Aktualizácia protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Súhrn
Aktualizácia protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 umožňuje používať nové funkcie služieb vzdialenej pracovnej plochy, ktoré boli predstavené v systémoch Windows 8 a Windows Server 2012. Tieto funkcie tú teraz k dispozícii aj pre počítače so systémom Windows 7 Service Pack 1 (SP1) alebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Prečítajte si informácie o nových funkciách a známych problémoch v protokole RDP 8.0.

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte ju prevziať, nainštalovať požadované súčasti a potom nainštalovať túto aktualizáciu. Ak protokol RDP 8.0 nainštalujete do klientskeho počítača, musíte ho po inštalácii manuálne povoliť.
Inštalácia požadovaných súčastí
Pred nainštalovaním aktualizácie protokolu RDP 8.0 musí byť v počítači nainštalovaná rýchla oprava 2574819.
Povolenie aktualizácie v klientskom počítači
Ak chcete protokol RDP 8.0 povoliť vo vzdialenom počítači so systémom Windows 7 SP1, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

Poznámka: Nasledujúce pokyny sa vzťahujú iba na vzdialené počítače so systémom Windows 7 SP1.
 1. Spustením súboru aktualizácie Windows6.1-KB2592687 nainštalujte zodpovedajúcu verziu balíka aktualizácie.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Editor lokálnej skupinovej politiky.
 4. Povoľte politiku Remote Desktop Protocol. Nastavenie tejto politiky sa nachádza pod nasledujúcim uzlom:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Remote Session Environment
 5. Ak je potrebná funkcia protokolu UDP, povoľte politiku RDP Transport a potom nastavte hodnotu na možnosť Use both TCP and UDP (Používať protokol TCP aj UDP). Nastavenie politiky
  RDP Transport sa nachádza pod nasledujúcim uzlom:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections
  Poznámka: Nakonfigurovaním politiky RDP Transport sa v bráne firewall povolí port UDP 3389.
 6. Reštartujte počítač.
Ďalšie informácie
Kompatibilita s produktom UAG
Protokol RDP 8.0 nie je kompatibilný s verziami produktu Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 staršími než Service Pack 3. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej stránke: http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/jj906310.aspx
Overenie, či je protokol RDP 8.0 povolený v klientskom počítači
Ak chcete overiť, či je protokol RDP 8.0 povolený vo vzdialenom počítači so systémom Windows 7 SP1, pripojte sa k danému počítaču z počítača so systémom Windows 8 alebo Windows 7 SP1 pomocou funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy (RDC) 8.0. Potom pomocou nasledujúcich krokov overte, či je protokol RDP 8.0 povolený:
 1. Ak je protokol RDP 8.0 povolený, na paneli pripojenia sa bude zobrazovať tlačidlo kvality pripojenia.
 2. Kliknutím na tlačidlo kvality pripojenia otvoríte informatívne dialógové okno podobné nasledujúcemu oknu. (Pri vykonávaní tohto kroku sa riaďte podľa nasledujúcej snímky obrazovky.)
Prítomnosť ikony kvality pripojenia a dialógového okna kvality pripojenia potvrdzuje dostupnosť protokolu RDP 8.0 pre vzdialené pripojenie.
Nové funkcie v aktualizácii protokolu RDP 8.0

Nové funkcie v protokole RDP 8.0 pre systém Windows 7 SP1

Táto aktualizácia prináša nasledujúce funkcie pre vzdialené počítače so systémom Windows 7 SP1:Tieto funkcie sú dostupné len pri používaní klienta, ktorý je kompatibilný s protokolom RDP 8.0. Napríklad počítač so systémom Windows 8 alebo Windows 7 SP1 a nainštalovanou aktualizáciou protokolu RDP 8.0 sa môže pripojiť k inému počítaču so systémom Windows 7 SP1 s nainštalovanou aktualizáciou protokolu RDP 8.0.

Nové funkcie klienta funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy 8.0 pre systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1

Aktualizácia funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy 8.0 podporuje nasledujúce nové funkcie pri pripojení k podporovanému a vhodne nakonfigurovanému serveru:
 • Protokol RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0

  Podpora protokolu RDP 8.0 zahŕňa nasledujúce funkcie:
  • Vzdialený prístup pre siete WAN
  • Adaptívna grafika RemoteFX
  • Automatické zisťovanie vzdialenej siete
  • Vysielanie mediálnych prúdov údajov RemoteFX

  Táto funkcia je k dispozícii pri pripojení k počítačom s jedným z nasledujúcich operačných systémov:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 s nainštalovaným a povoleným protokolom RDP 8.0
 • Dynamické presmerovanie zariadení USB počas relácie

  Táto funkcia umožňuje používateľom vybrať zariadenia USB na presmerovanie uprostred vzdialenej relácie. Zariadenia USB možno prepínať medzi vzdialenými reláciami a lokálnym počítačom. Ak je povolená funkcia presmerovania RemoteFX USB, používatelia môžu ťuknutím na ikonu Devices (Zariadenia) na paneli pripojenia vybrať zariadenia, ktoré sa majú presmerovať.

