Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba Prístup odmietnutý alebo iné chyby pri prístupe k súborom a priečinkom alebo pri práci s nimi v systéme Windows

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
Keď sa v systéme Windows pokúsite získať prístup k súborom a priečinkom alebo keď s nimi pracujete, vyskytne sa jeden alebo viaceré z nasledujúcich problémov:
 • Problém 1: Zobrazuje sa chybové hlásenie Prístup odmietnutý alebo podobné hlásenie.
 • Problém 2: Nemôžete získať prístup k súborom a priečinkom, upravovať ich, ukladať ich alebo ich odstraňovať.
 • Problém 3: Po nainštalovaní novej verzie systému Windows nemôžete otvoriť súbor alebo priečinok.
Riešenie
Ak chcete vyriešiť niektorý z týchto problémov, postupujte podľa krokov týkajúcich sa problému, ktorý najviac vystihuje vašu situáciu. Použite postup určený pre vašu verziu systému Windows.

Poznámka: Ak sa vyskytnú tieto typy problémov, nemusí sa vždy zobraziť chybové hlásenie Prístup odmietnutý. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou niektorého z postupov, vyskúšajte iný postup.

Problém 1: Pri pokuse o prístup k súborom a priečinkom alebo pri práci s nimi sa zobrazuje chybové hlásenie Prístup odmietnutý.

Príčina

Chybové hlásenie Prístup odmietnutý môže mať niektoré z nasledujúcich príčin:
 • Zmenilo sa vlastníctvo priečinka.
 • Nemáte príslušné povolenia.
 • Súbor je zašifrovaný.

Riešenie

Windows 8
Nie ste vlastníkom súboru alebo priečinka
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 8 zo staršej verzie systému Windows, je možné, že sa zmenili niektoré informácie vo vašom konte. Nemusíte byť preto vlastníkom niektorých súborov alebo priečinkov. Tento problém sa vám môže podariť vyriešiť obnovením vlastníctva súborov a priečinkov.

Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom ťuknite na položku Vlastnosti. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spresniť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť. Ak sa zobrazí výzva zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 3. Zadajte meno osoby, ktorej chcete prideliť vlastníctvo, a potom kliknite na položku Skontrolovať názvy.
  Poznámka: Zobrazí sa názov konta osoby, ktorej prideľujete vlastníctvo.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak chcete, aby sa daná osoba stala vlastníkom súborov a podpriečinkov v danom priečinku, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Nemáte príslušné povolenia
Problémy, ktoré sa vyskytujú pri pokuse o prístup k súborom a priečinkom, môžu súvisieť s povoleniami. Povolenia sú pravidlá, ktoré určujú, či môžete získať prístup k súborom a priečinkom alebo či v nich môžete vykonávať zmeny. Ak chcete skontrolovať povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov ťuknite alebo kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
Ak chcete otvoriť súbor, musíte mať povolenie Čítať. Ak chcete zmeniť povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Dôležité upozornenie: Ak chcete zmeniť povolenia súborov a priečinkov, musíte byť prihlásení ako správca.
 1. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov ťuknite alebo kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť, ťuknite alebo kliknite na svoje meno, začiarknite políčka požadovaných povolení a potom kliknite na tlačidlo OK.
Súbor alebo priečinok je zašifrovaný
Šifrovanie pomáha zabrániť nežiaducemu prístupu k súborom a priečinkom. Zašifrovaný súbor alebo priečinok nemožno otvoriť bez certifikátu, pomocou ktorého bol zašifrovaný. Ak chcete určiť, či je súbor alebo priečinok zašifrovaný, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Všeobecné a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spresniť.
Ak je začiarknuté políčko Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, na otvorenie súboru alebo priečinka je potrebný certifikát, pomocou ktorého bol zašifrovaný. V takom prípade by ste certifikát mali získať od osoby, ktorá daný súbor alebo priečinok vytvorila alebo zašifrovala, alebo môžete danú osobu požiadať o dešifrovanie súboru alebo priečinka.
Windows 7
Nie ste vlastníkom súboru alebo priečinka
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 7 zo staršej verzie systému Windows, je možné, že sa zmenili niektoré informácie vo vašom konte. Nemusíte byť preto vlastníkom niektorých súborov alebo priečinkov. Tento problém sa vám môže podariť vyriešiť obnovením vlastníctva súborov a priečinkov.

Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Vlastník.
 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť.
  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 4. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete prideliť vlastníctvo.
 5. Ak chcete, aby sa daná osoba stala vlastníkom súborov a podpriečinkov v danom priečinku, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Nemáte príslušné povolenia
Problémy, ktoré sa vyskytujú pri pokuse o prístup k súborom a priečinkom, môžu súvisieť s povoleniami. Povolenia sú pravidlá, ktoré určujú, či môžete získať prístup k súborom a priečinkom alebo či v nich môžete vykonávať zmeny. Ak chcete určiť povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
Ak chcete otvoriť súbor, musíte mať povolenie Čítať. Ak chcete zmeniť povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Dôležité upozornenie: Ak chcete zmeniť povolenia súborov a priečinkov, musíte byť prihlásení ako správca.
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť, kliknite na svoje meno, začiarknite políčka požadovaných povolení a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v článku Čo sú povolenia?
Súbor alebo priečinok je zašifrovaný
Šifrovanie pomáha zabrániť nežiaducemu prístupu k súborom a priečinkom. Zašifrovaný súbor alebo priečinok nemožno otvoriť bez certifikátu, pomocou ktorého bol zašifrovaný. Ak chcete určiť, či je súbor alebo priečinok zašifrovaný, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
Ak je začiarknuté políčko Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, na otvorenie súboru alebo priečinka je potrebný certifikát, pomocou ktorého bol zašifrovaný.

Certifikát by ste mali získať od osoby, ktorá daný súbor alebo priečinok vytvorila alebo zašifrovala, alebo môžete danú osobu požiadať o dešifrovanie súboru alebo priečinka.

Ďalšie informácie nájdete v článku Import alebo export certifikátov a osobných kľúčov.

Problém 2: Nemôžem získať prístup k súborom a priečinkom, upravovať ich, ukladať ich alebo ich odstraňovať

Príčina

Problém, v dôsledku ktorého nemôžete získať prístup k súborom a priečinkom alebo s nimi nemôžete pracovať, môže mať niektoré z nasledujúcich príčin:
 • Zmenilo sa vlastníctvo priečinka.
 • Nemáte príslušné povolenia.
 • Súbor je zašifrovaný.
 • Súbor je poškodený.
 • Je poškodený používateľský profil.

Riešenie

Windows 8
Nie ste vlastníkom súboru alebo priečinka
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 8 zo staršej verzie systému Windows, je možné, že sa zmenili niektoré informácie vo vašom konte. Nemusíte byť preto vlastníkom niektorých súborov alebo priečinkov. Tento problém sa vám môže podariť vyriešiť obnovením vlastníctva súborov a priečinkov.

Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom ťuknite na položku Vlastnosti. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spresniť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť. Ak sa zobrazí výzva zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 3. Zadajte meno osoby, ktorej chcete prideliť vlastníctvo, a potom kliknite na položku Skontrolovať názvy.
  Poznámka: Zobrazí sa názov konta osoby, ktorej prideľujete vlastníctvo.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak chcete, aby sa daná osoba stala vlastníkom súborov a podpriečinkov v danom priečinku, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Nemáte príslušné povolenia
Problémy, ktoré sa vyskytujú pri pokuse o prístup k súborom a priečinkom, môžu súvisieť s povoleniami. Povolenia sú pravidlá, ktoré určujú, či môžete získať prístup k súborom a priečinkom alebo či v nich môžete vykonávať zmeny. Ak chcete skontrolovať povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov ťuknite alebo kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
Ak chcete otvoriť súbor, musíte mať povolenie Čítať. Ak chcete zmeniť povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Dôležité upozornenie: Ak chcete zmeniť povolenia súborov a priečinkov, musíte byť prihlásení ako správca.
 1. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov ťuknite alebo kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť, ťuknite alebo kliknite na svoje meno, začiarknite políčka požadovaných povolení a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v článku Čo sú povolenia?
Súbor alebo priečinok je zašifrovaný
Šifrovanie pomáha zabrániť nežiaducemu prístupu k súborom a priečinkom. Zašifrovaný súbor alebo priečinok nemožno otvoriť bez certifikátu, pomocou ktorého bol zašifrovaný. Ak chcete určiť, či je súbor alebo priečinok zašifrovaný, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Všeobecné a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spresniť.
Ak je začiarknuté políčko Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, na otvorenie súboru alebo priečinka je potrebný certifikát, pomocou ktorého bol zašifrovaný. V takom prípade by ste certifikát mali získať od osoby, ktorá daný súbor alebo priečinok vytvorila alebo zašifrovala, alebo môžete danú osobu požiadať o dešifrovanie súboru alebo priečinka.
Súbor alebo priečinok je poškodený
Poškodenie súborov môže mať niekoľko príčin. Najčastejšie k nemu dochádza, keď je otvorený súbor a dôjde k zlyhaniu počítača alebo výpadku napájania. Väčšinu poškodených súborov nie je možné opraviť. V takom prípade by ste mali súbor odstrániť alebo obnoviť zo záložnej kópie.

