Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Popis kumulatívnej aktualizácie 3 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

SUHRN
Na webovej lokalite pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii kumulatívna aktualizácia 3 (CU3) KB 2588492 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Táto kumulatívna aktualizácia predstavuje súhrn opráv pre balík System Center Service Manager 2010 SP1. Nahrádza kumulatívnu aktualizáciu 2 (CU2) pre balík SP1 a obsahuje nadstavbu opráv zahrnutých v kumulatívnej aktualizácii CU2 pre balík SP1. Možno ju nainštalovať do počítača s kumulatívnou aktualizáciou CU2 pre balík SP1 alebo priamo do inštalácie balíka Service Manager 2010 SP1.

Táto aktualizácia zahŕňa opravy nasledujúcich problémov:
 • Import balíka správy: Ak je typ údajov v desiatkovom formáte, v niektorých prípadoch sa desiatková hodnota zmení na celé číslo.
 • Poškodenie tabuľky ManagementEntity typu pri importovaní rozšírenia typu.
 • Aktualizácie vlastností sa neprenášajú do skladu údajov, ak v rámci rovnakej transakcie alebo bezprostredne pred odstránením inštancie prebiehajú aktualizácie inštancií.
 • Konektor AD nezavádza nové aktualizácie.
 • V niektorých prípadoch sa pri vytváraní nového záznamu CR pomocou formulára na vytvorenie nového záznamu CR vytvorí po kliknutí na tlačidlo Apply (Použiť) duplicitný záznam.
 • Pri aktualizovaní alebo vytváraní incidentu dochádza po kliknutí na tlačidlo Apply (Použiť) k prerušovanému zablokovaniu konzoly.
 • Služba HealthService sa nezastavuje na konci aktualizácie skladu údajov verzie SP1, ak predchádzajúca akcia spustenia trvá príliš dlho.
 • Pri otváraní konzoly SCSM v klientskych počítačoch a na serveri sa nezobrazuje panel Reporting (Tvorba zostáv).
 • Pri vytváraní alebo aktualizovaní incidentu, ktorý aktivuje pracovný postup oznámenia, dochádza k vysokému zaťaženiu procesora procesom monitoringhost.exe.
RIESENIE

Informácie o softvéri na prevzatie

Na webovej lokalite pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii kumulatívna aktualizácia 3 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1:

PrevziaťPrevezmite balík kumulatívnej aktualizácie 3 pre balík Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Systémové požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto kumulatívnu aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1).

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto kumulatívna aktualizácia nahrádza nasledujúcu kumulatívnu aktualizáciu:
2542118 Popis kumulatívnej aktualizácie 2 pre balík System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

Informácie o inštalácii

Súčasti, na ktoré sa vzťahuje táto kumulatívna aktualizácia

Táto kumulatívna aktualizácia sa vzťahuje na nasledujúce súčasti programu Service Manager:
 • Service Manager Management Server (SM Server),
 • Data Warehouse Management Server (DW Server),
 • Service Manager Console.

Postup pri inštalácii tejto kumulatívnej aktualizácie

Dôležité upozornenie: Pred inštaláciou tejto kumulatívnej aktualizácie sa odporúča vykonať nasledujúce kroky:
 1. Zálohujte databázy ServiceManager, DWDataMart, DWRepository a DWStagingAndConfig.
 2. Zálohujte šifrovacie kľúče serverov SM Server a DW Server.
Poznámka: Táto kumulatívna aktualizácia sa po nainštalovaní nedá odinštalovať.

Ak chcete nainštalovať túto kumulatívnu aktualizáciu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Pred použitím tejto kumulatívnej aktualizácie ukončite všetky aplikácie, ktoré súvisia s programom Service Manager. Ukončite napríklad konzolu Service Manager Console, prepojenia na portál Self-Service Portal a nástroj Authoring Tool.
 2. Prevezmite kumulatívnu aktualizáciu do cieľového priečinka.

  Poznámka: Táto kumulatívna aktualizácia obsahuje verziu x86 aj verziu x64. Prevezmite verziu, ktorá zodpovedá vášmu systému.
 3. Otvorte cieľový priečinok.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe alebo na súbor SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe a potom kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).
 5. Prijmite licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft a postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.
 6. V prípade servera Data Warehouse Management Server je po dokončení inštalácie kumulatívnej aktualizácie potrebné manuálne spustiť službu System Center Management.
Dôležité upozornenie: Ak nemáte nainštalovanú kumulatívnu aktualizáciu 2 (CU2) a v minulosti ste importovali vlastný balík správy, ktorý definuje tabuľku faktov obsahujúcu vlastnosti, vyžaduje sa vykonanie ďalšieho kroku. V takom prípade je potrebné inovovať vlastný balík správy. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Zvýšte verziu balíka správy.
 2. Pripravte balík správy na použitie.
 3. Naimportujte balík správy.

