiek (.reg)

Použitie prostredia Windows Script Host

Prostredie Windows Script Host vám umožňuje spúšťať skripty VBScript a JScript priamo v operačnom systéme. Môžete vytvárať súbory VBScript a JScript, ktoré využívajú metódy prostredia Windows Script Host, na odstránenie, čítanie a zapisovanie kľúčov a hodnôt databázy Registry. Ďalšie informácie o týchto metódach nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
Metóda RegDelete
Metóda RegRead
Metóda RegWrite

Použitie služby Windows Management Instrumentation

Rozhranie WMI (Windows Management Instrumentation) je súčasťou operačného systému Microsoft Windows a predstavuje implementáciu protokolu WBEM (Web-Based Enterprise Management) spoločnosťou Microsoft. Protokol WBEM je výsledkom iniciatívy, ktorej cieľom je vyvinúť štandardnú technológiu na prístup k informáciám na správu v podnikovom prostredí. Rozhranie WMI môžete využiť na automatizáciu úloh správy (ako je napríklad úprava databázy Registry) v podnikovom prostredí. Rozhranie WMI môžete využiť v skriptovacích jazykoch, ktoré majú svoj nástroj v systéme Windows, a ktoré dokážu pracovať s objektmi ovládacích prvkov ActiveX spoločnosti Microsoft. Na úpravu databázy Registry systému Windows môžete použiť aj pomôcku príkazového riadka WMI (Wmic.exe).
Ďalšie informácie o rozhraní WMI nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o pomôcke príkazového riadka WMI nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
290216 Popis pomôcky príkazového riadka Windows Management Instrumentation (Wmic.exe)

Použitie nástroja Console Registry Tool for Windows

Databázu Registry môžete upravovať aj pomocou nástroja Console Registry Tool for Windows (Reg.exe). Ak potrebujete pomoc pri práci s nástrojom Reg.exe, zadajte do príkazového riadka text reg /? a potom kliknite na tlačidlo OK.

Obnova databázy Registry

Ak chcete obnoviť databázu Registry, použite na to zodpovedajúcu metódu.

Obnova kľúčov databázy Registry

Ak chcete obnoviť podkľúče databázy Registry, ktoré ste exportovali, dvakrát kliknite na súbor .reg, ktorý ste uložili v sekcii exportu podkľúčov databázy Registry. Môžete tiež obnoviť celú databázu Registry z vytvorenej záložnej kópie. Ďalšie informácie o postupe pri obnove celej databázy Registry nájdete v ďalšej časti tohto článku, ktorá má názov „Obnova celej databázy Registry“.

Obnova celej databázy Registry

Ak chcete obnoviť celú databázu Registry, obnovte údaje o stave systému z vytvorenej záložnej kópie. Ďalšie informácie o postupe pri obnove údajov o stave systému z vytvorenej záložnej kópie zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
309340 Obnovenie súborov a priečinkov v počítači pomocou nástroja Zálohovanie v systéme Windows XP

Poznámka. Zálohovaním údajov o stave systému sa v priečinku %SystemRoot%\Repair vytvoria aj aktualizované kópie súborov databázy Registry. Ak po úprave databázy Registry nemôžete spustiť systém Windows XP, môžete manuálne nahradiť súbory databázy Registry podľa pokynov v sekcii prvej časti nasledovného článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307545 Ako obnoviť poškodenú databázu Registry, ktorá neumožňuje spustenie systému Windows XP
Odkazy
Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft: Katalóg Windows Server Catalog of Tested Products slúži ako zdroj informácií o produktoch, pri ktorých sa testovala kompatibilita so systémom Windows Server. Ďalšie informácie o produktoch na zálohovanie, pri ktorých sa testovala kompatibilita so systémom Windows Server, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Program Data Protection Manager (DPM) je kľúčovou súčasťou skupiny produktov na správu Microsoft System Center a je určený pre odborníkov v oblasti informačných technológií na správu prostredia so systémom Windows. Program DPM je novým štandardom na zálohovanie a obnovovanie údajov systému Windows, ktorý poskytuje nepretržitú ochranu pre údaje aplikácií a súborových serverov spoločnosti Microsoft, ktoré používajú spojité integrované diskové alebo páskové médiá. Ďalšie informácie o programe DPM nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o obnove údajov nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovných článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovenie databázy Registry v systémoch Windows XP a Windows Vista ((Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je čiastočne alebo celý v angličtine.)
322755 Zálohovanie, upravovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
323170 Zálohovanie, upravovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows NT 4.0 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.) (Tento obsah môže byť v angličtine)
322754 Zálohovanie, upravovanie a obnovovanie databázy Registry v systémoch Windows 95, Windows 98 a Windows Me (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.) (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ďalšie informácie o rozdieloch medzi Editorom databázy Registry Regedit.exe a Regedt32.exe nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
141377 Rozdiely medzi Editorom databázy Registry Regedit.exe a Regedt32.exe (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
register system registration database .reg
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 256986 – Posledná kontrola: 05/31/2013 13:12:00 – Revízia: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986
Pripomienky