Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0370:WD97: Kontrola pravopisu a gramatika nie sú dostupné v programe Word 97 v systéme Windows 2000

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Dôležité: Článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry a dôležitých systémových súborov. Informácie o tom, ako obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy, môžete získať v Pomocníkovi programu Regedit.exe (téma „Restoring the Registry“) alebo v Pomocníkovi programu Regedt32.exe (téma „Restoring a Registry Key“).
PRIZNAKY
Pri pokuse o použitie funkcií Kontrola pravopisu a Gramatika v programe Microsoft Word 97 nenastane žiadna reakcia, pričom sa nezobrazí žiadne chybové hlásenie. Zároveň sú všetky možnosti na kartách Kontrola pravopisu a Gramatika v dialógovom okne Nástroje nedostupné (nie sú k dispozícii). (Ak chcete zobraziť karty Kontrola pravopisu a Gramatika, kliknite na položku Možnosti v ponuke Nástroje.)
PRICINA
Tento problém sa vyskytuje u používateľov, ktorí sú členmi skupiny Users, ak skupina Users nemá dostatočné povolenia pre nasledujúce kľúče databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Spelling

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Grammar
RIESENIE
Upozornenie: Nesprávne použitie programu Editor databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym použitím programu Editor databázy Registry. Program Editor databázy Registry používate na vlastné riziko. Ďalšie informácie o úprave databázy Registry získate v Pomocníkovi programu Regedit.exe (téma „Zmena kľúčov a hodnôt“) alebo v ponuke Help programu Regedt32.exe (témy „Add and Delete Information in the Registry“ a „Edit Registry Data“). Nezabudnite databázu Registry pred úpravou zálohovať. Ak používate systém Windows NT alebo Windows 2000, je vhodné aktualizovať aj disketu núdzového obnovenia (ERD).
Upozornenie: Na vykonanie nasledujúcich krokov musíte byť prihlásený ako správca alebo mať práva správcu:
1. Ukončite program Word. Ak používate program Word ako editor e-mailov, ukončite program Microsoft Outlook.
2. Kliknite na tlačidlo Štart potom kliknite na príkaz Spustiť. V okne Otvoriť zadajte názov súboru Regedt32.exe a kliknite na tlačidlo OK.
3. Vyberte prvý kľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Spelling
4. V ponuke Zabezpečenie kliknite na položku Oprávnenia.
5. Kliknite na tlačidlo Spresniť.
6. V okne Položky povolení kliknite na skupinu Users a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť a upraviť.
7. Kliknite na začiarkavacie políčko Povoliť pre povolenia Nastaviť hodnotu a Vytvoriť podkľúč.
8. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.
9. Opakujte postup v krokoch 3 až 8 pre ďalší kľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\Grammar
10. Ukončite program Editor databázy Registry.

Pri ďalšom spustení programu Word budú funkcie Kontrola pravopisu a Gramatika k dispozícii a budú pracovať podľa očakávania.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila tento problém v systéme Windows 2000.
Vlastnosti

ID článku: 257643 – Posledná kontrola: 12/05/2015 19:11:40 – Revízia: 2.3

Microsoft Word 97 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix kbenv kbproof KB257643
Pripomienky