  Funkcia dynamického presmerovania zariadení USB počas relácie je k dispozícii pri pripojení k počítačom s jedným z nasledujúcich operačných systémov:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 s povolenou funkciou RemoteFX vGPU protokolu RDP 7.1
  • Windows 7 s nainštalovaným a povoleným protokolom RDP 8.0
 • Vylepšené možnosti jediného prihlásenia pre webový prístup k vzdialenej pracovnej ploche

  Táto funkcia zjednodušuje a vylepšuje možnosti používateľov. Umožňuje im zadať meno používateľa a heslo iba raz a pripojiť sa k aplikáciám a pracovným plochám publikovaným oddelením IT. Pri ďalších pripojeniach sa už výzva na zadanie poverení používateľom nezobrazuje.

  Ďalšie informácie o postupe pri konfigurovaní jediného webového prihlásenia (SSO pre web) získate na stránke Povolenie jediného prihlásenia webového prístupu k vzdialenej pracovnej ploche v systéme Windows Server 2012 je teraz jednoduchšie.

  Táto funkcia je k dispozícii len pri pripojení k nasadeniam využívajúcim virtuálne počítače alebo relácie pracovnej plochy v systéme Windows Server 2012.
 • Opätovné pripojenia k aplikáciám RemoteApp a vzdialeným pracovným plochám

  Táto funkcia umožňuje používateľom jednoducho sa odpojiť a znova sa pripojiť k aplikáciám a pracovným plochám publikovaným oddelením IT. Je k dispozícii pre používateľov, ktorí sa pomocou funkcie pripojenia k aplikáciám RemoteApp a vzdialeným pracovným plochám pripájajú k nasadeniam využívajúcim virtuálne počítače alebo relácie pracovnej plochy v systéme Windows Server 2012.
 • Podpora rozhraní RemoteFX Media Redirection API pre aplikácie VoIP

  Táto funkcia umožňuje aplikáciám, ako je napríklad aplikácia Lync 2013, zabezpečovať bohaté možnosti audiokonferencií a videokonferencií. Ďalšie informácie získate na stránke Všeobecné informácie o doplnku Microsoft Lync 2013 VDI. Táto funkcia je k dispozícii pri pripojení k počítačom s jedným z nasledujúcich operačných systémov:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Podpora vnorených relácií

  Protokol RDP 8.0 v určitých situáciách podporuje reláciu pripojenia vzdialenej pracovnej plochy v rámci inej relácie pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.

  Ďalšie informácie získate v časti Spustenie relácie pripojenia vzdialenej pracovnej plochy v rámci inej relácie pripojenia vzdialenej pracovnej plochy pri používaní protokolu RDP 8.0.
Známe problémy s aktualizáciou protokolu RDP 8.0
 • Virtuálne pracovné plochy s nainštalovanou funkciou RemoteFX vGPU nemôžu používať protokol RDP 8.0.

  Problém
  Keď v počítači s nainštalovanou funkciou RemoteFX vGPU pomocou skupinovej politiky nainštalujete a povolíte protokol RDP 8.0, protokol RDP 8.0 nie je k dispozícii.

  Riešenie
  Táto aktualizácia nepovoľuje protokol RDP 8.0 pre pripojenia k počítačom s nainštalovanou funkciou RemoteFX vGPU. Ak je nutné, aby bol protokol RDP 8.0 povolený, odstráňte funkciu RemoteFX vGPU z virtuálnej pracovnej plochy.
 • Príkaz Shadow nemožno použiť na vzdialené sledovanie vzdialeného pripojenia iného používateľa.

  Problém
  Systém Windows 7 SP1 podporuje príkaz Shadow (vzdialené ovládanie). Tento príkaz môže správca používať na zobrazenie alebo ovládanie aktívnej relácie iného používateľa. Ak je v počítači so systémom Windows 7 SP1 povolený protokol RDP 8.0, správca nemôže pomocou príkazu Shadow zobraziť ani ovládať reláciu iného používateľa.

  Riešenie
  Správcovia môžu na sledovanie alebo ovládanie relácie iného používateľa používať funkciu Pomoc na diaľku alebo iný produkt, ktorý poskytuje podobné možnosti.
 • Podpora grafického režimu Aero Glass nie je k dispozícii.

  Problém
  Funkcia vzdialenej komunikácie grafického režimu Aero Glass v systéme Windows 7 umožňuje používateľom s kompatibilnými klientmi funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy používať rôzne funkcie, ako je napríklad priestorové prepínanie okien, dynamická ukážka panela úloh a priehľadné okraje okien, v relácii vzdialenej pracovnej plochy, ak sa používa kompatibilný klient protokolu RDC 7.0. Po povolení protokolu RDP 8.0 používatelia nemôžu používať funkciu vzdialenej komunikácie grafického režimu Aero Glass.

