Služba HTTP sa nedá zastaviť, ak je nainštalovaná služba Microsoft Web Deployment Service

PRIZNAKY
Predstavte si nasledujúcu situáciu. Pokúšate sa zastaviť službu HTTP na serveri so službou Internet Information Services (IIS) 6, 7 alebo 7.5. Na serveri je nainštalovaná aj služba Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC). Keď sa pokúsite zastaviť službu HTTP pomocou príkazu NET STOP HTTP príkazového riadka, v príkazovom riadku sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Služba HTTP sa zastavuje.....
Službu HTTP sa nepodarilo zastaviť.


Ak znova spustíte príkaz NET STOP HTTP, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

Služba sa spúšťa alebo zastavuje. Zopakujte akciu neskôr.PRICINA
Príčinou tohto problému je skutočnosť, že služba Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC) je závislá od služby HTTP, no pri počiatočnej inštalácii služby MSDEPSVC sa táto závislosť neregistruje v Správcovi riadenia služieb. Keď sa služba HTTP pokúša zastaviť, musí zastaviť aj svoje závislé služby. V dôsledku neregistrovanej závislosti však služba HTTP nevie, že musí zastaviť službu MSDEPSVC, a preto je zastavenie služby neúspešné.
RIESENIE
Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Ak chcete tento problém vyriešiť sami, skopírujte nasledujúci skript a spustite ho na serveri ako skript prostredia PowerShell. Tento skript zabezpečí správnu registráciu všetkých služieb, ktoré sú závislé od služby HTTP.$bFoundHttp = $false$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc$reqsvcs = "HTTP"$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `{  if($_.Name -eq "HTTP")  { $bFoundHttp = $true  }  else  {  if($_.Name -ne "") {   $reqsvcs += "/" + $_.Name }  }}if ($bFoundHttp -eq $false){  $status = $msdepsvc.Status  if($status -eq "Running")  { Stop-Service -name MsDepSvc  }    sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs  if($status -eq "Running")  { Start-Service -name MsDepSvc  }}


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
DALSIE INFORMACIE
Informácie o nainštalovaní prostredia Windows PowerShell 1.0 na serveri so systémom Windows Server 2003 získate po kliknutí na nasledujúce prepojenie:

Inštalačné balíky prostredia Windows PowerShell 1.0 v angličtine pre systémy Windows Server 2003 a Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
Informácie o používaní prostredia Windows PowerShell v systéme Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledujúce prepojenie:

Prostredie Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/bb978526.aspx
Ďalšie informácie o nástroji Microsoft Web Deployment Tool získate po kliknutí na nasledujúce prepojenie:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

fixit fix it fixme
Vlastnosti

ID článku: 2597817 – Posledná kontrola: 11/22/2011 21:58:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5

 • kbfixme kbmsifixme KB2597817
Pripomienky