Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Nastavenie limitu pre počet správ SMTP vo frontoch

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informácie o databáze Registry systému Windows pre pokročilých používateľov
ÚVOD
Ak chcete obmedziť počet správ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), ktoré môžu byť zaradené do frontu na serveri so systémom Microsoft Windows Server 2003 alebo Microsoft Windows 2000 SMTP Server, môžete použiť kľúč
MaxMessageObjects
databázy Registry. Po dosiahnutí limitu nebude protokol SMTP prijímať žiadne ďalšie prichádzajúce správy.
DALSIE INFORMACIE
Ak v počítači nie je nainštalovaný program Microsoft Exchange, môžete nainštalovať protokol SMTP v službe IIS (Internet Information Services). Ak chcete, aby sme protokol SMTP v službe IIS (Internet Information Services) nainštalovali za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tieto hodnoty vytvoriť radšej sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete automaticky nainštalovať protokol SMTP v službe IIS (Internet Information Services), kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.Poznámka: Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však pracuje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Protokol SMTP by teraz mal byť zapnutý.


Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sa služba SMTP inštaluje so systémom Windows Server 2003 a systémom Windows 2000.

Ak chcete protokol SMTP v službe IIS nainštalovať sami, postupujte takto:

Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na možnosť Pridať alebo odstrániť súčasti systému Windows.
 3. Kliknite na položku Internet Information Services (IIS) a potom kliknite na položku Podrobnosti.
 4. Začiarknite políčko Služba SMTP a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Dokončiť.
Ak chcete obmedziť počet správ SMTP, ktoré môžu byť zaradené do frontu, vytvorte kľúč
MailMsg
a nastavte hodnotu DWORD
MaxMessageObjects
. Ak chcete, aby sme tieto hodnoty nastavili za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tieto hodnoty vytvoriť radšej sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete databázu Registry aktualizovať automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.Poznámka: Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však pracuje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Skontrolujte, či sa nastavil limit.

Vyriešim problém sám

Ak chcete hodnoty vytvoriť sami, postupujte takto:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Rozbaľte kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE, kľúč Software, kľúč Microsoft a potom kľúč Exchange.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na kľúč Exchange a potom kliknite na položku Nový kľúč.
 4. Zadajte text MailMsg.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na nový kľúč a potom kliknite na položku Nová hodnota DWORD.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na novú hodnotu, kliknite na položku Premenovať a zadajte text MaxMessageObjects.
 7. Kliknite pravým tlačidlom myši na príkaz Zmeniť a potom nastavte hodnotu pre maximálny počet správ, ktoré môžu byť kedykoľvek zaradené do frontu. Predvolená hodnota (ak sa tu nenachádza kľúč) je 100 000, čo je navrhovaný limit.
Kľúč
MaxMessageObjects
nastavuje maximálny počet e-mailových správ, ktorý môže systém vyhradiť. Keď počet správ vo fronte na serveri dosiahne túto hodnoty, ďalšie prichádzajúce správy, ktoré prichádzajú cez protokol SMTP, sú odmietnuté (dočasnou) chybou 4xx.

Skutočný vyhradený počet e-mailových správ je 90 % z hodnoty
MaxMessageObjects
až do limitu 90 000.

Ak chcete zvýšiť počet objektov na viac ako 90 000, nastavte kľúč
MessageObjectsInboundCutoffCount
databázy Registry na požadovanú hodnotu. Nenastavujte hodnotu kľúča
MessageObjectsInboundCutoffCount
na viac ako 90 % z hodnoty kľúča
MaxMessageObjects
, pretože pri spracovávaní správ pre oznámenie o stave doručenia e-mailu a konverzii obsahu sa vytvoria ďalšie správy.
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 258748 – Posledná kontrola: 09/10/2011 16:46:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbmsifixme kbfixme kbinfo KB258748
Pripomienky