  Riešenie
  Správcovia by nemali povoľovať protokol RDP 8.0 vo vzdialených počítačoch so systémom Windows 7 SP1 pre používateľov, ktorí musia používať funkciu vzdialenej komunikácie grafického režimu Aero Glass.
 • Protokol RDP 8.0 vo vzdialených počítačoch so systémom Windows 7 SP1 nepoužíva protokol UDP.

  Problém
  Funkcia RemoteFX pre siete WAN v protokole RDP 8.0 používa protokoly TCP a UDP na optimalizovanie používateľskej skúsenosti. Keď v počítačoch so systémom Windows 7 SP1 nainštalujete a povolíte protokol RDP 8.0, protokol RDP 8.0 sa nakonfiguruje tak, aby používal iba protokol TCP.

  Riešenie
  Nakonfigurujte protokol RDP 8.0 na používanie TCP aj protokolu UDP. Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie protokolu RDP 8.0.
 • Lokálni správcovia, ktorí nie sú členmi skupiny Remote Desktop Users, sa nemôžu prihlásiť pomocou klienta funkcie Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

  Problém
  Po povolení protokolu RDP 8.0 sa lokálni správcovia, ktorí nie sú členmi skupiny Remote Desktop Users, nemôžu prihlásiť.

  Riešenie
  Pridajte lokálnych správcov do skupiny Remote Desktop Users.
 • Pravidlo brány firewall, ktoré povoľuje prenos údajov prostredníctvom protokolu UDP, nie je povolené, ak na povolenie protokolu RDP 8.0 použijete objekt skupinovej politiky (GPO).

  Problém
  Ak protokol RDP 8.0 povolíte pomocou objektu GPO, pravidlo brány firewall, ktoré povoľuje prenos údajov prostredníctvom protokolu UDP, sa nemusí povoliť.

  Riešenie
  Vytvorte objekt GPO na povolenie pravidla brány firewall Vzdialená pracovná plocha – používateľský režim (UDP – prichádzajúce prenosy).
 • Ak túto aktualizáciu nainštalujete manuálne, pravidlo brány firewall, ktoré povoľuje prenos údajov prostredníctvom protokolu TCP, nemusí byť povolené.

  Problém
  Ak na povolenie protokolu RDP 8.0 použijete lokálnu politiku zabezpečenia, pravidlo brány firewall, ktoré povoľuje prenos údajov prostredníctvom protokolu TCP, sa nemusí povoliť.

  Riešenie
  Povoľte pravidlo brány firewall Vzdialená pracovná plocha – RemoteFX (TCP – prichádzajúce prenosy) v bráne Windows Firewall s pokročilým zabezpečením.
 • Ak je v sieti nasadený protokol IPsec, dochádza k zníženiu výkonu.

  Problém
  Ak sa pripojíte k počítaču pomocou protokolu RDP 8.0, keď je v sieti nasadený protokol IPsec, môže dôjsť k zníženiu výkonu.

  Riešenie
  Nainštalujte na server rýchlu opravu 2570170 .
 • Pri vzdialenom pripojení k počítaču nemožno používať viacdotykové ovládanie a gestá.

  Problém
  Tento problém sa vyskytuje, ak sa funkcia Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy 8.0 používa v počítači so systémom Windows 7 SP1.

  Riešenie
  Funkcia viacdotykového ovládania RemoteFX je podporovaná len v prípade, ak je v počítači servera aj klienta nainštalovaný systém Windows 8 alebo Windows Server 2012.
 • Pri pripojení k počítačom v doménach servera Small Business Server 2011 alebo Windows Server 2012 Essentials pomocou funkcie vzdialeného webového prístupu sa opakovane zobrazujú výzvy na overenie.

  Problém
  Pri pokuse o pripojenie k počítaču v doméne servera Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard alebo Windows Small Business Server 2011 Essentials pomocou funkcie vzdialeného webového prístupu alebo brány vzdialenej pracovnej plochy sa opakovane zobrazuje výzva na overenie.

  Riešenie
  Ak chcete obísť tento problém, pozrite si článok Informácie o riešení problémov s viacerými výzvami na overenie po nainštalovaní aktualizácií 2574819 a 2592687.
Ďalšie informácie o aktualizácii protokolu RDP 8.0 pre systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 získate na stránke Aktualizácia protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) 8.0 pre systém Windows 7 SP1: Povolenie rozšírených možností používateľov sietí WAN pre virtuálne pracovné plochy so systémom Windows 7 SP1.
Vlastnosti

ID článku: 2592687 – Posledná kontrola: 03/25/2014 20:43:00 – Revízia: 17.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB2592687
Pripomienky