Ďalšie informácie o poškodených súboroch a postupy pri ich oprave nájdete v článku Poškodené súbory: najčastejšie otázky.
Je poškodený lokálny používateľský profil
Niekedy sa môže stať, že systém Windows neprečíta správne váš lokálny používateľský profil. V dôsledku toho nemusíte mať prístup k súborom a priečinkom. V takom prípade môže byť potrebné použiť nový lokálny používateľský profil. Ak chcete tento profil vytvoriť, musíte najskôr vytvoriť lokálne používateľské konto. Pri vytváraní nového konta sa vytvorí aj profil. Ak chcete vytvoriť lokálne používateľské konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC. (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Na navigačnej table ťuknite alebo kliknite na položku Používatelia.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať používateľa a potom ťuknite alebo kliknite na položku Môžu sa prihlásiť bez konta Microsoft?
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Lokálne konto.
 5. Zadajte názov nového konta.
 6. Ak chcete používať heslo, zadajte a overte požadované heslo. Ak sa rozhodnete heslo nepoužívať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej bez zadania hesla.
 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Windows 7
Nie ste vlastníkom súboru alebo priečinka
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 7 zo staršej verzie systému Windows, je možné, že sa zmenili niektoré informácie vo vašom konte. Nemusíte byť preto vlastníkom niektorých súborov alebo priečinkov. Tento problém sa vám môže podariť vyriešiť obnovením vlastníctva súborov a priečinkov.

Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Vlastník.
 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak sa zobrazí výzva zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 4. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete prideliť vlastníctvo.
 5. Ak chcete, aby sa daná osoba stala vlastníkom súborov a podpriečinkov v danom priečinku, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Nemáte príslušné povolenia
Problémy, ktoré sa vyskytujú pri pokuse o prístup k súborom a priečinkom, môžu súvisieť s povoleniami. Povolenia sú pravidlá, ktoré určujú, či môžete získať prístup k súborom a priečinkom alebo či v nich môžete vykonávať zmeny. Ak chcete skontrolovať povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok, alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov ťuknite alebo kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
Ak chcete otvoriť súbor, musíte mať povolenie Čítať. Ak chcete zmeniť povolenia súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Dôležité upozornenie: Ak chcete zmeniť povolenia súborov a priečinkov, musíte byť prihlásení ako správca.
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.
 3. V časti Názvy skupín alebo mená používateľov kliknite na svoje meno, čím sa zobrazia vaše povolenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť, kliknite na svoje meno, začiarknite políčka požadovaných povolení a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v článku Čo sú povolenia?
Súbor alebo priečinok je zašifrovaný
Šifrovanie pomáha zabrániť nežiaducemu prístupu k súborom a priečinkom. Zašifrovaný súbor alebo priečinok nemožno otvoriť bez certifikátu, pomocou ktorého bol zašifrovaný. Ak chcete určiť, či je súbor alebo priečinok zašifrovaný, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na tlačidlo Spresniť.
Ak je začiarknuté políčko Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, na otvorenie súboru alebo priečinka je potrebný certifikát, pomocou ktorého bol zašifrovaný.

Certifikát by ste mali získať od osoby, ktorá vytvorila daný súbor. Ďalšie informácie nájdete v článku Import alebo export certifikátov a osobných kľúčov.
Súbor alebo priečinok je poškodený
Poškodenie súborov môže mať niekoľko príčin. Najčastejšie k nemu dochádza, keď je otvorený súbor a dôjde k zlyhaniu počítača alebo výpadku napájania. Väčšinu poškodených súborov nie je možné opraviť. V takom prípade by ste mali súbor odstrániť alebo obnoviť zo záložnej kópie.

Ďalšie informácie o poškodených súboroch a postupy pri ich oprave nájdete v článku Poškodené súbory: najčastejšie otázky.
Je poškodený používateľský profil
Niekedy sa môže stať, že systém Windows neprečíta správne váš lokálny používateľský profil. V dôsledku toho nemusíte mať prístup k súborom a priečinkom. V takom prípade môže byť potrebné použiť nový lokálny používateľský profil. Ak chcete tento profil vytvoriť, musíte najskôr vytvoriť lokálne používateľské konto. Pri vytváraní nového konta sa vytvorí aj profil.

Ďalšie informácie o postupe pri vytváraní používateľských profilov nájdete v článku Oprava poškodeného používateľského profilu. Keď vytvoríte nový používateľský profil, môžete do neho skopírovať existujúce používateľské súbory, aby ste k nim mali prístup.

Problém 3: Nemôžem otvoriť súbor alebo priečinok po inovovaní na novú verziu systému Windows

Príčina

Problémy, ktoré zabraňujú v získaní prístupu k súborom a priečinkom po inovovaní na novú verziu systému Windows, môžu mať niektorú z nasledujúcich príčin:
 • Zmenilo sa vlastníctvo priečinka.
 • Súbory sa ukladajú do priečinka Windows.old z predchádzajúceho systému.