  Úloha MPSyncJob pri ďalšej synchronizácii automaticky synchronizuje naimportovaný balík správy so skladom údajov a príslušné postupy transformácie sa aktualizujú.
V počítači s nainštalovaným nástrojom Service Manager Authoring Tool aktualizujte balíky správy v priečinku Library nástroja Authoring Tool. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Na stránke pre prevzatie kumulatívnej aktualizácie prevezmite nasledujúci súbor do lokálneho počítača, v ktorom je nainštalovaný nástroj Authoring Tool:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Dvakrát kliknite na súbor KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe a počkajte, kým sa rozbalia súbory.
 3. Vyhľadajte nasledujúci priečinok:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Poznámka: Do tohto priečinka sa rozbalili súbory balíkov správy.
 4. Všetky súbory z tohto priečinka skopírujte do nasledujúceho priečinka a nahraďte existujúce súbory:
  Jednotka inštalácie nástroja Authoring Tool\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Ak je nástroj Authoring Tool spustený, reštartujte ho, aby sa načítali aktualizované balíky správy.
Poznámka: Ak neaktualizujete balíky správy v priečinku Library nástroja Authoring Tool a neskôr sa pokúsite otvoriť balík správy v nástroji Service Manager Authoring Tool, ktorý obsahuje odkazy na aktualizované balíky správy zahrnuté v tejto kumulatívnej aktualizácii, zobrazí sa výzva na zadanie umiestnenia aktualizovaných balíkov správy. Zobrazené dialógové okno môže obsahovať nasledujúci text:
Service Manager Authoring Tool
Referenced management pack not found:
[Name=Management Pack Name, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
Kliknite na tlačidlo OK a manuálne vyhľadajte požadované balíky.

Overenie úspešnej inštalácie tejto kumulatívnej aktualizácie

Postup 1
 1. V okne Control Panel (Ovládací panel) otvorte položku Programs and Features (Programy a súčasti).
 2. Kliknite na položku View installed updates (Zobraziť nainštalované aktualizácie).
 3. Zoznam bude obsahovať nasledujúcu položku:
  Hotfix for Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Poznámky:
  • Ak je v systéme nainštalovaný server SM Server, portál Self-Service Portal alebo konzola Service Manager Console, táto položka bude uvedená v rámci produktu Microsoft System Center Service Manager.
  • Ak je v systéme nainštalovaný server DW Server, táto položka bude uvedená v rámci produktu Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
Postup 2
Prezrite si súbory denníkov a určite, či sa počas inštalácie kumulatívnej aktualizácie vyskytli chyby. Súbory denníkov, ktoré je potrebné skontrolovať, sa nachádzajú v priečinku %temp%.

V systéme s procesorom typu x86 overte v priečinku %temp% nasledujúce súbory denníkov:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log,
 • SCSMPatcherSetupWizard01.
V systéme s procesorom typu x64 overte v priečinku %temp% nasledujúce súbory denníkov:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log,
 • SCSMPatcherSetupWizard01.

Informácie o súboroch

Táto kumulatívna aktualizácia inštaluje nasledujúce verzie súborov.
Názov súboruVerziaSúvisiaci produkt
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Console, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Poznámka: Konzola Service Manager Console prevezme v prípade potreby nasledujúci súbor:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Ak chcete overiť, či sa tento súbor aktualizoval, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte konzolu Service Manager Console.
 2. Kliknite na položku Library (Knižnica) a potom kliknite na položku Lists (Zoznamy).
 3. Vyberte vlastnosti ľubovoľného zoznamu v časti Lists (Zoznamy), kliknite na položku Add Item (Pridať položku) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Vyhľadajte nasledujúci priečinok:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\Názov_servera_SM_Server\ 7.0.6555.101
  Poznámka: Zástupný text Názov_servera_SM_Server predstavuje názov servera Service Manager Server, ku ktorému je konzola pripojená.
Balíky správy
Názov balíka správyVerzia balíka správy
Service Manager Library Management Pack7.0.6555.115
Service Manager Configuration Management Library7.0.6555.115
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.
Vlastnosti

ID článku: 2588492 – Posledná kontrola: 12/01/2011 16:41:00 – Revízia: 2.0

Microsoft System Center Service Manager 2010

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492
Pripomienky