Riešenie

Windows 8
Nie ste vlastníkom súboru alebo priečinka
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 8 zo staršej verzie systému Windows, je možné, že sa zmenili niektoré informácie vo vašom konte. Nemusíte byť preto vlastníkom niektorých súborov a priečinkov. Tento problém sa vám môže podariť vyriešiť obnovením vlastníctva súborov a priečinkov.

Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačte a podržte priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom ťuknite na položku Vlastnosti. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Spresniť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť. Ak sa zobrazí výzva zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 3. Zadajte meno osoby, ktorej chcete prideliť vlastníctvo, a potom kliknite na položku Skontrolovať názvy.
  Poznámka: Zobrazí sa názov konta osoby, ktorej prideľujete vlastníctvo.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Ak chcete, aby sa daná osoba stala vlastníkom súborov a podpriečinkov v danom priečinku, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Je potrebné obnoviť súbory z priečinka Windows.old
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 8 zo staršej verzie systému Windows a nepreformátovali ste pevný disk, môžete mať stále prístup k starým súborom v priečinku Windows.old.

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.
Opravte to za mňa


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
Ja to vyriešim
Ak chcete súbory obnoviť manuálne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte pracovnú plochu, ťuknite na ikonu priečinka a potom kliknite na položku Počítač. Môžete tiež stlačiť kláves s logom Windows spolu s klávesom E.
 2. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne C).
 3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok Windows.old.
 4. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok Používatelia.
 5. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na požadované meno používateľa.
 6. Otvorte priečinky obsahujúce súbory, ktoré chcete obnoviť. Ak chcete napríklad obnoviť súbory z priečinka Dokumenty, dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok Dokumenty.
 7. Skopírujte požadované súbory z jednotlivých priečinkov a prilepte ich do priečinka v systéme Windows 8. Ak napríklad chcete obnoviť celý obsah priečinka Dokumenty, skopírujte všetky súbory a priečinky z priečinka Dokumenty v priečinku Windows.old a prilepte ich do knižnice Dokumenty v systéme Windows 8.
 8. Zopakujte kroky 5 až 7 pre každé používateľské konto v počítači.
Ďalšie informácie o postupe pri obnovení údajov zo staršej verzie systému Windows nájdete v článku Obnovenie stratených alebo odstránených súborov.
Windows 7
Nie ste vlastníkom súboru alebo priečinka
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 7 zo staršej verzie systému Windows, je možné, že sa zmenili niektoré informácie vo vašom konte. Nemusíte byť preto vlastníkom niektorých súborov a priečinkov. Tento problém sa vám môže podariť vyriešiť obnovením vlastníctva súborov a priečinkov.

Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorého vlastníctvo chcete prevziať, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na tlačidlo Spresniť a potom kliknite na kartu Vlastník.
 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 4. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete prideliť vlastníctvo.
 5. Ak chcete, aby sa daná osoba stala vlastníkom súborov a podpriečinkov v danom priečinku, začiarknite políčko Nahradiť vlastníka podriadených kontajnerov a objektov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Je potrebné obnoviť súbory z priečinka Windows.old
Ak ste svoj počítač nedávno inovovali na systém Windows 7 zo staršej verzie systému Windows a nepreformátovali ste pevný disk, môžete mať stále prístup k starým súborom v priečinku Windows.old.

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. V dialógovom okne Prevzatie súboru kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov Sprievodcu riešením Fix it. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.
Opravte to za mňa


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
Ja to vyriešim
Ak chcete súbory obnoviť manuálne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Počítač.
 2. Dvakrát kliknite na jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne C).
 3. Dvakrát kliknite na priečinok Windows.old.
 4. Dvakrát kliknite na priečinok Používatelia.
 5. Dvakrát kliknite na požadované meno používateľa.
 6. Otvorte priečinky obsahujúce súbory, ktoré chcete obnoviť. Ak chcete napríklad obnoviť súbory z priečinka Dokumenty, dvakrát kliknite na priečinok Dokumenty.
 7. Skopírujte požadované súbory z jednotlivých priečinkov a prilepte ich do priečinka v systéme Windows 7. Ak napríklad chcete obnoviť celý obsah priečinka Dokumenty, skopírujte všetky súbory a priečinky z priečinka Dokumenty v priečinku Windows.old a prilepte ich do knižnice Dokumenty v systéme Windows 7.
 8. Zopakujte kroky 5 až 7 pre každé používateľské konto v počítači.
Ďalšie informácie o postupe pri obnovení údajov zo staršej verzie systému Windows nájdete v článku Obnovenie stratených alebo odstránených súborov.
Vlastnosti

ID článku: 2623670 – Posledná kontrola: 01/27/2015 14:19:00 – Revízia: 5.0

Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

 • KB2623670
Pripomienky